Stanice ČRo 6 porušila zásady vyváženosti a nestrannosti

14. 9. 2010

tisková zpráva

Jménem Libertas Independent Agency o.s. (LIAo.s.), sdružující brněnské muslimy a přátele muslimských národů, oznamujeme, že místopředseda našeho občanského sdružení Lukáš Lhoťan obdržel informaci o přijetí jeho podnětu na podezření z islamofobního projevu ve vysílání Českého rozhlasu. Na základě jeho podnětu rozhodla Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV), že pořad Názory a argumenty, vysílaný Českým rozhlasem 6 dne 3 dubna 2010, obsahoval islamofobní projev a byl neobjektivní a nevyvážený.

Konkrétně se jedná o část, v niž komentátor Rudolf Kučera tvrdil, že "se v arabských islámských zemích nepraktikuje vůči křesťanům žádná tolerance, že se v těchto zemích nesmí stavět kostely."

Vzhledem k faktu, že se jedná o evidentní lež a jeden z projevů v české společnosti zakořeněného protiarabského předsudku (tj. že v arabských zemích nesměji křesťané stavět kostely) podal místopředseda našeho občanského sdružení Lukáš Lhoťan stížnost monitorovacimu středisku RRTV.

Jak je uvedeno v prohlášení RRTV, dostupném v jejím zápisu z 15. zasedání, Rada upozorňuje provozovatele Český rozhlas na porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Názory a argumenty dne 3. dubna 2010 v čase 18:10 hodin (konkrétně příspěvek Rudolfa Kučery na téma "Jaká má být míra tolerance pro netoleranci?") na programu Český rozhlas 6, se dopustil porušení povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti a stanovuje mu lhůtu k nápravě do 10 dnů od doručení upozornění.

Jménem všech členů a sympatizantů LIA o.s. zdůrazňujeme, že našim cílem nebylo démonizovat Český rozhlas nebo jeho pracovníky, ale pouze legálními opravnými prostředky upozornit na vzrůstající pronikání islamofobních předsudků a projevů do veřejnoprávních médií a na celkový vzestup islamofobních nálad v české společnosti.

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 14.9. 2010