Tisková zpráva brněnské občanské koalice Nádraží v centru

Radnice občanům tají řízení na odsun nádraží

21. 7. 2010

Územní rozhodnutí bylo bez jakékoliv zmínky v médiích vyvěšeno na úřední desku v době prázdnin, kdy je nejvíce dotčených obyvatel pryč.

Občanská koalice Nádraží v centru opět nahrazuje veřejnou správu, která v rozhodování o odsunu nádraží v Brně nezvládá svou informační a komunikační roli, a informuje, že Stavební úřad Brna-střed již v pátek 9. července na své úřední desce zveřejnil územní rozhodnutí odsunu nádraží. Rozhodnutí není však definitivní, do 9. srpna se mohou účastníci řízení odvolat a o jejich námitkách bude rozhodovat nadřízený Stavební odbor Magistrátu města Brna.

Na konci loňských prázdnin svolal primátor Onderka tiskovou konferenci, na níž Brňanům slíbil, že do konce září začne nové územní řízení. Krajský soud totiž na konci roku 2008 zrušil pro porušení rekordní sady zákonů první územní rozhodnutí pro nepřezkoumatelnost. Primátor tehdy také slíbil, že nové územní rozhodnutí bude do konce roku 2009. Realita je ale taková, že platné územní rozhodnutí může být nejdříve v říjnu 2010. Projekt tak opět nabírá další a další zpoždění...

Matěj Hollan z občanské koalice Nádraží v centru k situaci se zamlčeným vydáním územního rozhodnutí říká: "V programovém prohlášení radniční koalice přitom stojí, že všechny velké veřejné stavby bude s veřejností a dotčenými občany diskutovat a projednávat. Když nastala unikátní příležitost při největší investici v novodobých dějinách města ukázat, jak vážně myslí tento slib vážně, nastalo ze strany radnice absolutní mlčení, lidé byli odkázáni jen na úřední desku."

Miroslav Patrik, další člen občanské koalice, doplňuje: "Za propagandu kolem odsunu nádraží platí již léta radnice miliony ročně. Evidentně jim nejde o to provést tak kontroverzní stavbu v souladu s přáními občanů, ale jen o jednostrannou reklamní masáž v souladu s cíli stavebních a developerských firem, kterým jediným odsun přinese zajímavé komerční příležitosti."

Hana Chalupská, členka koalice, upozorňuje: "Česká republika se v roce 2004 zavázala podpisem tzv. Aarhuské úmluvy, že bude aktivně zapojovat veřejnost do rozhodování a plánování. Každý rok vyhodnocuje asociace neziskových organizací Zelený kruh to, jak česká veřejná správa tuto úmluvu naplňuje. Již řadu let se ukazuje, že nejenže nemá naprostá většina českých úřednic a úředníků potuchu, co to Aarhuská úmluva je, ale navíc kladou aktivní účasti veřejnosti řadu překážek. Například zveřejňování v době prázdnin či Vánoc je krásnou ukázkou této úřední arogance."

Občanská koalice Nádraží v centru se domnívá, že budou-li úřady nadále přistupovat k přípravě odsunu takovýmto způsobem, nikdy se jim nemůže podařit projekt zrealizovat. Zamlčování územního rozhodnutí rozhodně není dobrým argumentem pro Evropskou komisi, aby poskytla mnohamiliardovou dotaci.

Územní řízení v číslech :

  • připomínky zaslalo 190 občanů, 12 firem a 4 občanská sdružení
  • nejčastěji lidé v připomínkách zmiňují problémy s hlukem a snížení kvality bydlení
  • územní řízení bylo původně zahájeno 9. 12. 2005 a trvá tak již 55 měsíců
  • umisťovaná stavba obsahuje více než tisíc stavebních objektů a jde tak suverénně o největší stavbu v ČR

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 21.7. 2010