ANALÝZA

EU-Rusko: Varianty vývoje

21. 7. 2010 / Ondřej Šlechta

upravená verze příspěvku, který autor přednesl na mezinárodní konferenci "Evropa po Lisabonské smlouvě", kterou pořádala Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů v květnu 2010.

V dubnu letošního roku podepsali prezidenti Spojených států a Ruska odzbrojovací smlouvu, která vešla ve známost jako "Nový start". Pojmenování symbolicky odráželo i záměr vtisknout vztahům dvou předních velmocí novou kvalitu a udělat symbolickou definitivní tečku za studenou válkou. Výhodou je, že americko-ruský reset lze chápat jako jedno z možných pokračování evidentně problematického vztahu států, které se v minulosti postavily do čela dvou znesvářených mocenských bloků. V tomto světle ale není příliš jasné, jak chápat analogickou problematiku prohloubení vztahů mezi Ruskem a Evropskou unií. Zásadní otázkou zůstává, zda vůbec existuje pole euro-ruských vztahů...

ANALÝZA: Mediální obraz zahraničí a zahraniční politiky České republiky

Manipulace ministerstva zahraničí a Mladé fronty Dnes

21. 7. 2010 / Jan Křeček

...jestliže se zahraniční zpravodajství českých médií vyznačuje etnocentrismem, opomíjí celé kontinenty a naopak se zaměřuje na celebrity a spektakulární katastrofy, není to ideální stav. Jako možný korektiv zde nabízíme k úvaze za prvé možnost tlaku na mediální sektor a jeho regulaci. ... A nejen jako politologický problém pak působí fakt, že ještě více než česká média je v otázce lidských práv selektivní česká zahraniční politika.

Uvažování o zobrazování zahraničí v médiích a přeshraničním informačním toku není v našem kulturním okruhu žádnou novinkou a je dohledatelné v odbornější literatuře (viz např. pozornost věnovaná propagandě během světových válek) dávno předtím, než můžeme hovořit o ustavování mediálních a komunikačních studií jako samostatného vědeckého oboru. Je však zajímavé, že dvě studie právě zahraničního zpravodajství ze šedesátých let stály u zrodu dvou základních konceptů mediálních studií, konceptů tak klíčových, že jejich platnost a explanační potenciál už dávno přesáhly původní doménu zpravodajství zahraničního.

Zánik římské republiky: Poučení pro Davida Petraea a pro Ameriku

21. 7. 2010

Římská republika v podstatě stála před dvěma problémy.

Za prvé, růst římské moci a vznik říše způsobily stres stávajících struktur správy provincií; za druhé, z různých důvodů, o nichž ekonomičtí historici i nadále diskutují, rostly v Římě příjmové nerovnosti, a co hůře, postupně chudli a nakonec byli prakticky odstranění drobní zemědělci, kteří tradičně tvořili páteř římského občanstva i armády, napsal americký bezpečnostní analytik Bernard Finel.

Když může Brazílie, může každý - aneb Kdopak by se Goliášů bál

21. 7. 2010 / Josef Mikovec

A ani Brazílie coby "key player" si není jistá slabostí nebo benevolencí Spojených států... Brazil under Lula shares Washington's economic imperial vision (backed by its armed forces) even as it competes with the U.S. for supremacy.

Fotbalové šílenství už v Brazílii skončilo a volební se ještě dostatečně neprojevilo, ale už potkáváme vlajkonoše a především vlajkonošky stranických praporů a setkáváme se pozvolna s dalšími symptomy nastávajícího klání.

Šéfka britské rozvědky:

Invaze do Iráku r. 2003 "vedla ke zvýšení teroristické činnosti proti Británii"

21. 7. 2010

Invaze do Iráku v březnu 2003 vedla k drastickému zvýšení teroristické činnosti proti Velké Británii, konstatovala v úterý bývalá šéfka britské rozvědky MI5.

Baronka Manningham-Bullerová svědčila o tom, že britská rozvědka byla nucena zažádat o zdvojnásobení svého rozpočtu, protože po r. 2003 zápolila s velkým množstvím teroristických spiknutí proti Británii.

Britský konzervativní ministr pro univerzity:

Nynější absolventi středních škol se dostanou na vysokou školu až "později v životě"

21. 7. 2010

Osmnáctiletí absolventi britských středních škol od nynějška nemohou očekávat, že budou automaticky okamžitě připuštěni ke studiu na vysoké škole, konstatoval britský konzervativní ministr pro vysoké školy David Willets. Ministr reagoval na kritiku, že se letos na podzim v Británii údajně nedostane na univerzitu až 150 000 uchazečů. Vysvětlil, že od nynějška "budou lidé studovat na univerzitě v různých etapách svého života". V důsledku finančních problémů britského státu nebude možné, aby se všichni letošní uchazeči dostali na vysokou školu. "Vím, je to tvrdé," dodal ministr. "Lidé však mají i jiné příležitosti."

Podrobnosti v angličtině ZDE

Hnutí přechodu: Příprava na ropný zlom

21. 7. 2010

Ulice plné vraků aut, vylidněné čtvrti, supermarkety obydlené krysami a hejny netopýrů, příprava jídla nad otevřeným ohněm. I takto dramaticky by mohl vypadat popis situace nejednoho evropského či amerického města několik let až desetiletí po ropném zlomu. Čím prudší bude pokles v dodávkách ropy, tím kritičtěji to zasáhne samo ocelové srdce industriální civilizace, poháněné energií fosilních paliv. Městská populace, odříznutá od skladů s potravinami, zemědělsky negramotná, pozná po dekádách blahobytu skutečnou cenu jídla a začne se vracet na venkov. Takový scénář budoucího vývoje si asi nikdo z nás nepřeje. Jak mu lze čelit?, ptá se Marek Kvapil.

Problém diletanta

21. 7. 2010 / Štěpán Kotrba

Mít předsedou největší politické strany diletanta je systémový problém celé opozice. Slávek Sobotka si jaksi při své pouti mezi Slavkovem, Sněmovnou a Lidovým domem nestačil uvědomit, že jeho stínový ministr vnitra a tajných služeb, bývalý ministr vnitra a analytik rozvědky, farář Bublan o případu "Moroz" zarputile mlčí. Mlčí i ministr vnitra, nominovaný do úřednické vlády za ČSSD - Martin Pecina. Asi oba vědí proč...

An English version of this article is in CLICK HERE

Europoslanci protestují: již žádné tajnosti s ACTA

21. 7. 2010 / Pavel Poc

Poslanci Evropského parlamentu otevřeně protestují proti utajování obsahu jednání o mezinárodní smlouvě ACTA týkající se autorských práv a jejich vynucování. O záměru jednají již delší dobu vlády nejvyspělejších zemí světa, včetně zástupců Evropské komise. Vyjednávání je však přísně utajováno a o jeho průběhu nemá potřebné informace ani odborná veřejnost.

An English version of this article is in CLICK HERE

Zelené paradoxy letošních voleb

21. 7. 2010 / Josef Ludvík

Tak málo hlasů, jako v parlamentních volbách roku 2010, Strana zelených neměla pomalu ani tehdy, když si z ní všichni dělali legraci, že jsou to "melouni" -- navrchu zelení, ale uvnitř rudí.

An English version of this article is in CLICK HERE

Tisková zpráva brněnské občanské koalice Nádraží v centru

Radnice občanům tají řízení na odsun nádraží

21. 7. 2010

Územní rozhodnutí bylo bez jakékoliv zmínky v médiích vyvěšeno na úřední desku v době prázdnin, kdy je nejvíce dotčených obyvatel pryč.

Občanská koalice Nádraží v centru opět nahrazuje veřejnou správu, která v rozhodování o odsunu nádraží v Brně nezvládá svou informační a komunikační roli, a informuje, že Stavební úřad Brna-střed již v pátek 9. července na své úřední desce zveřejnil územní rozhodnutí odsunu nádraží. Rozhodnutí není však definitivní, do 9. srpna se mohou účastníci řízení odvolat a o jejich námitkách bude rozhodovat nadřízený Stavební odbor Magistrátu města Brna.

Zděšení z Věcí veřejných

20. 7. 2010 / Petr Jánský

Při nominaci Radka Johna na post ministra vnitra byla více než polovina občanů ČR proti. Důvodem byla obava. že VV ovládá bezpečnostní agentura ABL. Petr Nečas překvapivě vyhověl, Radka Johna navrhl a prezident ho jmenoval. Stejně tak prezident jmenoval Víta Bártu ministrem dopravy a Josefa Dobeše ministrem školství (oba VV).

An English version of this article is in CLICK HERE

Česká cesta k magické společnosti

20. 7. 2010 / Jan Stern

Nejhlubší vrstvou českého antikomunismu je boj proti jádru české národní společnosti.

Klíčovým poznatkem politologické vědy 20. století je, že existují v zásadě jen dva druhy volebního chování: třídní volba a konfesní volba. Neboli že lidé, navzdory různým racionalizacím, nakonec vždy volí podle svých zájmů třídních, anebo pod vnitřním diktátem náboženství. Tyto dvě skutečnosti jsou klíčem k evropské polaritě pravice/levice.

Vláda bez naděje

20. 7. 2010 / Stanislav Křeček

I když si na vládní prohlášení musíme ještě nějaký den počkat, lze již dnes s politováním konstatovat, že vláda P. Nečase je vládou bez naděje, tedy vládou, která nedává občanům žádnou naději, že někdy v budoucnu bude lépe. Snad si to lidé dosud neuvědomují: každý je jistě připraven k onomu stále papouškovanému "šetření", asi každý je ochoten se uskromnit, pokud to vyžaduje lepší budoucnost nebo pokud se "alespoň naše děti budou mít lépe než my". Nic takového nám vláda neslibuje, "úspory", kterými nás hodlá zahrnout, nebudou žádnou přechodnou součástí chování státu, ale trvalý stav.

An English version of this article is in CLICK HERE

Proč se novináři nezajímají o korupci mezi politiky?

20. 7. 2010 / Michal Vimmer

Iva Bezděková napsala na svém blogu:

"Čas na dotazy novinářů přichází. Poslední chvíle požádat ministerské úředníky o vysvětlení témat, ke kterým má odborná či laická veřejnost výhrady. Žádné takové otázky nepřicházejí. Novináře z celostátních deníků, televize i ČTK žádné kritické dotazy nenapadají. Zajímá je, co si ministryně myslí o nastupujícím ministrovi zdravotnictví a co pokládá za svůj největší dluh. ...

An English version of this article is in CLICK HERE

Cesty Síly

20. 7. 2010 / John Michael Greer

Po celé délce řetězce, od slunečního světla dopadajícího na list až k poslední bakterii žmoulající poslední zbytky mrtvého kojota, vše co nepokračuje dále v podobě uložené chemické energie se mění přímo nebo nepřímo v teplo tak rozptýlené, že nedokáže udělat žádnou jinou práci než poněkud rozkmitat molekuly... Konceptuálně si můžete představit energii jako pohybující se po přímých liniích, napříč koloběhem látek a mnohem složitějšími modely informačního zisku a ztráty. - Mezi věřícími církve nekonečného technologického pokroku a ekonomického růstu je dost obvyklé trvat na tom, že energie je nekonečná, s tím závěrem, že lidské bytosti si jí mohou přivlastnit tolik, kolik jen chtějí. Jde o přitažlivou fantazii lichotící našemu kolektivnímu egu, a využívá zvláštní druh mentální pasti, jejíž anatomii už dávno podal Garrett Hardin.

Ti ze čtenářů, kteří se připojili k nynějšímu projektu - založení "zeleného kouzelnictví" s využitím dědictví hnutí přiměřené technologie 70. let - by teď měli mít staženu přinejmenším jednu ze svých učebnic, a pokud ještě nevlastní ty ostatní, pak tedy čekají na jejich doručení. Je čas proniknout do základních principů zeleného kouzelnictví, a nejlepší způsob, jak to udělat, zahrnuje určitou změnu archetypů. Dejte mi chvilku, abych se převlékl do hnědého roucha, zastrčil za opasek něco méně nemotorného nebo nahodilého než blaster, a procvičil se v imitaci Aleca Guinnesse: Ano, Padawanové, chystáte se učit cestám Síly.

Jiří Lobkowicz: Jsem proti výprodeji dědictví této země!

20. 7. 2010

tisková zpráva Jiřího Lobkowicze

Informaci, že by Česká republika měla prodat nebo směnit Lobkowiczký palác, který dosud sloužil pro potřeby velvyslanectví Spolkové republiky Německo, přijal potomek této větve s nelibostí. Setkání českého ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga v těchto dnech s jeho německým protějškem Guido Westerwellem v Berlíně, mělo podle ministerstva pouze "tradiční a zdvořilostní" charakter. Německý ministr ovšem potvrdil zájem o Lobkowiczký palác a uvedl: "Naše ambasáda v Praze je historicky cenné místo pro Německo."

An English version of this article is in CLICK HERE

Monitor Jana Paula: Není Medek jako Medek

20. 7. 2010 / Jan Paul

< Pozdní Mikuláš Medek

Navštívil jsem stejně jako Jan Čulík výstavu Roky ve dnech, České umění 1945-1957 v pražské Městské knihovně na Starém Městě, a přestože ani mě, kromě několika výjimek, mnoho nenadchla, cítím nutnost zareagovat na jeho článek, psaný spíše z pozice subjektivního dojmu, než ve snaze o profesionální vhled do problematiky českého výtvarného umění let 1945-1957. Je cenné že šéfredaktor Britských listů tuto expozici navštívil, avšak jeho text postrádá znalost řady důležitých informací.

Evropská komise utajuje jednání o internetu

20. 7. 2010

tisková zpráva České pirátské strany

V dubnu tohoto roku se evropským poslancům podařilo prosadit deklaraci, která Evropské komisi nařizuje, že má zveřejnit dosavadní výsledky vyjednávání dohody ACTA. Dohoda sice měla být namířena především proti kopírování zboží, ale spíše se z ní stává nástroj celosvětové cenzury internetu a informací.

AFGHÁNISTÁN:

Bílý dům zahajuje vyjednávání s Talibanem

20. 7. 2010

Obamova vláda se rozhodla změnit svou strategii pro Afghánistán. Prostřednictvím třetích stran bude vyjednávat s vysokými činiteli Talibanu. Afghánský prezident Hamid Karzai, britská a pákistánská vláda doporučují vyjednávání s Talibanem už dlouhou dobu, avšak Spojené státy dosud něco takového odmítaly.

Oficiální postoj USA zůstává nadále odmítavý, avšak soukromě nyní Washington doporučuje Karzaiovi, aby za scénou zahájil vyjednávání s Talibanem.

Podrobnosti v angličtině ZDE

Jak jsem se mýlil v Zemanově straně -- část II.

19. 7. 2010 / Miloslav Štěrba

Nečekal jsem takový zájem o dění v jedné z malých stran. Ale jestliže v mém krajském městě SPOZ získala třetinu hlasů ex-vládní ČSSD, určitě stojí za zamyšlení, s jakým programem a s jakými lidmi toho dosáhla.

Ve stranách ekonoma Miloše Zemana byla zavedena DPH „vítězného mládí“. Zlínský lídr SPOZ, 23letý Petr Vladovič, z bezvýznamné obce Slavkov v podhůří Bílých Karpat, měl otevřené dveře do politiky díky účasti v pořadu Jana Krause „Uvolněte se, prosím“. Kam byl pozván jako kuriozita – nejmladší starosta v EU. Že předtím vykonával funkci asistenta poslance za ODS? Ale vždyť to je ta správná průprava pro lídra levicové strany!

An English version of this article is in CLICK HERE

Zemřela matka a do hrobu dána...

19. 7. 2010 / Miloš Kaláb

...siroty po ní zůstaly. Tyto úvodní verše z "Kytice" Karla Jaromíra Erbena mě napadly, když jsem četl velice zvláštní článek v novinách The Ottawa Citizen. V Ottawě právě probíhá Bluesfest. Lidé, kteří se vraceli z koncertu, narazili na ulici na tři chlapce ve věku 9, 11 a 13 roků, kteří hráli rock - a vybírali peníze. Nač?

Úřad pro regulaci manažerských platů?

19. 7. 2010 / Tomáš Bílek

Svobodná společnost dospěla v mnoha svých ohledech (konsensuálně) k závěru, že jistá míra regulace její svobody je nutná. Zřizuje si antimonopolní úřady, které dohlížejí na zneužívání tržního postavení firem, tedy na kartely. Zakazuje extrémní politické strany, které se snaží podkopat základní pilíře svobody. Bezprecedentně reguluje svobodu v oblasti dopravních předpisů (pro srovnání -- dokážeme si představit pravidelné preventivní prohlídky svých bytů prostřednictvím "ekologické policie" či "policie proti domácímu násilí"?).

Kam kráčíš, ČSSD?

19. 7. 2010 / Jiří Baťa

Situace, ve které se dnes ČSSD nachází, je složitá a v pravdě nezáviděníhodná. Nachází se ve stavu, kdy jako poražený vítěz ztratila víc, než si představovala. Po zásluze. Důvodů je mnoho, analýzy ještě neskončily, přesto se musí předáci co nejdříve zabývat budoucností strany, pokud nechtějí zmizet v propadlišti dějin jako KDU-ČSL nebo SZ.

Nejlepším receptem na nezaměstnanost je vojenský převrat

19. 7. 2010 / Karel Dolejší

Jak vyplývá z grafů a tabulek zpracovaných na základě údajů CIA World Factbook, nejúčinnějším řešením pro odstranění nezaměstnanosti zřejmě nebude plánované hospodářství, jak tvrdí komunisté, ale docela obyčejný puč. Honduraský prezident Manuel Zelaya byl svržen armádou 28. června 2009, tedy prakticky na konci prvního pololetí zmíněného roku. Přesto ještě do prosince stihla oficiálně vykazovaná nezaměstnanost v zemi klesnout z hodnoty 27,8% (171. místo na světě), kolem níž se pohybovala po řadu let, na pouhých 3,5% - tj. snížila se zázračně téměř o 88%.

PŘISPĚJTE FINANČNĚ NA PROVOZ BRITSKÝCH LISTŮ

Hospodaření OSBL za květen a červen 2010

14. 7. 2010

V květnu a v červnu 2010 přispělo finančně na Britské listy 1011 osob celkovou částkou 554 202.78 Kč. Příjem z reklamy byl 5000 Kč. Na kontě Britských listů v Raiffeisenbance jsme měli 30.6. 2010 částku 399 728.06 Kč. Na internetovém účtu Paypal máme nyní 1990 euro. Jsme plni uznání vůči čtenářům Britských listů, že na nedávno zveřejněnou prosbu o finanční podporu reagovali během několika týdnů darováním celkové částky více než půl milionu korun. Mnohokrát děkujeme a prosíme: v příspěvcích nepřestávejte, musíme hradit průběžné náklady, i když se je snažíme udržovat na minimu.

Příspěvky na provoz Britských listů je možno zaslat na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2. Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz. Prosíme, neposílejte příspěvky ze zahraničí na konto v pražské Raiffeisenbance, ale pošlete ho na paypal. Při poukazu příspěvku do Raiffeisenbanky ze zahraničí totiž zaplatíte za transakci bankovní poplatky ve výši více než 500 Kč. Děkujeme.

Jako v České republice oficiálně registrované občanské sdružení poskytujeme potvrzení o přijetí příspěvku pro daňové účely osobám, které v ČR platí daně.