Evropská komise utajuje jednání o internetu

20. 7. 2010

tisková zpráva České pirátské strany

V dubnu tohoto roku se evropským poslancům podařilo prosadit deklaraci, která Evropské komisi nařizuje, že má zveřejnit dosavadní výsledky vyjednávání dohody ACTA. Dohoda sice měla být namířena především proti kopírování zboží, ale spíše se z ní stává nástroj celosvětové cenzury internetu a informací.

Bohužel výstupy dalšího neveřejného kola vyjednávání, které proběhlo v červnu v Lucernu ve Švýcarsku, jsou opět tajné. Švédský pirátský europoslanec Christian Engström chtěl do vyjednávání ACTA vnést opět trochu světla, avšak nebylo mu to umožněno. Zde je přímo jeho komentář:

"Dnes do Evropského parlamentu přišli vyjednavači ACTA z Komise, aby informovali Parlament o tom, co se stalo v posledním kole jednání v Lucernu. Nicméně setkání bylo prohlášeno za neveřejné, tj. nepřístupné veřejnosti."

"Na jednání jsem se zeptal, co to znamená, jestli tu jsou nějaká omezení na šíření a použití získaných informací. Zpočátku se zdálo, že Komise na tuto otázku nechce odpovědět s jasným ano nebo ne, ale když jsem svou otázku zopakoval po několikáté, konečně odpověděli, že nemám právo šířit poskytnuté informace."

"Poté jsem jednání opustil, protože v tomto případě nejsem ochoten příjmout informace podané za takových podmínek. Neexistuje žádný rozumný důvod, proč by se jednání kolem dohody ACTA měla provádět v tajnosti, nebo proč by členové Evropského parlamentu nesměli diskutovat se svými voliči."

"Dohoda ACTA pojednává o zavedení přísné legislativy k posílení duševního vlastnictví, jakou jsou autorská práva a patenty. Nedostatek transparentnosti během těchto jednání považuji za zcela nepřijatelný. V demokracii by nové zákony měly vznikat tak, že by zvolení zástupci nejprve vedli otevřenou diskusi s veřejností. Neměli by vyjednávat za zavřenými dveřmi s nezvolenými uředníky v Komisi, se snahou udržet občany mimo proces jednání, dokud nebude pozdě cokoliv změnit."

Na celé věci je zajímavým paradoxem fakt, že podle čl. 218(10) Lisabonské smlouvy, Komise má povinnost okamžitě a plně informovat Evropský parlament ve všech etapách řízení. Podat ústní informaci na uzavřeném zasedání, aniž by se vůbec rozdávaly nějaké dokumenty, těžko naplňuje spojení plně informován.

Na závěr pak Christian Engström ještě dodal: "Je zřejmé, že Komise nemá v úmyslu chovat se podle Lisabonské smlouvy, když přichází informovat Parlament. To je hanebné."

Zdroj: ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 20.7. 2010