Fotovoltaické fórum v Plzni

1. 4. 2010 / František Řezáč

tisková zpráva

V Plzni v hotelu Primavera začal druhý ročník mezinárodní konference Fotovoltaické Fórum 2010 www.ffcr.cz . V pátek a sobotu vyslechnou účastníci řadu přednášek na dané téma z hledisek odborných i ekonomických. Navštíví také jednu z velkých solárních elektráren v blízkosti Plzně.

Zásadnímu a aktuálnímu dění ve fotovoltaické, ekonomické a finanční oblasti se konference věnuje v úvodním bloku prvního dne. V přednáškách vystoupí zástupci České fotovoltaické asociace (ČFA), společnosti ČEPS a.s., Energetického regulačního úřadu (ERÚ), Komerční banky, společnosti ČEZ Distribuce a další osobnosti. Mezi úvodními řečníky je zařazena i přednáška děkana národohospodářské fakulty VŠE doc. Schwarze na téma: "Skončila velká hospodářská krize?"

V sobotu vystoupí zástupci akademické sféry s přednáškami o současném stavu vývoje fotovoltaických článků, světových trendech, technických omezeních, možnostech akumulace vyrobené elektrické energie a představí se novinka FV panel na bázi nanovláken.

Po oba dva dny konání Fotovoltaického fóra bude paralelně v prostorách hotelu instalována veřejně přístupná výstava technických řešení, kde se představí výrobci i obchodníci s komponety FV elektráren. Konference neopomíjí ani malé uživatele pro rodinné a bytové domy či menší průmyslové objekty. Jejich význam poroste z dnešních asi tří procent s vývojem nových směrů fotovoltaiky od dnešních "polí" k lokálním zdrojům, včetně růstu podílu elektromobilů na automobilové dopravě. Organizátoři konference věří, že přinese odpovědi na současné palčivé otázky využití tohoto obnovitelného zdroje energie a představí nové moderní technologie a směry.

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 1.4. 2010