Dnešek je den proti hluku

1. 4. 2010 / Boris Cvek

Chtěl bych upozornit, že na dnešek, který je shodou okolností i Zeleným čtvrtkem (den Poslední večeře Páně, Kristova zatčení v Getsemanské zahradě a předvečer velikonočního třídenní), byl vyhlášen Den proti hluku.

Přemíra hluku (vedle přemíry smradu) je dnes jednou z nejhorších stránek životního prostředí, v němž žijeme. Ticho je zaháněno věčným hlukem aut a dopravy, v restauracích si nelze nerušeně povídat kvůli puštěným televizorům, rádiím a jukeboxům, skoro všichni lidé mají dnes na uších sluchátka a zpěv ptáků pro ně neexistuje - i do lesní samoty zasáhne hřmot letadla, absurdní hluk ohňostrojů nebo diskoték z města.

Všude jsou štěkající psi, poplašné signály proti zlodějům, teď na jaře začne řev sekaček (kde jsou klidné a člověka důstojné kosy s nezapomenutelnou poezií brousku jezdícího po ostří?) a pil a různých jiných strojů, produkujících vraždený smrad.

Zachraňme ticho! Ticho je důležité pro přemýšlení, pro vnímavost a kreativitu, pro jemnost a citlivost ducha. Hluk destruuje jemnou pavučinu myšlenek a nechává po sobě jen spoušť primitivnosti, agresi a citovou frustraci.

Schopnost ztišit se a usebrat se, to je základní předpoklad pro to být člověkem v nějakém ušlechtilém smyslu a ne jen tupým kazisvětem. Hluk je barbarství, ticho je základem dobré hudby: hudby, která nás nevyžene z našeho nitra, ale jen umocní a rozvine usebranost a snivost ztišení. Ticho je stejně nedocenitelný poklad jako zdraví nebo vnitřní smír a štěstí.

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 1.4. 2010