Ještě jednou k článku "Evropská komise ve Štrasburku prošla"

18. 2. 2010 / Daniel Strož

V minulém příspěvku "Evropská komise ve Štrasburku prošla" (Britské listy 15. února 2010) jsem na závěr pokládal několika europoslancům otázku, co je vedlo k tomu, že hlasovali pro přijetí komise, anebo proti ní. Podivoval jsem se nad tím, že ani přes urgence neodpověděl Jaromír Kohlíček, a uváděl pak dále, že mě dost nepříjemně zaskočily určité pomluvy dotýkající se jeho osoby, po-cházející údajně od jedné asistentky, překračující poněkud své kompetence. Kohlíčkovi to nedalo, odpověděl dodatečně, a to se svým příslovečným vtipem. Nepochybuji, že si také ve stejném duchu udělá ve své parlamentní kanceláři pořádek.

Znovu tedy připomínám, že europoslanec Kohlíček hlasoval proti přijetí Barrosovy komise. A k jeho následujícím větám pro lepší srozumitelnost vysvětluji, že oním Čechem, o němž píše, je Štefan Füle a ony dvě zmiňované "komisní baby" jsou irská komisařka Máire Geogheganová -- Quinnová, mající v EK na starosti výzkum, inovace a vědu, a Britka Catherine Ashtonová, zastávající post místopředsedkyně komise a ministryně zahraničí EU. -- Zde tedy Kohlíčkovo stanovisko k pokládané otázce:

"Tak nám schválili Komisi. A kteroupak, paní Müllerová? Evropskou? A že také někdo hlasoval proti? No, to jsou mi novinky! A ten Kohlíček prý byl také proti? Ba, ba. A že prý nemá rád ty baby z Britských ostrovů? A není von na chlapečky, když tak chválí toho jediného Čecha? A vůbec mu prý u něj nevadí, že studoval v Moskvě, ale naopak tvrdí, že je to dobré doporučení...

No, a jak to tedy je s těmi komisními babami z ostrovů? Inu -- Irsko je moc hezký ostrov. Právě na nových technologiích tamní hos-podářství v minulých letech rychle rostlo, takže je tam lidí, znalých věci jistě dost. Ale pokud jde o navrženou dívčinu, zvolenou již v jejích pětadvaceti letech do Evropského parlamentu, ta asi mnoho praxe mít nebude. Byla již sice na několika ministerských židlích, ale průmysl, věda a výzkum v tom nikdy roli nehrály. Lze si tedy domýšlet, že si chce zkusit obor, který ještě nezná. Jen se mi zdá, že by to nemusela zkoušet a doučovat se právě na takovémhle místě -- na místě komisařky právě tohoto, pro budoucnost EU klíčového resortu.

Sněmovna lordů je proslulá veleduchy. Někteří z nich navštívili před anšlusem pohraničních území i předválečné Československo a výsledky jejich bystrozraku vstoupily do dějin. Paní Catherine je dobrým vzorkem tohoto poněkud anachronického parlamentního tělesa. Rozhled, který prokázala při rožnění komisařů, její šarm a takt, který mohli účastníci během jejího vystoupení zažít, od-povídá nejhoršímu typu britských koloniálních úředníků. Snad alespoň trochu pochopila něco málo v době, kdy nahradila v minulé komisi pana Mandelsona, z oboru mezinárodních obchodních vztahů. Inu -- přiznám se, že mé ne komisi bylo zdůvodněné. Ale to ještě neznamená, že jsem misogyn."

Jaromír Kohlíček

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 18.2. 2010