Dny otevřených dveří v Centru vizuální historie Malach

20. 1. 2010

V letech 1994 -- 1997 natočila americká Shoah Foundation 566 rozhovorů s pamětníky a svědky holokaustu v České republice, a dalších 656 na Slovensku. V jejím digitálním archívu se dnes nachází 4557 interview s pamětníky pocházejícími z Československa. (Více informací můžete najít ZDE.)

Svědectví jsou sice fyzicky uchovávána na Univerzitě Jižní Kalifornie (USC), ale univerzity a vzdělávací instituce mohou získat k archívu přístup: Centrum vizuální historie Malach na Karlově Univerzitě je v současné době jedním ze tří přístupových míst v Evropě, společně s Berlínem a Budapeští. Slavnostní otevření Centra Malach se bude konat 29. ledna 2010, ale ještě než k němu dojde, rádi bychom k návštěvě pozvali ty, bez nichž by tento unikátní archiv nikdy neexistoval: tedy pamětníky a jejich rodiny.

Dny otevřených dveří se budou konat ve dnech 20. -- 22. ledna 2010, k dispozici bude několik terminálů umožňujících přístup k archivu USC Shoah Foundation, tedy k digitální a plně indexované databázi 52000 výpovědí přeživších a svědků holokaustu, zaznamenaných v 56 zemích a 32 jazycích.

Centrum vizuální historie Malach, společné pracoviště Ústavu formální a aplikované lingvistiky a knihovny MFF UK, se nachází v Praze, v knihovně Matematickofyzikální fakulty Univerzity Karlovy na Malostranském náměstí 25, v prvním patře.

Svou případnou návštěvu, prosím, ohlašte Jitce Drahokoupilové na telefonním čísle (ST-PÁ) 221 914 391 nebo 283 074 391, případně prostřednictvím e-mailu na: drahokoupil@knih.mff.cuni.cz.

Centrum Malach se těší na Vaši návštěvu.

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 20.1. 2010