Politici Křeček a Foldyna se zastávají řidiče tramaje, vyhozeného za propagaci Dělnické strany

12. 1. 2010 / Štěpán Kotrba

Dozvídám se z médií, že řidič dopravního podniku dostal výpověď z pracovního poměru proto, že na tramvaji propagoval Dělnickou stranu. O Dělnické straně si můžeme myslet cokoliv, ale až do rozhodnutí soudu je legální politickou stranou, řádně zaregistrovanou, a její stanovy jsou zaregistrovány a schváleny Ministerstvem vnitra ČR. Propagování takovéto strany, a kterékoliv jiné politické strany, může být považováno za nevhodné, a lze jistě diskutovat o tom, zda je možné politickou stranu propagovat na místě řidiče tramvaje. Ale dát výpověď z práce někomu jen proto, že propaguje určitou politickou stranu, považuji za zcela nepřípustné. Zítra se to totiž může stát kterékoliv jiné politické straně a s takovýmito praktikami bychom se rozhodně smiřovat neměli.

Tak toto napsal na Facebooku právník a poslanec ČSSD Křeček, v civilu advokát. Svůj příspěvek nazval "Za propagaci legální strany výpověď z práce?". Ano, kterékoliv politické straně se to stát může, i ČSSD. I když není extremistická ani neonacionalistická. Jako právník ovšem Křeček jaksi nahlíží jednostranně na občanská práva řidiče, zapomněl ovšem na práva zaměstnavatele, v jehož vlastnictví je tramvaj.

Řidič tramvaje má povinnost používat v zaměstnání stejnokroj a dodržovat všechna bezpečnostní opatření, potřebná pro bezporuchovou dopravu cestujících. To za prvé. Mezi součástky stejnokroje patří vše,ale šála s názvem Dělnické strany tam není. Stejně jako není součástí služebního stejnokroje policie.

Mezi bezpečnostní opatření nepatří šála ani transparent za předním sklem tramvaje. Mě nevadí, že jedu v tramvaji s omezencem, který na šále má název jím milované partaje. Mě vadí, když ten omezenec si tou šálou omezuje výhled.

Mezi povinnosti řidiče tramvaje patří řídit tramvaj. Nikoliv zajišťovat reklamu cizím subjektům v pracovní době. Zcela určitě mezi povinnosti řidiče nepatří umisťování cizí reklamy na majetek zaměstnavatele. Ani dalšímu sociálnímu demokratovi na Facebooku trest pro ubohého řidiče nedává spát. Jaroslav Foldyna poznamenává:

..no já si myslím, že vyhodit člověka, za to, že vystavuje šálu s logem strany je... Silná káva. Kdyby raději policie vždy tvrdě zasáhla , když dojde k porušení zákona při akcích DS, kdy dochází k propagaci fašizmu, či hanobení rasy. Kdyby tak konala i v obráceném případě, kdy dochází k opačnému rasizmu...

Ano, policie v Ústeckém kaji po dohodě s politiky na radnicích tak koná - zejména v případech "opačného rasismu". Zvláště policejní asistence u exekucí "neplatičů" jsou ukázkou takovéhoto "opačného rasismu". Nejvíce se tím proslavila starostka Chomutova, absolventka práv (v Plzni) Řápková...

Politici Křeček i Foldyna zapomněli, že propagace jakékoliv politické strany v zaměstnání bez souhlasu zaměstnavatele a v pracovní době skončí nejspíš stejně všude, nejen v DP Praha. Bez ohledu na to, zda jsou extremistické nebo ne.

Existuje totiž §52 odst. g) a §55 odst. 1 písm. b) zákoníku práce o výpovědi (porušil-li zaměstnanec povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem nebo po předchozím upozornění), stejně jako §316 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb (zákoníku práce). Ten říká v pasáži, věnované ochraně majetkových zájmů zaměstnavatele , že "zaměstnanci nesmějí bez souhlasu zaměstnavatele užívat pro svou osobní potřebu výrobní a pracovní prostředky zaměstnavatele včetně výpočetní techniky ani jeho telekomunikační zařízení. Dodržování zákazu podle věty první je zaměstnavatel oprávněn přiměřeným způsobem kontrolovat." No a porušení tohoto paragrafu lze i náležitě sankcionovat.

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 14.1. 2010