Staříci obtěžují? Nebo spíše kapitalismus znemožňuje?

12. 1. 2010 / Darina Martykánová

Svou analýzu končí pan Popelka moralizujícími slovy ve smyslu, že lidé dnes své stařečky dávají do domova důchodců, protože jim překážejí. Tato slova určitě vyjadřují situaci v mnoha případech, nicméně se staly víceméně ustáleným klišé, které brání vidět mnohem složitější skutečnost kapitalistické společnosti.

Co mají zodpovědní, morální lidé ve středním věku dělat se svými starými rodiči, když už se tatínek či maminka o sebe nedokážou postarat?

Jaké reálné možnosti mají? Nemohoucí starý člověk vyžaduje celodenní péči. Obyvatelé měst středního věku ze středních a nižších vrstev si nemohou dovolit přestat pracovat a péči o ně se naplno věnovat. Většina lidí nemá možnost vykonávat práci z domova. Většina párů nemá možnost svou práci flexibilizovat takovým způsobem, aby se mohly o péči o nemohoucí rodiče střídat. Navíc, v současné době zaměstnanci pracují tolik hodin jako nikdy v dějinách, (vyjma určitých případů jako třeba dělníci v gründerském kapitalismu 19.století. V té době však byl 60-90% lidí stále zaměstnáno v zemědělství, kde se zdaleka tolik hodin nepracovalo).

Ano, většina moralistů má na mysli klasické řešení: ať žena zůstane doma a stará se o nemohoucího rodiče či tchyni/tchána. Toto řešení je problematické i z perspektivy, která není nutně feministická.

1) málo párů že středních a nižších vrstev si může dovolit žít z jednoho platu. I v případě bohatších párů, které si to dovolit mohou, žena se tím odsuzuje k extrémně nízkému důchodu a k bídě v případě, že se s ní manžel rozvede.

2) mnoho žen jsou samoživitelky a nemohou přestat pracovat, aby se staraly o své nemohoucí rodiče, protože by umřely hlady, buď hned, nebo později, v důchodu. Ve stejné situaci jsou ostatně i rozvedení a svobodní muži.

Ve Španělsku byl sociální stát tradičně slabý. Domovy důchodců jsou extrémně drahé a pro většinu lidí nedostupné. Neexistují téměř ani domy s pečovatelskou péči jaké známe z ČR a které jsou ideálním řešením pro částečně soběstačné staré lidí, kteří buď nechtějí či nemohou bydlet s rodinou. Nyní existují denní centra, která umožňují denní péči (4-8 hodin ve všední den). To by nebylo špatné, kdyby většina lidí, mužů i žen, skutečně měla předpisovou rozumnou pracovní dobu 8 hodin.

Ve Španělsku byli lidé donedávna odsouzení k několika řešením.

1) najmout přistěhovalce či přistěhovalku, kteří za mizerný plat o staříky pečují doma. Většina rodin, i když jsou morální a sociálně uvědomělé, si nemůže dovolit pečovateli/ce platit slušně. Takže jde o začarovaný kruh a společensky krátkodobé řešení, protože lidé s tak nízkým příjmem jako domácí pečovatelky/e si nemohou dovolit platit nikoho, kdo by se pro změnu staral o jejich rodiče. V důsledku toho vlastně španělská společnost přenáší problém do rozvojových zemí, protože "rodiče bez péče", tedy rodiče špatně placených pečovatelů a pečovatelek, tak zůstávají tam.

2) žena zůstane doma a stará se o nemohoucí. Problémy viz výše. Vdovy žijící z nekontributivního důchodu (nepracovaly) jsou zcela závislé na svých dětech, pokud je nemají, žijí v totální bídě.

3) Třetí řešení je také dočasný fenomén, v Česku neaplikovatelný. Během jistého přechodného období měly ve Španělsku rodiny mnoho dětí. Je tedy pravděpodobné, že mezi 7 dětmi se např. najde někdo, kdo má práci, kterou lze částečně dělat z domova, kdo má flexibilní pracovní dobu či kdo je úředník s krátkou pracovní dobou. Pokud mají takové štěstí, mohou se členové rodin v péči o nemohoucího střídat. Ani to ovšem není systémové řešení.

Rozumná pracovní doba v kombinaci s denními centry je dobrá možnost, i když může být vyčerpávající, pokud se lidé v péči nestřídají (např. žena pracuje 8 hodin, a pak KAŽDÝ DEN přijde domů a začne ji druhá směna). Bohužel, po pádu Berlínské zdi došlo v západní Evropě spíše k zhoršení podmínek pracujících a pracovní doba se, být neformálně, stále prodlužuje, zatímco platy stagnují (či dokonce kupní síla klesá).

Socialistická vláda zavedla ve Španělsku velmi dobrý zákon, který hodnotí péči o nemohoucího člověka jako zaměstnání a STÁT platí lidem, kteří pečují o rodinného příslušníka, plat 700 euro měsíčně. Bohužel, některé pravicové regionální vlády de facto bojkotují uvedení zákona v praxi ve své autonomní oblasti, z obavy, že by zvedl popularitu socialistů mezi tradičním voličstvem pravice.

(Nyní si dovolím jedinou feministickou poznámku v celém článku: i toto řešení může negativně ovlivnit postavení žen, pokud se společnost k věci postaví tak, že přijmout toto "zaměstnání" je záležitostí žen. To se může stát jak z důvodu stereotypu, tak i z důvodů skutečnosti, že téměř ve všech zemích na světě ženy stále mají v průměru nižší platy než muži. A protože 700 euro není žádný zázrak, odráží se to na ekonomické nezávislosti a na důchodech. Podle mého názoru by proto bylo nejlepší, kdyby se lidé v tomto zaměstnání střídali. Obávám se však, že i tehdy se spojí genderové stereotypy a kapitalistická dynamika rostoucího zotročení zaměstnanců, a muže, kteří do toho půjdou, "svobodný" pracovní trh po zásluze potrestá - ironie).

Ráda bych, kdyby se rozběhla seriozní debata o skutečných možnostech péče o staré lidi v současném ekonomickém systému.

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 12.1. 2010