Revize opencard může dát šanci soukromí

10. 12. 2009

tisková zpráva Iuridicum Remedium, o.s.

Včera ustavila Rada hlavního města Prahy komisi, jejímž úkolem je zhodnocení projektu opencard a navržení personálních a organizačních změn. Rada pak pověřila prvního náměstka primátora Rudolfa Blažka zavedením "personalizované anonymní karty".

Termín "personalizovaná anonymní karta" zatím není vyjasněn. "Chceme se domnívat, že to znamená anonymní kartu bez zpracování osobních údajů, s níž pořídíme kupony MHD za stejnou cenu jako s běžnou opencard, a která bude mít i jednotnou pořizovací cenu," říká právník sdružení Iuridicum Remedium (IuRe) Jan Vobořil. V tom případě by dlouhodobá kampaň IuRe za zavedení nediskriminační anonymní verze opencard zaznamenala velký úspěch.

"Proces zavedení personalizované anonymní karty opencard budeme pozorně sledovat. Náměstek primátora Rudolf Blažek by jej podle zadání Rady hl. m. Prahy měl realizovat do 31. ledna 2010," řekl Jan Vobořil. IuRe iniciovalo petici, která byla 16. listopadu doručena Radě hl.m. Prahy. V petici více než tisíc občanů požadovalo zavedení karty opencard, k jejímuž vydání a užití nebude nutné poskytovat osobní údaje za účelem zpracování v různých databázích, a jejíž vydání i užití bude nediskriminační. Lidé dále požadovali výmaz všech osobních i uživatelských údajů a informací o držiteli běžné opencard z centrální evidence a databází po skončení platnosti karty a možnost vymazání osobních údajů občanů na jejich žádost. "Dlouhodobě upozorňujeme, že u některých funkcí čipových karet není nutné uchovávat osobní údaje držitele karty v jakýchkoli databázích, ale postačuje, když lze ověřit, že osoba, která kartu předkládá je jejím oprávněným držitelem," řekl právník sdružení Iuridicum Remedium Jan Vobořil.

Plnohodnotnou a nediskriminační alternativou by mohla být karta, která by byla potištěna fotografií držitele karty a číslem karty. Tím by se zabránilo přenosnosti karty. Zároveň by nebylo nutné osobní údaje držitelů těchto karet zpracovávat v jakýchkoli databázích, u kterých je vždy riziko zneužití, úniku či rozšíření původního účelu. "Jako výsledek nátlaku IuRe magistrát loni zavedl anonymní verzi opencard. Její vydání je však oproti bezplatné kartě s osobními údaji zpoplatněno a využití karty jako tramvajenky je v případě anonymní verze o plných 1170 Kč za rok dražší," uvádí Jan Vobořil. Je nutné, aby došlo k odstranění i této diskriminace při využívání anonymní opencard. IuRe je připravené poskytnout komisi při zavádění personalizované anonymní karty odbornou konzultaci a pomoc.

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 10.12. 2009