Kauza Tamiflu

10. 12. 2009 / Jiří Baťa

British Medical Journal je dostatečně renomovaný odborný časopis, který je uznáván jako jeden z nejodbornějších žurnálů v tomto oboru. Proto je třeba brát jeho recenzi k léku TAMIFLU zcela seriózně a bez vedlejších efektů. Recenze se v této souvislosti zmiňuje o jeho výrobci, firmě ROCHE, kde ve svém pojednání obviňuje firmu z potlačení důkazového materiálu z klinických zkoušek léku TAMIFLU. Stručně řečeno, viní firmu ROCHE z toho, že znemožnila vědcům zkoumat, jak dobře dokáže tento lék zabránit zdravým lidem, kteří onemocněli chřipkou, aby utrpěli komplikace, jako je zápal plic. Zkrátka a dobře, nelze ničím dokázat jeho jednoznačnou účinnost bez vedlejšího vlivu na zdraví člověka. Této skutečnosti nasvědčuje stanovisko lékařů, mj. z Austrálie či Velké Británie, kteří otevřeně zpochybňují schopnost léku TAMIFLU zabránit jinému riziku vážného onemocnění.

Tohoto rizika si je vědoma i část české lékařské veřejnosti, která nejen neschvaluje a nepodporuje očkování lékem TAMIFLU, ale svým přístupem odmítání očkovat sami sebe demonstrují obavy a pochybnosti o tomto léku. I jejich argumentem jsou důvody, které ve své recenzi uvádí BMJ. Nicméně veřejnost je českými oficielními místy, počínaje hlavním hygienikem ČR, ministerstvem zdravotnictví i samotnou ministryní, ujišťována o nezávadnosti aplikace léku jako prevence před onemocněním chřipkou, konkrétně "prasečí" chřipkou. Aby zdůraznili své tvrzení, zdůvodňují pozdní nasazení právě z důvodů provádění zkoušek a testů tohoto léku, prý aby zcela vyvrátili možnost či podezření z jeho případných vedlejších účinků.

Nejsem si zcela jistý, zda lék TAMIFLU, kterým disponuje MZ ČR je výrobkem zmíněné firmy ROCHE či jiné firmy, nicméně je-li od ROCHE, pak nelze než respektovat zjištění, které zmiňuje BMJ, tedy jeho 100% neprokazatelnost o vedlejších účincích a problémech s tím spojených. Je-li TAMIFLU výrobkem jiné firmy než ROCHE, platí tato nejistota dvojnásobně. Vysvětlení pro tvrzení zmíněných (českých) institucí a jejich představitelů však lze snadno pochopit. Firma ROCHE, event. i jiný výrobce, investoval do výroby TAMIFLU nemalé peníze, vyrobil a do světa vrhnul miliardy tablet, které si zakoupila celá řada států (včetně Česka) za nemalé peníze, tedy řádově několika (možná set) milionů. Ačkoliv na to nejsou důkazy nebudu daleko od pravdy, že osobní angažovanost citovaných českých představitelů (včetně dalších) nemá daleko k podezření na jejich zainteresovanosti na nákupu tohoto léku. Tím více, že se jedná o představitele ODS.

Opírám se o zkušenosti z dob nedávných, když nás např. současný i bývalý náměstek MZ Šnajdr, včetně exministra Julínka a jeho stínu Cikrta, balamutili svými argumenty o potřebě, nutnosti a efektu pro zdravotnictví z vybíraných poplatků, o potřebě privatizovat Fakultní nemocnice a podobné nesmysly, stejně jako paní ministryně, která nás dnes mystifikuje o stavu zdravotnictví a jeho financování atd. Ta jejich snaha uplatnit použití léku TAMIFLU v Česku i za cenu jistých pochybností, které notabene sdílí i samotní lékaři, nasvědčuje ledačemus. Nemluvě o jistých pochybnostech o "prasečí chřipce" jako takové, která se dosud (snad až na výjimky) negativně projevila ve svých nejvážnějších důsledcích, tedy úmrtím u osob v případech, kdy tito lidé měli jiné závažné zdravotní potíže, čímž se ne zcela potvrdila její proklamovaná zákeřnost a nebezpečnost vůči lidskému zdraví, potažmo životu zdravých lidí.

Stejně jako britská vláda, která má léku TAMIFLU nakoupeno pro polovinu své populace, i jiné státy, včetně Česka, mají značné množství tohoto zakoupeného léku (ve světě jej bylo prodáno za 1,6 miliardy liber). Je tedy zcela logické, že je potřeba jej uplatnit a spotřebovat. Naskýtá se ovšem otázka, zda to má být i na úkor rizika, jak se o něm zmiňují lékaři i lékařské a vědecké kapacity. Je však zřejmé, že i zde zvítězí lobby a zněj vyplývající "pozornosti". I zde totiž platí, že v případě hodnoty peněz versus zdraví jsou peníze vždy "až" na prvním místě. K tomu profesor Nick Freemantle (VB) poznamenává:

"Máme v této zemi pozoruhodně málo finančních zdrojů na léky a je překvapující být svědkem tak širokého užívání oseltamiviru (hlavní složka léku TAMIFLU). Avšak předpokládám, že když jste jednou koupili obrovské množství tohoto léku, vznikla situace, jaká vládne v USA se zbraněmi. Když máte doma pistoli, je daleko lehčí ji použít. Ale to neznamená, že je to správné."

Jinými slovy: Když už jsme ty léky koupili, tak je sakra musíme do lidí dostat. I kdyby byli proti. V "jejich vlastním zájmu"!

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 10.12. 2009