Otevřený dopis panu profesoru Václavu Riedlbauchovi, ministrovi kultury

Zachraňte náš barokní pivovar!

10. 12. 2009

Vážený pane ministře!

Naléhavě Vás žádáme, aby Ministerstvo kultury obnovilo řízení o prohlášení areálu buštěhradského pivovaru za kulturní památku, a aby v tomto řízení konečně rozhodlo ve prospěch tohoto prohlášení.

Buštěhradskému pivovaru hrozí nyní akutní nebezpečí demolice, neboť již bylo zahájeno stavební řízení o odstranění stavby.

Krátká rekapitulace případu:

Buštěhradský pivovar je velmi výraznou dominantou města. Je barokní, přestavěný v 19. století, avšak pivo se zde vařilo už od středověku, takže lze předpokládat nález i daleko starších stavebních pozůstatků. Na barokní přestavbě se podílel i známý stavitel Anselmo Lurago -- pivovar na Náměstí má přímou kompoziční vazbu na nedaleký zámek. Pivovar také stojí u rybníka, o kterém psal ve svých povídkách spisovatel Ota Pavel, který zde za války žil.

Vlastník areálu, firma Level, přišla v roce 2007 se záměrem celý areál zbourat a postavit zde bytovky (až 100 bytů) s podzemními garážemi. O byť jen částečné rekonstrukci odmítla uvažovat. Při tom areál není v tak špatném stavu, jak firma tvrdí -- má například v pořádku střechy a většina budov je permanentně užívána. Nehledě na to, že pivovar leží v centru zachovalé historické zástavby města, v urbanisticky cenném území, a mnohopatrový soudobý bytový komplex přímo uprostřed náměstí komorního venkovského charakteru by byl pro město těžkou ranou a naprostým zničením místního genia loci.

Naše občanské sdružení podalo již v roce 2007 návrh na zapsání areálu do seznamu nemovitých kulturních památek, avšak zapsána byla pouze jedna budova, a zbytek nikoliv. Přitom se veškeré odborné instituce i fundované osobnosti z oboru shodli na tom, že pivovar si zapsání do seznamu jednoznačně zaslouží, a podpořilo je i město Buštěhrad. Podali jsme stížnost na postup MK k ombudsmanovi a podnět k přezkoumání rozhodnutí MK. V červnu 2008 ministr Jehlička rozhodnutí MK zrušil z důvodů závažného porušení správního řádu mimo jiné včetně nedostatečného odborného zdůvodnění rozhodnutí, a hovořilo se o tom, že kvality areálu jsou nepochybné a jistě bude za památku prohlášen celý. V důsledku toho se přestala případem zabývat jakožto vyřešeným i kancelář ombudsmana.

Na podzim bylo však vydáno nové rozhodnutí, které bylo opět záporné. Iniciovali jsme diskusi všech zúčastněných stran, kam jsme pozvali PhDr. B. Frágnera, ředitele Výzkumného centra průmyslového dědictví, s jehož pomocí jsme se snažili investora přesvědčit, že rekonstrukce (tzv. konverze) podobných objektů se provádějí běžně, a že dobře provedená konverze by pro něj rozhodně nemusela znamenat finanční ztrátu, ba naopak. Zdá se však, že Level nic z toho nezajímá a není ochoten ani k nejmenšímu kompromisu. Sice areál nabídl k prodeji, ale za tak přemrštěnou cenu, že případné zájemce odradil. V jednu chvíli byl pivovar dokonce v exekuci.

Případ pivovaru byl prezentován v médiích, na konferenci pořádané při 5. Bienále Industriální stopy 2009, zkoušeli jsme petici i další formy boje. Přesto v září tohoto roku, kdy byl podán nový podnět na zapsání areálu do seznamu památek, Ministerstvo odmítlo řízení obnovit a následně bylo zahájeno stavební řízení o odstranění stavby.

Vážený pane ministře, proto naléhavě žádáme, aby Ministerstvo kultury rychle toto řízení obnovilo, neboť je to poslední šance na záchranu areálu!

Jsme šokováni tím, že kvůli momentálnímu zisku firmy, jejíž životnost je proti staletím urbanistického a architektonického utváření města velice relativní, by měl být navždy a nevratně zlikvidován soubor staveb, který pro nás má ohromný kulturně historický i estetický význam, a tím také naprosto zničen genius loci doposud zachovaného centra starého Buštěhradu.

Chápeme, že investor chce se svým vlastnictvím nakládat podle své vůle (a tím pokud možno co nejsnáze vydělat), ale na druhé straně - firmy přicházejí a odcházejí, a my, obyvatelé Buštěhradu, kvůli jednomu z mnoha podobných banálních záměrů nechceme přijít o jedinečnou dominantu města, která je (kromě zchátralého zámku) posledním zachovalým historickým areálem ve městě.

Domníváme se, že úkolem Ministerstva kultury není ochrana zájmů investorů, ale ochrana kulturního dědictví, což je -- nebo by alespoň měl být - zájem celospolečenský. Kulturní dědictví samozřejmě nejsou zdaleka jen objekty zapsané v seznamu kulturních památek. Víme, že investorům se památková ochrana objektů většinou nehodí. Považujeme však za velmi potřebné nastolit ve společnosti takové klima, aby se investoři naučili chovat se ke kulturnímu dědictví ohleduplně. Jestliže je jejich záměry poškozují, je to bohužel jejich problém, a měli by je přehodnotit.

Ministerstvo kultury, které by mělo být nejvyšší kulturní autoritou státu, by mělo napomoci vytváření tohoto kulturního klimatu ve společnosti také tím, že bude ochraňovat kulturní dědictví před podobnými barbarstvími.

Děkujeme za Váš čas a pozornost a doufáme v brzké vyslyšení naší žádosti.

Za O.S. Buštěhrad Sobě, občanské sdružení ing. Zdeněk Malý

předseda sdružení,

ing. arch. Daniela Javorčeková

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 10.12. 2009