Kodaňský summit v krizi: Západ chce přelstít rozvojové země

9. 12. 2009

Rozvojové země, zastoupené na summitu o globálním oteplování v Kodani, reagovaly zuřivě na prozrazený návrh dohody, která by poskytla větší pravomoci bohatým zemím, vyhnula by se vyjednavačské roli OSN a vzdala by se protokolu z Kjóta.

Rozvojové země interpretují dokument jako text, který určuje nerovné podmínky pro emise skleníkových plynů: průmyslové země by do roku 2050 měly právo vypouštět do ovzduší téměř dvakrát více CO2 než rozvojové země.

S takzvaným "dánským textem", tajnou předběžnou dohodou z tohoto týdne, kterou vypracovala skupina jednotlivců mj. z Británie, z USA a z Dánska, byla seznámena jen hrstka států.

Dohoda ruší zásadu z Kjóta, podle níž bohaté země, které vypouštějí většinu CO2, musejí přijmout pevné závazky na snížení emisí skleníkových plynů, zatímco chudé země jednat nemusejí.

Nový návrh dohody v podstatě předává kontrolu nad financováním opatření proti globálnímu oteplování Světové bance. Opouští protokol z Kjóta - jedinou právně závaznou dohodu, která na světě existuje pro omezování emisí CO2, a zavádí podmínku, že by chudé země dostaly finance pouze v tom případě, že by podnikly celou řadu opatření.

Jeden vysoký diplomat charakterizoval "dánský text" jako "velmi nebezpečný dokument pro rozvojové země. Navrhuje podstatnou změnu rovnováhy povinností v OSN. Má být vnucen světu bez jakékoliv debaty."

Podle "dánského textu"

  • mají být donuceny rozvojové země schválit konkrétní snížení emisí CO2, které nebylo součástí původní dohody v OSN;
  • chudé země mají být rozděleny tím, že bude vytvořena nová kategorie "nejzranitelnějších rozvojových zemí"
  • role OSN při rozdělování financí na boj proti globálnímu oteplování má být oslabena
  • chudé země nebudou podle tohoto návrhu smět od r. 2050 vypouštět do ovzduší více než 1,44 tun uhlíku na osobu, kdežto bohaté země budou smět vypouštět do ovzduší 2,67 tun uhlíku.

Rozvojové země zuří, že "dánský text" prosazují bohaté země bez jejich vědomí a bez vyjednávání o něm.

"Dělá se to v tajnosti. Zjevně je cílem, aby Barack Obama a šéfové dalších bohatých zemí ten dokument po příjezdu příští týden prosadily. Je to v podstatě konec procesu v OSN," konstatoval jeden nejmenovaný diplomat.

Podrobnosti v angličtině ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 9.12. 2009