Patnáct zpozdilých otazníků nad návštěvou papeže Benedikta XVI. v Česku

13. 10. 2009 / Felix Černoch

Snad Rostislav – jak symbolické jméno v naznačovaných souvislostech – Matulík, jenž návštěvu papeže označil za „plnou majestátní symboliky“ ve zvláštní příloze MfD ze dne 23. září 2009, nazvané trefně „Vítej, papeži, v zemi ateistů“... PROČ (1.?) a proč zrovna on (2.?), který – bůhvíproč (3.?) – zdůrazňuje v šiku mnohých dalších původ páně Josepha Ratzingera z Bavor (4.?), odkud k nám již stovku let před misí Konstantina s Metodějem údajně připutovaly křesťanské ideály?

Platí pořád i to, že se tak dělo prostřednictvím „ohně a meče“ resp. v zájmu germanizujícího civilizování teritoria našich předků?

A zůstává rovněž doložitelnou pravdou, že asi okolo roku 861 požádal Rastislav – kníže velkomoravský – papeže Mikuláše I. o vyslání učitelů věrouky křesťanské a byl jím právě s ohledem na vztahy s říší východofranckou odmítnut?

Že se tudíž obrátil v přímém důsledku toho na byzantského císaře Michala III., jenž mu cca roku 864 bez otálení poslal onu bratrskou dvojici našich světců – věrozvěstů, znalých slovanského jazyka, tvůrců hlaholice, jakožto jeho písemného výrazu a zároveň i překladatelů prvních církevních textů na této bázi?

Neplatí potom ono slovutné EX ORIENTE LUX , tím spíše, když také do Soluně dorazilo

křesťanství z Východu ještě vzdálenějšího, byť nazývaného Blízkým?

Lze pak ale bráti doslova, co hlásá Pravověrný Lidovec případného jména pro pojednávané souvislosti – Cyril (!) Svoboda - že jsme následkem přijatého křesťanství „součástí civilizace západní“, avšak hlavně: jak to přesvědčivě vysvětlit své věcné i slovní logice?

Nicméně – mnohem podstatnější otázky a nejasnosti se v nás musely neodbytně zahnízdit ještě před popojížděním toho pověstného papamobilu po české půdě, návazně na zveřejněný itinerář pontifikova okružního putování – a sice – PROČ vynechal (symbolicky – 10.?) na rozdíl od svého slovanského předchůdce VELEHRAD ?

PROČ místo toho dal (opět symbolicky – 11.?) přednost Staré Boleslavi, aby zde uctil památku bratrem zavražděného knížete Václava, jenž se před 1.080 léty podrobil za celou svou zemi, coby její pozdější svatý patron z nebeské výše, německému králi Jindřichu I. i se závazkem pravidelných ročních plateb domácího lidu ve stříbře a volských stádech? Jaká symbolika!

Co si ještě o tom všem symbolismu pomyslet či kam další historickou realitu v proměnách té současné vlastně posunout resp. odsunout či dokonce zasunout?

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 13.10. 2009