Problém "radar - americká vojenská základna" stále nekončí

22. 9. 2009 / Petr Pokorný

Události posledních dní jistě zmátly mnoho lidí v České republice. Je jistě velice dobrou zprávou, že v Brdech americký radar stát prý nebude. Ale tato zpráva byla ihned doprovázena mnoha jinými. Především vystoupením amerického ministra obrana Gatese, který na setkání s novináři prohlásil, že systémy protiraketové obrany budou řešeny jinými způsoby a současně děkoval občanům v Polsku a ČR za zájem o systémy PRO, konkrétně v ČR za radar. Výsměch českým občanům. Následně, druhý den prohlásila ministrně zahraničních věcí USA Hillary Clintonová, že v ČR budou nejspíše umístěny pozemní rakety mobilního systému – opět o nás bez nás.

Pokud by celá tato situace byla posuzována z pohledu americké strany, zdálo by se, že si čeští občané přejí mít zde americkou vojenskou základnu.

Na to reagoval šéfredaktor Britských listů Jan Čulík z 18. 9. 2009 v článku „O obrovském fiasku protiradarových aktivistů v ČR“, že občanská aktivita v zahraničí neměla žádný dopad. Nezbývá mi tedy než reagovat na toto prohlášení a na několika bodech je vyvrátit:

  • Americkému presidentovi Baracku Obamovi byl zaslán na jaře tohoto roku otevřený dopis (podepsaný členy vedení ČSSD v čele s předsedou ing. Paroubkem, vedením KSČM, vedením Ne základnám a také vědci, kteří jako první odhalili a prokázali lživé informace o radaru, které bývalá vláda a MO předkládali po celou dobu občanům) s tím, že více jak 70% občanů ČR odmítá radar nebo jinou formu vojenské základny USA.
  • Při své návštěvě v půli ledna 2008 se seznámil na půdě Poslanecké sněmovny náměstek ministra obrany USA bývalého prezidenta Clintona Richard Coyle s týmiž postoji a měl je možnost je posléze prezentovat v USA.
  • Při své návštěvě na podzim loňského roku se jeden z největších světových odborníků na PRO – prof. Theodore Postol (MSI MIT) seznámil s postojem většiny občanů ČR na půdě Parlamentu a ještě před tím, na jím vyžádaném setkání, s vědci - autory studie „Technické a provozní parametry XBR radaru v Brdech“. Byl též informován o odporu českých občanů. Seznámil se i s názory jiných vojenských odborníků – během rozhovoru pro český odborný vojenský časopis ATM. Theodore Postol měl možnost informovat americké politické i vojenské představitele přímo - bez mediálního zprostředkování.
  • Iniciativa „Ne základnám“, které jednoznačně patří zásluha a dík za její trvalou aktivitu (i přes mnohá lživá obviňování a překážky), připravila a zajistila setkání a přijetí starostů z Brd vysokými představiteli EU, včetně místopředsedkyně EU Luisy Morgantini, v únoru v Bruselu. Tam se měli možnost členové evropského parlamentu za účasti 8 zahraničních televizních zpravodajských týmů (bez účasti jakéhokoliv zpravodajského týmu českého) také seznámit s názorem více jak 70% českých občanů.

Co říci Janu Čulíkovi – že nemá pravdu? Že jím zvýrazňované “fiasko“ je dáno nezájmem sdělovacích prostředků jak u nás, tak i v zahraničí o skutečný postoj Čechů? A proč? Protože se to západním sdělovacím prostředkům vůbec nehodí. Je přeci nepřípustné, aby se malý stát vzpíral velkým evropským i světovým mocnostem v "boji proti terorismu".

Zmínka Jana Čulíka o Alexandru Vondrovi a jeho „pár větách“ je zcela matoucí. Kde a pro koho Saša Vondra pracoval, ví již asi v Česku kdekdo a také ví, že Vondra patří do té vlády, která občanům téměř 3 roky lhala o radaru a dokonce proti vůli demokratické většiny občanů s USA podepsala s USA o radaru smlouvy. O informacích od Vondry a jiných proradaristů ochotně západní sdělovací prostředky psaly a budou psát i dál.

Lidé, kteří občanům lhali, kteří přes odpor většiny občanů podepsali smlouvy s USA, by se neměli znovu dostat do Sněmovny. K tomu je potřeba, aby si občané vzpomněli na jejich chování a hlavně, až konečně budou nějaké volby, k těm volbám šli a volili ty strany, které se stavěly a stále staví proti cizím základnám na území ČR.

Do okamžiku, kdy nový Parlament ČR definitivně neodmítne obě smlouvy, je pro svobodu a demokracii hrozba cizí vojenské základny stále aktuální.

RNDr. Petr Pokorný, CSc. je fyzik, pracuje ve Fyzikálním ústavu AV ČR

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 22.9. 2009