DOKUMENT

Radim Hreha v STV začal znovu zavádzať štandardné riadiace mechanizmy

9. 9. 2009 / Gabriela Goliašová

stanovisko základnej organizácie Odborového zväzu masmédií vo Slovenskej televízii k otvorenému listu Odborového svazu Media, adresované predesedovi OS Mgr. Jiřímu Hubičkovi

Vážený pán predseda, ako predsedníčka Základnej organizácie odborového zväzu masmédií v Slovenskej televízii, dovoľujem si v mene jej členov vyjadriť údiv nad otvoreným listom, ktorý OS Media adresovalo členom Rady ČTK a ktorý je ostro zameraný proti zvoleniu Ing. Radima Hrehu do funkcie generálneho riaditeľa Českej tlačovej agentúry ČTK. V tomto liste sa okrem iného odvolávate na „manažérské selhání“ Ing. Radima Hrehu v Slovenskej televízii a „výrazné zhoršení finanční situace" v STV pod jeho vedením. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že tieto informácie nie sú pravdivé.

Radim Hreha sa stal generálnym riaditeľom STV po rokoch jej totálnej personálnej, ekonomickej programovej a dovolím si tvrdiť i vzťahovo - etickej devastácii pod vedením Richarda Rybníčka ako generálneho riaditeľa STV a Miroslava Kollára najskôr ako člena a neskôr ako predsedu Rady STV. Práve toto a nie iné zatiahlo STV do takého marazmu, z ktorého sa dodnes nedokáže celkom spamätať.

U Vás v Českej republike sa asi málo vedelo o prepúšťaní 1200 zamestnancov verejnoprávnej televízie alebo ste sa o tom, aké sú to potrebné pre kroky pre STV dočítali na stránkach denníka Sme pod vedením M. Šimečku v článkoch redaktorky Mirky Kernovej a možno preto Váš odborový zväz neprejavil záujem o náš názor a nevyslovil čo i len náznak solidarity.

Dnes sa vyjadrujete k pôsobeniu Radima Hrehu na poste STV bez toho, aby ste nás ako partnerskú odborovú organizáciu oslovili a overili si pravdivosť údajov, ktoré uvádzate v otvorenom liste.

Preto si dovoľujeme upriamiť Vašu pozornosť na domovskú webovú stránku STV, kde nájdete potrebné informácie k hospodáreniu v roku 2007 (napr. Stanovisko dozornej komisie Rady STV zo dňa 3. apríla 2008 k účtovnej uzávierke k 31.12.2007).

Ing. Radim Hreha ako generálny riaditeľ ukončil obdobie nekomunikácie, porušovania pracovno- právnych predpisov, ignorovanie inšpektorátu práce, začal znovu zavádzať štandardné riadiace mechanizmy, zastrašovaním narušenú pracovnú morálku a kolegiálne vzťahy. Začala sa výroba a vysielanie programov s súlade s požiadavkami Zákona o STV.

Radim Hreha v pozícii generálneho riaditeľa STV komunikoval s odbormi a  snažil sa o nápravu vzťahov aj rešpektovaním kolektívnej zmluvy, čo v rybníčkovom období nebolo a spory o jej dodržiavanie sa vtedy riešili až na Najvyššom súde SR.

Značné finančné prostriedky v  STV sa usporili aj tým, že boli dohodnuté iné právne postupy v súdnych kauzách. Treba oceniť i to, že Radim Hreha nepodľahol tlakom o mimosúdnu dohodu v najväčšej kauze STV s firmou Beta, kde išlo o stámilióny korún.

V mene členov ZO OZM STV chcem zdôrazniť, že Ing. Radim Hreha sa nedopustil žiadneho „manažérskeho zlyhania“.

Naopak, svojim pôsobením si rýchlo získal prirodzenú autoritu a rešpekt a to aj u dlhoročných zamestnancov televízie, ktorí už zažili veľa riaditeľov a ich manažérskych postupov.

Odvolanie Ing. Radima Hrehu z funkcie generálneho riaditeľa STV v decembri 2007 sme neiniciovali a ani nepodporovali. Z nášho pohľadu k tomu neboli žiadne racionálne dôvody.

V mene členov ZO OZM v STV sa dôrazne ohradzujem voči spôsobu ako v otvorenom liste zo dňa 4. septembra 2009 hodnotíte pôsobenie Radima Hrehu v  Slovenskej televízii

Autorka je predsedníčkou ZO OZM v STV

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 9.9. 2009