Generální ředitel STV Nižňanský

Respekt závažným spôsobom skresľuje fakty a bezdôvodne poškodzuje dobrú povesť Radima Hrehu

9. 9. 2009 / Štefan Nižňanský

reakce generálního ředitele Slovenské televize šéfredaktorovi Erikovi Taberymu na článek Silvie Lauder v Respektu č. 36/2009 , kterou týdeník Respekt v rozporu s tiskovým zákonem nezveřejnil

Vážený pán šéfredaktor, s prekvapením som si v týždenníku Respekt č. 36/2009 prečítal článok redaktorky Silvie Lauderovej "Hreha zas a znovu". Autorka okrem iného hodnotí činnosť môjho predchodcu v pozícii generálneho riaditeľa Slovenskej televízie, Radima Hrehu. Uvedený text obsahuje očividné nepravdivé údaje a súčasne obchádza (alebo zámerne zamlčuje?) dôležité aspekty pôsobenia GR Hrehu v STV. Dovoľte preto uviesť niekoľko faktov.

  • Respekt píše, že „za Hrehy ztráta nabobtnala na bezmála 300 miliónů korun“.

Skutočnosť je však taká, že účtovnú stratu v objeme 294 mil. Sk pripravili do návrhu rozpočtu STV na rok 2007 dňa 29. 11. 2006 vtedajší štatutárni zástupcovia STV (menovaní ešte GR STV Richardom Rybníčkom - Ľubor Košút a Branislav Záhradník). Ako som zistil, tento návrh rozpočtu ale Radim Hreha - hneď po svojom nástupe - navrhol Rade STV neprijať. Následne predložil rade rozpočet so stratou 196 mil. Sk, ktorý Rada STV schválila 14. 2. 2007. Skutočný deficit hospodárenia STV za rok 2007 však predstavoval ešte menšiu stratu – len 161 mil. Sk. Generálny riaditeľ Radim Hreha teda znížil pôvodne plánovaný hospodársky výsledok STV za rok 2007 o 133 mil. Sk. Inými slovami, Vaším časopisom uvedenú stratu navrhli Hrehoví predchodcovia, pričom on ju za rok svojho pôsobenia znížil o polovicu. Citované údaje sú verejne dostupné na našich webových stránkach www.stv.sk.

  • Respekt ďalej nedokázal vystihnúť prínos GR STV Hrehu v rámci presadenia stratégie digitalizácie televízneho vysielania na Slovensku. O ochrane inštitucionálnych záujmov Slovenskej televízie i rozhlasu verejnej služby v rámci procesu digitalizácie ani nehovoriac.

Pripomínam, že návrh zákona o digitálnom vysielaní programových služieb z roku 2006 u nás nerozlišoval prístup komerčných a verejnoprávnych vysielateľov k pozemnému digitálnemu vysielaniu. Dôsledkom prijatia zákona v pôvodnom znení, by došlo k obmedzeniu rozvoja STV a k neúmernému zvýšeniu nákladov Slovenskej televízie na digitálne šírenie existujúcich programových okruhov. Radim Hreha presvedčil kompetentných o opodstatnenosti verejnoprávneho digitálneho multiplexu, ktorý bol zahrnutý v konečnej verzii zákona č. 220/2007 Z.z., o digitálnom vysielaní programových služieb. Výsledkom bola a je ochrana záujmov verejnoprávnych vysielateľov, ktorá zaväzuje STV spustiť nové programové okruhy. Súčasne sa tým zabezpečil aj rozvoj verejnoprávnej televízie, o ktorom sa pred príchodom Radima Hrehu pochybovalo. O tom, že STV dokáže zrealizovať a uviesť do vysielania tretí kanál – monotematickú športovú TROJKU - pochybovali takmer všetci (mediálni odborníci aj laici).

  • V priebehu roku 2007 vedenie STV pripravilo projektovo, investične a logisticky modernizáciu vysielacieho reťazca STV

Tak, že som mohol na opatrenia svojho predchodcu naviazať. V stanovenom termíne – podľa pôvodného návrhu R. Hrehu - sme 8. augusta 2008 už pod mojím vedením odštartovali vysielanie novej programovej služby : Trojky. Mimochodom, bol to jeden z prvých ak nie úplne prvý tv kanál verejnoprávnej televízie v strednej a východnej Európe vysielaný vo vysokom rozlíšení. Bez prípravy projektu ešte počas ročného pôsobenia riaditeľa Hrehu by štart STV3 v uvedenom termíne nebol možný. (Preto som považoval za úplne prirodzené pozvať svojho predchodcu aj s projektovým manažérom Andrejom Miklánkom na slávnostný štart STV 3).

  • Radim Hreha spolu s Nikolajom Savickým sa významným spôsobom angažoval v rámci ochrany a rozširovania fondov Archívu STV.

V jeho gescii bola počas prípravy na digitalizáciu uskutočnená inventarizácia týchto fondov, boli napravené škody, spôsobené neodbornými zásahmi do práce archívu v rokoch 2003-2006. Okrem toho GR Hreha zachránil fondy cennej odbornej knižnice STV, zamknutej v roku 2003. Knižnicu v septembri 2007 znovu otvoril pre zamestnancov STV, ale aj pre odbornú verejnosť.

  • Na záver dôležité konštatovanie: Radim Hreha počas svojho pôsobenia v pozícii generálneho riaditeľa Slovenskej televízie, neuzavrel v mene STV žiadne právne a zmluvné záväzky, ktoré by vytvárali podozrenie z poškodenia inštitucionálnych záujmov či práv STV.

Vážený pán šéfredaktor, vzhľadom k uvedeným skutočnostiam Vás upozorňujem, že obraz pôsobenia Radima Hrehu v STV, sprostredkovaný materiálom Silvie Lauderovej v Respekte č. 36/2009, závažným spôsobom skresľuje fakty a bezdôvodne poškodzuje dobrú povesť môjho predchodcu na čele STV. Udivuje ma, že v rámci snahy o zmapovanie činnosti bývalého šéfa STV, Vaša redaktorka nekontaktovala ten najzákladnejší informačný zdroj - samotnú STV. Na podobné praktiky som na Slovensku zvyknutý, v českých podmienkach ma to však prekvapuje. V uvedenej súvislosti Vás, vážený pán šéfredaktor, chcem ubezpečiť, že Útvar komunikácie STV je pre tento účel kedykoľvek k dispozícii..

S úctou

Mgr. Štefan Nižňanský
generálny riaditeľ STV

V Bratislave, 3.septembra 2009

Adresát:

Erik Tabery
Šéfredaktor týždenníku Respekt

Na vedomie:

Rada ČTK
Milan Stibral
Generálny riaditeľ ČTK

31. 8. 2009, Silvie Lauder: Hreha zas a znovu zamčeno ZDE

1. 9. 2009, Bohdan Bláhovec: Here comes Hreha ZDE
Vytisknout

Obsah vydání | Středa 9.9. 2009