Okresnímu návladnímu

3. 9. 2009 / Michal Kuklík

Ústavní soud vzal všem lidem v Česku právo jít k parlamentním volbám a za to jim dal možnost vidět v telce, jak nekomunikující poslanec Melčák čupí v Parlamentu.

Trestní zákon
§231
Omezování osobní svobody
(1) Kdo jinému bez oprávnění brání užívat osobní svobody, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta. ...
(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny.
LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD
Oddíl druhý
Politická práva
Článek 21

(1) Občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců.

Parlament a prezident svými rozhodnutími o vyhlášení voleb do Sněmovny vytvořili pro mě jedno konkrétní politické právo. Této svobody mě zbavila organizovaná skupina "Ústavního soudu".

Žádám o vyšetření, zda se tím nedopustila trestného činu podle § 231, odst. 3.

Jistě nemá oprávnění zbavit mě práva podle Článku 21, odst. 1.

Pokud by Parlament a prezident svým dalším jednáním znicotnili skutek této organizované skupiny, šlo by o její čin ve stádiu pokusu.

Skutek nebyl vykonán jen proti mně, ale proti mnoha miliónům lidí. Tím je odpornější.

Je žádoucí zkoumat jeho motivy, aby se zjistilo, zda nebyl spáchán z pohnutek zvláště nízkých a podlých.

Hlava čtvrtá
Hospodářská, sociální a kulturní práva
Článek 26

(2) Zákon může stanovit podmínky a omezení pro výkon určitých povolání nebo činností.

Má moje úvaha logickou chybu? Osobní svobodou podle trestního zákoníku možná nejsou svobody podle Listiny základních práv a svobod. Je možné, že něčí porušení práv podle této Listiny není nijak trestáno.

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 3.9. 2009