Mládí uprostřed Evropy

16. 6. 2009 / František Řezáč

Mozartovi bylo třiadvacet, když skládal koncertantní symfonii číslo 55 Es dur pro housle a violu (KV364) a některým hráčům úvodního koncertu festivalu Uprostřed Evropy (Mitte Europa) ve Vogtlandském Adorfu nebylo věru více. Nadšené obecenstvo ocenilo dlouhým potleskem jejich výkon v evangelickém kostele sv. Michaela při úvodním koncertu festivalu, který se koná v příhraničí Saska, Bavorska a Čech letos již po osmnácté. Také krásný věk.

Zakladatel festivalu, komorní pěvec prof. Thomas Thomaschke, popřál na závěr slavnostního otevření na adorfské radnici svým melodickým basem tomuto právě plnoletému dítěti úspěch, neboť to byl on se svou paní Ivanou a přáteli, kdo se pustili před lety do dobrého díla. Jak bylo řečeno organizátory na tiskové konferenci před zahájením, nechtějí konkurovat zavedeným hudebním událostem, jako je např. Salzburg či jiná festivalová města, disponující hvězdami hudebního a pěveckého nebe, ale dostat kvalitní umění i do odlehlých míst zemí, jež střed Evropy tvoří.

Hvězdami festivalu Uprostřed Evropy jsou právě regiony, jež měly a mají mnoho společného. Na cestě z Františkových Lázní přes Vojtanov jsou vidět z vlaku uzavřené a pustnoucí tovární objekty a domy s nápisy Na prodej - Zu Verkauf po obou stranách hranic. Kraj Vogtland je jihozápadním cípem Saska, sousedící s českým Ašským výběžkem a severní částí bavorské Horní Falce. Patří k hospodářsky problémovým územím s vysokou nezaměstnaností. Lidé, pendleři, odtud jezdí za prací do vnitrozemí.

Přesto, Adorf je krásné městečko, rozložené na svahu nad údolím řeky Elstery a je obklopené lesnatými kopci , připomínajícími svou výškou kolem sedmi set metrů naše Brdy. Pyšní se široko daleko nejdelším náměstím, bez třiceti skoro tři sta metrů a právě kostel sv. Michaela z roku 1906 tvoří dominantu jeho dolního okraje. Program koncertu byl vtipně sestaven z díla jubilantů Martinů a Haydna a gradoval po přestávce vrcholným dílem Mozartovým.

Mottem letošního osmnáctého ročníku festivalu Uprostřed Evropy je slovo Klangraeume. Můžeme si ho přeložit různě. Otrocky, ale možná nejvýstižněji by to mohlo být: Zvukoprostory. Ale nejsme otroky a tak si pomozme každý sám - já si dovolím přispět svým: Znějící místa.

Objevit místa, prostory, jež vytvoří pomyslnou poutní cestu příhraničím tří zemí za hudbou. Místa stará i nová, jistě především kostely. Ale i tovární haly. Třeba v nové ocelárně v Plavně.

A jak bude působit zvuk nástrojů a lidského hlasu v opuštěných továrnách? Ponuře či nadějně? Pravděpodobně obojí, jak už to v hudbě i životě bývá...

Program festivalu, končící s prázdninami v srpnu, ZDE - stejně jako všechny potřebné informace. Přijeďte, uslyšíte a uvidíte.

Hudební část programu je doplněna výstavami výtvarného umění a také, hezky česky a německy řečeno - workshopy - mladých umělců. V jednom z těchto workshopů zpívala už v sedmnácti letech Magdalena Kožená. Tak tedy, já pojedu už v pondělí 29. června do Chebu na koncert do kostela Nanebevzetí P. Marie u františkánů. Když bude hezky, tak na kole...

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 16.6. 2009