Poroučíme větru, dešti?

Biosrážky?

16. 6. 2009

V pondělí večer vysílal rozhlas BBC ve vědeckém seriálu "Frontiers (Hranice)" pozoruhodnou analýzu o nejnovějším výzkumu, z něhož možná vyplývá, že bakterie, které rostou na listech plodin, způsobují déšť. Podle pořadu není vyloučeno, že v současné době používané příliš intenzivní zemědělské metody, anebo intenzivní používání pesticidů, které zamezují šíření bakterií, vede k šířícímu se suchu. Na této problematice pracují vědci na Univerzitě v Montaně v USA a ve francouzském Avignonu.

Teorie, týkající se tohoto nového výzkumu, je zajímavá. Jak známo, z mraků může pršet teprve tehdy (dochází k precipitaci, tedy k srážkám), promění-li se voda v mraku v led. Dříve k srážkám nedojde. Čistá (destilovaná) voda v mracích však začíná mrznout až za velmi nízkých teplot, kolem cca -40 stupňů Celsia. Na to, aby voda zmrzla už hned pod bodem mrazu, je zapotřebí, aby byla znečištěna přísadami. Lze jednoduchým experimentem prokázat, že voda, do níž se přimísí bakterie, žijící na listech rostlin a plodin, zmrzne už při teplotách -2 - -4 Celsia. Bakterie jsou velmi lehké, takže se chovají skoro jako ve stavu beztíže. Proud vzduchu je vynese do velkých výšek, byly zjištěny ve výšce až 70 km nad povrchem země, a jsou zjevně přítomny i v padajících srážkách, protože byly zaznamenány i ve spadlém sněhu.

Vědci v současnosti zkoumají mechanismus, jímž zřejmě bakterie, vyskytující se na plodinách, způsobují déšť. Chtějí získat informace, zda moderní sterilní zemedělské metody nezpůsobují sucho a naopak, jakých metod by bylo možno používat pro "způsobování deště" prostřednictvím bakterií.

Celý nesmírně zajímavý pořad rozhlasu BBC na toto téma je v angličtině ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 16.6. 2009