7. 4. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
7. 4. 2009

K radaru v Brdech v aktuálním mezinárodním kontextu a ke skutečné povaze někdejšího československo-sovětského přátelství

Dost často je slyšet názor, že je nutno být přirozeně pro radar, protože radar znamená americkou vojenskou přítomnost a ta zase přirozeně americkou ochranu českého státu do budoucna, zejména před pronikáním velmocenského vlivu Ruska.

Jde o zásadní omyl. Pár mých právnických kolegů provedlo na zakázku antiradarového hnutí detailní právní analýzu obou mezinárodních smluv ohledně radaru, jež nyní leží v českém parlamentu. Ukázalo se to, co dojde každému z pečlivých čtenářů těch dvou textů: o závazku americké strany hájit či přispět k obraně ČR výměnou za umístění základny tam není ani slovo. Žádný takový závazek nebyl dojednán.

Lze pochopitelně argumentovat tím, že mezi přáteli a spojenci nemusí přece jít o výslovný mezinárodněprávní závazek, ale že již sama existence základny a přítomnost obsluhy radaru nám sama od sebe dává určitou jistotu, že Američané nás nedají a přijdou nám v případě potřeby na pomoc. To je ovšem omyl. Základna je přesunutým stanovištěm, součástí systému, který má podle deklarovaného účelu bránit území USA před nenadálým útokem ze středního či dálného Východu. Má tedy podobnou funkci jako základny v Británii nebo na Aljašce. Vůbec tedy není součástí systému zaměřeného na obranu středoevropských států proti mocenskému pronikání jiných mocností ani proti např. konvenčnímu útoku na hostitelské země, proti její vojenské okupaci apod. V takových případech by se totiž ani o samotnou základnu nebojovalo a podle konkrétních okolností by byla předem nebo následně vyklizena či fungovala dál v redukované podobě (jako např. Guantanámo po Castrově revoluci).

Spojené státy se vůči nám k ničemu nezavázaly a v rozhodné chvíli budoucích dějů podniknou pouze to, co vždy v historii: provedou akce v zájmu USA a ve prospěch jejich velmocenských zájmů. Možná nám tím pomohou, možná nás odepíší a uvrhnou do katastrofy, ale nikoli v důsledku existence či neexistence základny v Brdech.

Samozřejmě, že se radar i pomocné provozy mohou stát cílem útoku třetí země, případně i nestátní síly, jež bude mít zájem na oslepení Američanů v rozhodném místě a čase k uskutečnění svých válečných nebo jen lokálně diverzních zámyslů. V tomto smyslu činí z naší země radar potenciální bojiště nebo dějiště diverzního útoku, přičemž půjde o akt nepřátelství mezi jinými státy nebo silami a za zcela jinými účely, než je obrana či ovládnutí české kotliny. Půjde o boj u nás ale nikoli pro nebo proti nám. Takové riziko je nutno pečlivě zvážit. Neříkám ani ano, ani ne. Takové riziko by bylo zcela adekvátní a bylo by naší samozřejmou spojeneckou povinností, abychom toto riziko strpěli, pokud by šlo o součást kolektivního systému obrany NATO nebo jiného mezistátního vojenského uskupení, např. ryze evropského. Ale to není případ amerického radaru v ČR!

Radar je poněkud diskutabilně proklamován jako obrana proti darebáckým státům, jmenovány jsou Írán nebo severní Korea, ale můžeme velmi lehce dovodit, že je nástrojem velmi detailního monitoringu prostoru nad východní Evropou a zejména nad Ruskem. Pokud by byl doplněn dalším podobným zařízením na Kavkaze, tak by se dalo uvažovat o podrobné kontrole prostoru nad obrovskými územími včetně Číny a Sibiře, ale i nad evropským Ruskem a východní Evropou. To jsou také důvody nedávné velké nevůle vedení Ruska a nervozity mezi ruskou generalitou, dokonce hrozeb eskalace napětí v podobě nového rozmístění ruských střel v prostoru Kaliningradu. Opravdová podstata problému radaru v Brdech je zjevně ve snaze předešlé vládní administrativy USA připravit se na změny v poměru sil -- slábnutí euroatlantického seskupení ve prospěch Číny a Indie jako nových a dravě se rozvíjejících mocností, jež bude nutno držet na uzdě a v šachu vojenskou silou a hrozbou zničení -- jen tak se podaří uchovat unipolární model politického uspořádání světa v čele s USA.

Jenže: po postupném vnitřním slábnutí v průběhu života svého impozantního impéria se již o takové řešení -- ve skromných podmínkách a z dnešního hlediska zanedbatelnými prostředky své doby -- pokusila nejedna velmoc v historii. Vzpomeňme jen Velké čínské zdi, jednoho z divů světa. Nezajistila čínskému císařství nesmrtelnost. Stejně jako Hadriánův val v Británii a Limes Romanus podél Dunaje nezajistily přežití Římského impéria. Naopak, nyní to vidíme zřetelně: skončení rozvoje a expanze, vojensko-bezpečnostní zapouzdření bylo již neklamnými příznaky a předzvěstí zániku a sebelepší vojenské prostředky, sebemasovější nasazení legií - již jen za žold verbovaných landsknechtů a hrdlořezů, nemohly a nemohou ani dnes trvale zastavit chod dějin a zabránit nevyhnutelnému. To platí o Římanech úplně stejně jako to platí o nejsofistikovanější výzbroji profesionální soldatesky okupující fakticky Irák a operující v Afghánistánu.

Na štěstí je tu určitá naděje, že nová administrativa ve Washingtonu pohne kormidlem a bude se snažit o rozumnější strategii. Jednak je naděje, že bude akceptován model multipolárního světa a v jeho rámci bude USA vyvíjet větší snahu o euroatlantickou kolektivní bezpečnost s extenzí na východ, tedy se snahou vedle vojenského zabezpečení rozvíjet také rozumné vztahy k novým dravým mocnostem i se znovuzrozenou velmocí -- Ruskem. I tak půjde o opravdu výrazné změny a vyhnout se válečnému přerozdělení mocenských sfér a světového bohatství bude v následujících desetiletích opravdu tvrdým, možná nerozlousknutelným oříškem.

Tím spíše je dnes nesmyslem podporovat podle všeho již neaktuální americkou snahu o udržení unipolárního světa a o svou vlastní obranu bez dokonalé a od počátku principiálně kolektivně pojaté společné obrany -- minimálně Evropy spolu s Kanadou a USA. Nikterak nepodporuji takové řešení, nicméně vypadá racionálně a mohlo by umožnit přežití stárnoucích mocenských center starého světa a jejich společenského uspořádání.

Další často pohrdavě vyslovovanou poznámkou na účet antiradarových aktivit, je tvrzení, že za starého režimu byly u nás podle všeho skladovány jaderné hlavice pro zbraně středního doletu -- a my nic nenamítali. To je určitě pravda. Jednak jsme o tom nevěděli a mohli se jen dohadovat, co je v podzemních betonových bunkrech v Milovicích a jinde za dárečky. Jednak jsme nesměli ani ceknout. Publikovat i jen pouhý dohad a kritickou poznámku k němu nebylo možno.

Ale přece jen jsme se tak úplně nedali. V rámci možností Češi vždy po roce 1968 ukázali, jaká je pravá podstata a intenzita československo-sovětského přátelství. O mnoha takových projevech a příhodách se obecně ví. Já chci zmínit něco, co dosud nikdo nesepsal. Bylo to takhle:

Můj brácha se svým spolužákem čundrovali Křivoklátskými lesy. Muselo to být někdy koncem 70. let nebo počátkem 80. let minulého století. Pršelo, jen se lilo, a tak se schovali v kterési vesnické hospůdce a tam vyslechli tento příběh z úst místních strejců:

Vladimir Vladimirovič Mackevič, sovětský velvyslanec v Praze v prvé polovině 70. let vypadal jako Fantomas. Byl úplně lysý nebo vyholený, nevím. Každopádně měl loveckou daču v Křivoklátských lesích, myslím, že kdesi tam, co měla být posléze vybudována Přečerpávací vodní elektrárna Křivoklát, tedy její horní nádrž -- pamětníci si vzpomenou (pro mě s bráchou byl odpor proti industriální devastaci biosférické rezervace UNESCO první veřejnou akcí za životní prostředí, které jsme se v polovině 80. let aktivně zúčastnili). No a kteréhosi sychravého podzimního nebo zimního dne už po západu slunce předjel před daču fekální vůz (taková ta šedivá Praga V3S s dozadu skloněnou cisternou, pár hadic vedle -- v řeči prostonárodní zvaná výstižně "hovnocuc"). Tatíci odněkud, snad z některé z vedlejší vesnice, před tou dačou vypustili celý jeho obsah! A v poklidu odjeli. Byla z toho ovšem politická mimořádka. Druhý den prý kriminalisté na místě v bahně vylévali stopy toho auta sádrou a snažili se najít dostatek markant, aby mohli získané stopy ztotožnit s konkrétním vozidlem. To se ale nikdy nepodařilo a případ vyvanul do ztracena. Ti venkovští tatíci dnes už asi ani nežijí, ale tehdy reálným činem prokázali, jak to s tím přátelstvím k SSSR je. Byl to herojský, zcela autentický čin hodný zachycení ve velké literatuře, nějakým takovým Škvoreckým nebo Hrabalem, aby jim tak byl dodatečně zbudován pomník trvalejší kovu!

Nevěříte tomu? Nemusíte, třeba je to jen hospodský žvást. Ale i tak ukazuje míru naší lásky k okupantům. Jen bych vážené čtenáře velice prosil: chovejme se všichni jako dospělí lidé a svéprávní, důstojní občané! Oficiálním lezení do řitě Sovětům nevyměňujme za vlezdoprdelismus vůči Američanům. Jeho podstatou jsou iluze a nesmysly, jeho výsledkem může být časem další pokračování historického řetězu našich národních katastrof..

(autor se účastnil sestavení petice za vypsání referenda o radaru)

                 
Obsah vydání       7. 4. 2009
7. 4. 2009 Neviditelní Češi Petr  Schnur
7. 4. 2009 Třírychlostní povaha současné české společnosti Jan "RaveBoy" Němec
7. 4. 2009 Duben 2009: od Tošovského k Fischerovi Boris  Cvek
7. 4. 2009 Obama: mávátka, lízátka a triko za 350 Kč
7. 4. 2009 Radar a plán Anakonda Karel  Dolejší
7. 4. 2009 DOKUMENT: dohoda o "překlenovací" vládě
7. 4. 2009 O mrtvých, kteří už nemusejí být zapíráni, aneb Informace o rizikách už v USA nebudou potlačovány Uwe  Ladwig
7. 4. 2009 Obnoví Obama v USA právní stát? Greg  Evans
7. 4. 2009 K radaru v Brdech v aktuálním mezinárodním kontextu a ke skutečné povaze někdejšího československo-sovětského přátelství Petr  Kužvart
7. 4. 2009 Co rozhodlo (možná) na Slovensku? Ladislav  Žák
7. 4. 2009 Problémy Strany zelených nikoli s biomasou, ale s komunisty Miloslav  Štěrba
7. 4. 2009 Má Čína zbraň proti americkým letadlovým lodím?
7. 4. 2009 Technopárty v centru města
6. 4. 2009 Pentagon seškrtá rozpočet na protiraketovou obranu o 1,4 miliardy dolarů
7. 4. 2009 Česká policie se nic nenaučila a nic nezapomněla Petr  Nachtmann
7. 4. 2009 S nebe na zem Jan  Polívka
7. 4. 2009 Vyhráváme, ale to nás nesmí ukolébat Jan  Májíček
7. 4. 2009 Nevadí vám, vládní politici, že stojíte proti 70 procentům občanů? Jan  Neoral
7. 4. 2009 I pokojný protest může otřást základem impéria a odhalit prázdnost ideologie Štěpán  Kotrba
7. 4. 2009 Jak se bránit před nechutnými novinářskými manipulacemi?
7. 4. 2009 Od pondělka budou archivovány v EU všechny údaje o emailech a internetových telefonních rozhovorech
6. 4. 2009 Soros: Krize letos neskončí, banky v USA jsou insolventní
6. 4. 2009 Zemětřesení v Itálii po sobě zanechalo desetitisíce lidí bez přístřeší
5. 4. 2009 Vás ani mne už neobelžou Štěpán  Kotrba
6. 4. 2009 Obamův projev v Praze: svět bez atomových zbraní je v nedohlednu Ivan  Větvička
6. 4. 2009 Obamův tanec mezi vejci aneb Velikonoční kvíz pro "whitehouseology" Karel  Dolejší
6. 4. 2009 Čína v dolarové pasti
6. 4. 2009 Televizní Politické spektrum, Druhá příroda, Obamova návštěva a Trip do Česka Josef  Brož
4. 4. 2009 Afghánistán: Další ztracená válka? William S. Lind
27. 3. 2009 Daňová přiznání Občanského sdružení Britské listy
2. 3. 2009 Hospodaření OSBL za únor 2009

Americká protiraketová základna v České republice RSS 2.0      Historie >
7. 4. 2009 Radar a plán Anakonda Karel  Dolejší
7. 4. 2009 K radaru v Brdech v aktuálním mezinárodním kontextu a ke skutečné povaze někdejšího československo-sovětského přátelství Petr  Kužvart
7. 4. 2009 Neviditelní Češi Petr  Schnur
6. 4. 2009 Pentagon seškrtá rozpočet na protiraketovou obranu o 1,4 miliardy dolarů   
6. 4. 2009 Obamův tanec mezi vejci aneb Velikonoční kvíz pro "whitehouseology" Karel  Dolejší
5. 4. 2009 Obama v Praze: Co zmizelo z radaru Karel  Dolejší
5. 4. 2009 Obama oznámil záměr zbavit svět jaderných zbraní   
3. 4. 2009 O G20 a prohře některých českých politiků, neboli O významu okrajových rozhovorů Uwe  Ladwig
3. 4. 2009 Medveděv: Je šance na to, že USA v Evropě nerozmístí protiraketovou obranu   
2. 4. 2009 Obama v Praze: Vzkažme mu, že radar nechceme   
31. 3. 2009 Rekordních 150 000 podpisů pro referendum o radaru   
25. 3. 2009 Vláda národní autodestrukce padla. Nastoupí vláda provizoria? Karel  Dolejší
25. 3. 2009 Proradarová vláda padla - jaké budou ty další?   
24. 3. 2009 Špatná vláda, mizerná demokracie Václav  Novotný
18. 3. 2009 American voice against proposed radar in the Czech Republic John Lindsay Poland