14. 1. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
14. 1. 2009

Právno-ekonomické aspekty tranzitu plynu cez Ukrajinu

Existujúca zmluva o dodávkach zemného plynu Ukrajine stanovujúca cenu 179,5 USD za 1000 m3 vypršala 31. 12. 2008 a nová nebola zatiaľ uzavretá. Zmluva o tranzite je platná do konca roku 2010, pričom dohodnutá cena za tranzit je 1,6 USD za prepravu 1000 m3 plynu na sto km. Prípadný dodatok k zmluve, stanovujúci vyššie tarify pre rok 2009, zatiaľ nebol podpísaný. Rusko je ochotné platiť trhové tarify (3,4 USD) za predpokladu, že Ukrajina bude odoberať plyn tiež za trhové ceny (v roku 2008 bola priemerná cena ruského zemného plynu pre Európu 470 USD)...

Hlavné nákladové položky za tranzit sú:

  • technologický plyn na pohon turbokompresorov na čerpacích (kompresorových) staniciach a pre zabezpečenie činnosti rozdeľovacích (distribučných) uzlov.
  • mzdové náklady (mzdy technického personálu sú podstate menšie ako mzdy administratívy a manažmentu)
  • elektrická energia pre logistiku, riadiace, regulačné a bezpečnostné systémy (ak je to výhodné, stanica môže mať vlastný generátor, poháňaný plynovou spaľovacou turbínou)
  • bežná údržba a opravy technologického zariadenia
  • amortizácia technologického zariadenia
  • modernizácia a investície do technologického zariadenia

Keďže každá firma musí produkovať zisk, musíme predpokladať, že sa to Naftogazu v cenách roku 2008 oplatilo. Aj keď sa dá pochybovať o modernizácii a investíciách do plynovodov na Ukrajine, určite si to kalkulovali v nákladoch.

Podstatná časť plynu pre Európu (asi 80%) ide po trase Sudža – Veľké Kapušany, dĺžka približne 1000 km. Ak predpokladáme dennú prepravnú kapacitu tejto časti plynovodnej siete 400 miliónov m3 (odhad JS), vyjde nám tranzitný poplatok 6,4 milióna USD denne. Je ťažké odhadnúť, akú časť nákladov na tranzit tvorí cena spotrebovaného plynu pre technologické účely, ale 40% sa zdá byť rozumný odhad. T.j. 2,5 mil. USD tvoria náklady na plyn, čo pri cenách roku 2008 predstavuje okolo 13,9 milióna m3 plynu.

Tranzit plynu v roku 2009 musí Ukrajina realizovať v súlade so zmluvou o tranzite po 1,6 USD, ale ceny za plyn (pretože ruský návrh dohody po 250 USD za tisíc kubíkov odmietla) bude musieť platiť trhové, t.j. 470 USD. Pri tejto kalkulácii ju technologický plyn vyjde na 6,5 milióna USD denne, čo je čistá strata.

Z hľadiska Ruska je to trochu inak: V roku 2008 Ukrajina odobrala enormné množstvo lacného plynu a naplnila si zásobníky až po okraj. Zmluva o dodávkach zrejme okrem ceny určovala len minimálny odber, a ak aj bol stanovený strop odberu, pravdepodobne bol dosť vysoký. Okrem toho, Rusko podozrieva Ukrajinu, že nelegálne uskutočňovala reexport plynu za trhové ceny, lenže to sa nedá dokázať. Ukrajina má predsa aj vlastné ložiská s dennou ťažbou do 50 miliónov m3 (experti tvrdia až 60) a kto dokáže, že exportovaný plyn je ruský a nie vlastný ukrajinský? Preto je z ruského pohľadu v poriadku, keď množstvo zemného plynu, spotrebovaného na technologické zabezpečenie tranzitu Ukrajina nahradí zo svojich zásobníkov, v ktorých je 22 000 miliónov (t.j. 22 miliárd) lacného ruského plynu.

Táto situácia tlačí Ukrajinu buď čo najrýchlejšie uzavrieť zmluvu o dodávke plynu s príslušným ruským subjektom (Gazprom) a súčasne dodatok o nových tarifách pre tranzit, alebo sa pod rôznymi zámienkami vyhýbať obnoveniu tranzitu a očakávať, že EU nakoniec nejakým spôsobom situáciu vyrieši, napr. tak, že bude refundovať ukrajinské náklady na tranzit. Pre Ukrajinu je tu ešte jedno nebezpečenstvo – že totiž experti Gazpromu, ktorým trojstranná zmluva EU, Ukrajiny a RF o monitoringu umožňuje neobmedzený prístup do meracích staníc, včítane tých na podzemných zásobníkoch, môžu „vyšťourat“ nejaké dôkazy o nelegálnom reexporte alebo o nelegálnom odbere plynu, ktoré potom Gazprom použije v spore na Štokholmskom arbitrážnom súde.

Okrem toho, je tu aj technická stránka problému – plynovod, z ktorého Ukrajinci vypustili všetok plyn, môže po niekoľkodňovej prestávke skutočne byť poškodený mrazmi, prípadne neštandardnými podmienkami (je projektovaný na nepretržitú prevádzku a prúdiaci plyn ho neustále zohrieva, aj v dobe najtuhších mrazov má potrubie okolo 30°. Kompresorové stanice stláčajú plyn na 60 atmosfér, počas prúdenia jeho tlak postupne klesá, a keď klesne na 30 atmosfér, treba ho znovu stlačiť na 60, aby mohol prúdiť ďalej). Takže tvrdenie Naftogazu, že sa im zasekli klapky, nemusí byť celkom nepravdivé. Vo všeobecnosti, plynovody nielen na Ukrajine, ale aj v Rusku, Bielorusku (a obávam sa že aj v Čechách a na Slovensku) nie sú v ideálnom technickom stave, o čom svedčia množiace sa havárie. Práve dnes sa roztrhlo potrubie magistrálneho plynovodu Jamal – Jelec v Sverdlovskej oblasti RF. Podľa očitých svedkov plamene šľahali do výšky niekoľko sto metrov a bolo ich vidieť aj z 25 km vzdialeného mesta Karpinsk.

P.S. Kalkulácia v článku je len mojím odhadom, preto prosím čitateľov, ktorí majú prístup k presným údajom, aby ma prípadne opravili.

                 
Obsah vydání       14. 1. 2009
14. 1. 2009 BBC: Palestinské děti mají zranění způsobená kulkami
14. 1. 2009 O neštěstí a neporozumění Alex  Koenigsmark
14. 1. 2009 Počet osob usmrcených v Gaze "přesáhl 1000"
14. 1. 2009 Ať žije David Černý! Andrew  Stroehlein
14. 1. 2009 Něco se konečně povedlo Jan  Čulík
14. 1. 2009 Příštích dvacet let Přemysl  Janýr
14. 1. 2009 Neexistují jednoduché kultury
14. 1. 2009 Být Izraelcem... Tomáš  Koloc
13. 1. 2009 Dokument známého novináře Johna Pilgera o Palestině
13. 1. 2009 Máte povinnost chránit civilisty
13. 1. 2009 Gaza: Prezident Mezinárodního Červeného kříže požaduje větší respekt k civilnímu obyvatelstvu a humanitárním pracovníkům
13. 1. 2009 Izraelský premiér telefonoval Bushovi, aby zkrotil Condoleezu Ricovou
14. 1. 2009 Banka Barclays propustí 5000 zaměstnanců: Děs zachvátil britský bankovní sektor
14. 1. 2009 Hillary Clintonová: Budu používat "inteligentní moci" k prosazení amerického vlivu po světě
14. 1. 2009 Gaza: Izraelští vojáci přiznávají, že "všechno považují za nepřátele"
14. 1. 2009 Britská vláda bude malým podnikům garantovat půjčky ve výši 20 miliard liber
14. 1. 2009 Vítězství ekonomického nerozumu, aneb Vládní politikové slaví populismus Uwe  Ladwig
13. 1. 2009 Dodávky ruského plynu Evropě znovu "zablokovány"
14. 1. 2009 Premiéři Fico a Stanišev na Ukrajině. Ukrajina nepouští ruský plyn do Evropy
14. 1. 2009 Jak přežít širokospektrální "blackout" Jaroslav  Boudný
14. 1. 2009 Právno-ekonomické aspekty tranzitu plynu cez Ukrajinu Juraj  Slabeycius
14. 1. 2009 Kdo je čí spojenec -- ve válce nebo v míru? Mojmír  Babáček
13. 1. 2009 Gaza a PR Pavel  Zoch
13. 1. 2009 O slušnosti politiků, byrokracii a VIP Miloslav  Štěrba
14. 1. 2009 Aby se nezapomnělo na hrdinu boje za svobodu
13. 1. 2009 Otáčení zeměkoule podle ČT 24
13. 1. 2009 The Times: Někteří Izraelci se kochají bombardováním Gazy
13. 1. 2009 Skutečně "pouze vyjednávání mohou zajistit dlouhodobou bezpečnost"? Miloš  Dokulil
14. 1. 2009 České zdravotnictví žádné reformy nepotřebuje Petr  Wagner
14. 1. 2009 Bohorovný klid a férové jednání Sandra  Wain
13. 1. 2009 V Gaze se bojuje o zemní plyn Štěpán  Kotrba
13. 1. 2009 Vyváženost Britských listů Štěpán  Kotrba
1. 1. 2009 Hospodaření OSBL za prosinec 2008

Ukrajina, Rusko a dodávky plynu do Evropy RSS 2.0      Historie >
14. 1. 2009 Kdo je čí spojenec -- ve válce nebo v míru? Mojmír  Babáček
14. 1. 2009 Právno-ekonomické aspekty tranzitu plynu cez Ukrajinu Juraj  Slabeycius
13. 1. 2009 Česká republika nepotřebuje žádný plyn na vytápění   
13. 1. 2009 V Gaze se bojuje o zemní plyn Štěpán  Kotrba
13. 1. 2009 Dodávky ruského plynu Evropě znovu "zablokovány"   
13. 1. 2009 Hledání viníků a teplo domova... Ladislav  Žák
13. 1. 2009 Topolánek: My vám zatopíme Juraj  Slabeycius
13. 1. 2009 Pustili nám plyn aneb sebevražda ukrajinského snu Štěpán  Kotrba
12. 1. 2009 Několik poznámek k rusko-ukrajinskému sporu o zemní plyn Jindřich  Kalous
12. 1. 2009 Plynový konflikt: Ukrajina intriguje poza chrbát Ruska Juraj  Slabeycius
12. 1. 2009 EU se snaží vzkřísit dohodu o plynu s Ruskem   
11. 1. 2009 Európa mrzne: Kto zastavil plyn?   
11. 1. 2009 Moskevský korespondent ARD: Ukrajina sa pripravovala mesiace na plynový spor s Ruskom   
11. 1. 2009 Očakávam komplikácie Juraj  Slabeycius
10. 1. 2009 Bylo by zajímavé vědět, jak Topolánkova jednání v Moskvě vlastně vypadala