7. 1. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
7. 1. 2009

Mezinárodní Červený kříž

Gaza: Trauma civilistů představuje plně rozvinutou humanitární krizi

tisková zpráva Rostoucí množství civilistů umírá nebo je zraněno v eskalující krizi v Gaze. Na tiskové konferenci konané v Mezinárodním výboru Červeného kříže (MVČK) v Ženevě popsal Pierre Krähenbühl, ředitel Operačního odd. MVČK, situaci civilistů v Gaze jako neúnosnou a vyzval strany konfliktu, aby učinily vše možné k tomu, aby MVČK a Palestinskému Červenému Půlměsíci (PČP) byl umožněn přístup k lidem v nouzi.

P. Krähenbühl zahájil tiskovou konferenci tím, že zdůraznil enormní úroveň znepokojení a obav Mezinárodního výboru ČK z krize v Gaze. Vyjádřil hluboké znepokojení MVČK nad velkým počtem mrtvých a zraněných civilistů i nad zvýšeným rozsahem poškození civilní infrastruktury, včetně nemocnic, zasahované izraelskými vojenskými operacemi. "Není žádných pochyb o tom, že máme co do činění s plně rozvinutou a rozsáhlou humanitární krizí. Situace lidí v Gaze je extrémní a tramatizující v důsledku desetidenních nepřetržitých bojů. V tomto smyslu se jejich situace stala zcela jednoznačně netolerovatelnou."

"Hlavní zprávou přicházející dnes z Gazy je strach a zklamání. Lidé jsou vystrašeni, rodiče se bojí o bezpečnost svých dětí a celá populace se bojí, že bude zasažena útokem. Tato noc nám byla popsána jako něco doposud nejstrasnějšího." P. Krähenbühl zdůraznil, že věci se od zahájení pozemního izraelského útoku v sobotu v noci mají mnohem hůře. Řekl dále, že podmínky v Gaze byly extrémně kruté dokonce již před nastalou eskalací. Již před několika měsíci popisoval MVČK oblast "na pokraji sil" z důvodu uzávěry a dovozních omezení uvalených Izraelem v polovině roku 2007.

Ředitel Operačního odd. MVČK také objasnil situaci v jižním Izraeli, kde lidé trpí pravidelně odpalovanými raketami z Pásma Gazy. Zprávy hovoří o čtyřech mrtvých a 60 zraněných. Tyto útoky šíří obavy mezi milionem Izraelců žijících v zasažených oblastech. P. Krähenbühl řekl, že zcela zásadní je, aby strany konfliktu učinily vše, aby civilisté byli vzdáleni bojové linie. Dodal, že přímé útoky proti civilistům jsou zakázány, stejně jako útoky nerozlišující. Dále, vojenské objekty nesmí být umísťovány do hustě osídlených oblastí či jejich blízkosti.

"Legitimním cílem útoku jsou pouze a jen ti, kteří se přímo účastní boje. Všichni ostatní musí být ušetřeni. Podobně, základní civilní infrastruktura, jako nemocnice, vodovody a kanalizace, nesmí být napadána. Dodržování pravidel mezinárodního humanitárního práva (MHP) -- respektování civilistů, rozlišování mezi civilisty a bojovníky, preventivní opatření před útokem -- je věcí nejvyšší důležitosti, v tomto případě o to závažnější, že Gaza je jednou z nejhustěji osídlených oblastí světa. Zintenzivnění konfliktu přináší větší nebezpečí pro civilisty. Ti musí být chráněni. Jejich bezpečnost je záležitostí nejvýznamnější."

Přístup ke zdravotní péči

P. Krähenbühl přešel k popisu krize v oblasti zdravotní péče v Gaze, které je den ode dne horší.

"Mnoha lidem Gaze se nedostane neodkladné zdravotní péče, když ji potřebují. Mnozí dokonce umírají, protože sanitky jich nedosáhnou včas, což je opravdu děsivé." Pro zdůraznění této skutečnosti uvedl případ ženy ze Zeitun na severu Gazy, která porodila mrtvé dítě, neboť se jí včas nedostalo zdravotní péče.

Řekl dále, že pokud by byla Gaza izraelským útokem rozdělena na dvě či tři části, znamenalo by to odsoudit lidi potřebující zdravotní péči k dokonce ještě horší situaci. "Vyzýváme strany konfliktu, zejména Izrael, učinit více pro to, aby Palestinský ČP a jiní zdravotničtí pracovníci, mohli zachraňovat lidské životy. Důrazně voláme strany konfliktu k plnění povinností z MHP -- sbírat, ošetřovat a evakuovat raněné a chránit a respektovat zdravotnický personál, nemocnice a jiné zdravotnické jednotky a sanity." Zdůraznil, jaký rozdíl tak může nastat při záchranách životů -- bez ohledu na nebezpečí a časové prodlevy záchranná služba PČP pomůže každodenně desítkám raněných v Gaze. Situace v nemocnicích v Gaze

P. Krähenbühl popsal těžkou situaci nemocnic, kde oddělení emergency a jednotky intenzívní péče jsou zatíženy až na samu mez únosnosti. Nemocnice jsou zahlceny a personál vyčerpán.

"Nemocnice jsou nyní závislé na el. Generátorech, ale tyto generátory mohou každou chvíli vypovědět službu, neboť 18 měsíců [období izraelské blokády, pozn. překl.] je nedostatek náhradních dílů a údržby. Pondělí bylo znepokojující, neboť ve dvou nemocnicích docházelo palivo do generátorů. MVČK řešil tento problém dojednáním bezpečné pasáže pro cisterny UNRWA."

Aktivity MVČK v terénu

P. Krähenbühl vyjádřil úlevu, že speciální chirurgický tým MVČK mohl konečně v pondělí vstoupit do Gazy a nyní pracuje v nemocnici Shifa a pomáhá místním týmům. V závislosti na vývoji situace je MVČK připraven poskytnout zajistit personál.

Popsal úzkou spolupráci s Palestinským ČP a Izraelskou Davidovou hvězdou (MDA). PČP především provozuje záchrannou službu, pro jejíž sanity sjednává MVČK bezpečné pasáže. MDA pomáhá raněným v Izraeli, poskytuje zde kurzy první pomoci a také přebrala péči o několik raněných Palestinců převezených k léčbě do Izraele.

"Při této příležitosti chci zdůraznit častou zkušenost, že prvními aktéry zvládajícími každou krizi jsou aktéři místní, pracující ve velmi nebezpečných podmínkách. Tým MVČK v Gaze poskytuje podporu a přímo také pomáhá, především v nemocnicích."

P. Krähenbühl shrnul klíčové aktivity MVČK v Gaze, které se primárně týkají zajišťování přístupu ke zdravotní péči a podpory nemocnic.

MVČK je schopen poskytnout nemocnicím léčiva a nezbytný zdravotnický materiál pro 3.000 raněných a několik tisíc lehčeji raněných a nemocných pacientů. Poskytuje rovněž další materiál, jako plastové folie nahrazující rozbitá okna v nemocnicích. Avšak se stále narůstajícím přílivem raněných potřebují nemocnice nové dodávky každý den.

"V pondělí byly v nemocnicích např. zcela vyčerpány zásoby vakcíny proti tetanu, potenciálně zachraňující životy raněných. MVČK poskytl do Gazy nové dodávky krve a 1.000 dávek očkovací látky proti tetanu."

Voda a další základní potřeby

P. Krähenbühl vyjádřil velké znepokojení MVČK nad poškozením elektrického vedení do z Izraelel do Gazy, což způsobilo přerušení dodávky vody. Deset ze 45 studní v městě Gaza proto dále nefunguje, jiné byly poničeny leteckými útoky a zbývající brzy vypadnou též. "Bude-li výpadek dodávky elektřiny trvat, nebude mít 1,5 mil. Obyvatel Gazy přístup k pitné vodě. MVČK pracuje na zajištění bezpečného přístupu elektrotechniků k poškozenému vedení."

P. Krähenbühl zakončil důrazným požadavkem ke stranám konfliktu.

"I když existuje zmíněná ochota izraelské strany k jednání o humanitární činnosti, která znamená transfer materiálu a potřeb do Pásma, pohyb v terénu zůstává i nadále velmi obtížný a nebezpečný, protože konflikt zesiluje. To se děje navzdory dohodnutým koordinačním mechanizmům. MVČK trvá na tom, že neprodleně musí být umožněn přístup k lidem v nouzi a zlepšena infrastruktura."

MVČK má nyní v Gaze celkem 78 pracovníků, z toho 13 zahraničních. Těsně spolupracuje s Palestinským ČP, personálem nemocnic a institucí poskytujících nezbytné služby, jakými jsou vodovody a kanalizace.

                 
Obsah vydání       7. 1. 2009
7. 1. 2009 Izrael přijal provizorní návrh na příměří od Egypta a Francie
8. 1. 2009 Vraždění v Gaze a cynismus některých Čechů
7. 1. 2009 Pokud ne Evropská unie, tak kdo? Andrew  Stroehlein, Robert  Blecher
7. 1. 2009 Kapitalistická revoluce
7. 1. 2009 Plyn do Evropy nezastavilo Rusko, ale Juščenkova Ukrajina
7. 1. 2009 Ukrajinský Naftogaz popřel, že by to byla Ukrajina, kdo zavřel plyn
7. 1. 2009 Za nechuť ke komunistům mohou komunisté Milan  Daniel
7. 1. 2009 Vyjádření Velvyslanectví Izraele v ČR ke konfliktu v Gaze
7. 1. 2009 Jerusalem Post: Je nutno odebrat jeruzalémským Arabům izraelské občanství
7. 1. 2009 Jak jen uhasit ten propuknuvší žár? Miloš  Dokulil
7. 1. 2009 Blízký a Střední východ v období změn Miroslav  Polreich
7. 1. 2009 Plynová krize se zhoršuje
7. 1. 2009 Brutální ofenzíva Izraele v Gaze vyvolala v Evropě antisemitské útoky
7. 1. 2009 Ukrajina musí omezit plýtvání energií
7. 1. 2009 Vláda musí pomoci snížit závislost na plynu
6. 1. 2009 Putin a anglická domácnost
7. 1. 2009 Strategické myšlení (volné pokračování článku "Ruse, kušuj") Beno  Trávníček
6. 1. 2009 Útok na školu v Gaze přiměl Obamu prolomit své mlčení
6. 1. 2009 Nejméně "30 osob" usmrceno při izraelských útocích u školy OSN
7. 1. 2009 Izrael nabídl Gaze "humanitární koridor"
5. 1. 2009 Analýza: Kdo je v konfliktu v Gaze civilista?
6. 1. 2009 25 000 demonstrantů v Paříži "za mír v Gaze a za spravedlnost na Středním vychodě" Karel  Košťál
7. 1. 2009 Gaza: Trauma civilistů představuje plně rozvinutou humanitární krizi
7. 1. 2009 O ceně lidského života, neboli co je pro koho přiměřené? Uwe  Ladwig
7. 1. 2009 Ústav pro českou literaturu AV ČR vypisuje bohemistické stipendium
7. 1. 2009 Čurdová podporuje cestu Ligy starostů proti radaru a hnutí Nenásilí do Evropského parlamentu
6. 1. 2009 Je mi strašně líto, že se Izrael chová stupidně
6. 1. 2009 Jerusalem Post: Mezinárodní podpora Izraele je silná
7. 1. 2009 Happening Evropa proti radaru
7. 1. 2009 Sladíme Evropu Karel  Košťál
7. 1. 2009 Internetová petice "zrusmekomunisty.cz" umožňuje podvody Štěpán  Kotrba
6. 1. 2009 Poslanec EP Giulietto Chiesa: Postoj vlády v Praze není postojem Evropy
6. 1. 2009 Jak Potužník zachránil válku... Ladislav  Žák
6. 1. 2009 Naučí předsednictví EU českou politickou reprezentaci samostatnému myšlení? Mojmír  Babáček
6. 1. 2009 Ženy v české politice Marie  Haisová
1. 1. 2009 Hospodaření OSBL za prosinec 2008

Izrael, Palestina, Blízký a Střední východ RSS 2.0      Historie >
7. 1. 2009 Izrael nabídl Gaze "humanitární koridor"   
7. 1. 2009 Jak jen uhasit ten propuknuvší žár? Miloš  Dokulil
7. 1. 2009 Pokud ne Evropská unie, tak kdo? Andrew  Stroehlein, Robert Blecher
7. 1. 2009 Izrael přijal provizorní návrh na příměří od Egypta a Francie   
7. 1. 2009 Česko má opravdu štěstí, že ho neosvobozovali američtí vojáci od komunismu Jan  Čulík
7. 1. 2009 Gaza: Trauma civilistů představuje plně rozvinutou humanitární krizi   
6. 1. 2009 Je mi strašně líto, že se Izrael chová stupidně   
6. 1. 2009 Statistika? Pavel  Zoch
6. 1. 2009 Jak Potužník zachránil válku... Ladislav  Žák
6. 1. 2009 Naučí předsednictví EU českou politickou reprezentaci samostatnému myšlení? Mojmír  Babáček
6. 1. 2009 Nestranné vysílání Al Jazeery v angličtině?   
6. 1. 2009 Nejméně "30 osob" usmrceno při izraelských útocích u školy OSN   
6. 1. 2009 Útok na školu v Gaze přiměl Obamu prolomit své mlčení   
5. 1. 2009 Chudáci v nebezpečí života a politikové v dvojí pasti, aneb Dostat se do pekla je lehké, ale jak z pekla ven? Uwe  Ladwig