7. 1. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
7. 1. 2009

Za nechuť ke komunistům mohou komunisté

V důsledku nedostatečné reflexe minulosti ubývá příznivců levice

Středisko empirických výzkumů (STEM) zveřejnilo počátkem týdne výsledky prosincového průzkumu, z něhož vyplynulo, že komunisty nechce ve vedení státu 58% lidí. Podobná část respondentů vyjádřila názor, že vliv komunistické strany by se měl zásadním způsobem omezit.

Rozhodujícím milníkem poválečného vývoje v Československu byly události z období kolem února 1948. Komunisté je dodnes interpretují jako výsledek historického procesu a samotné převzetí moci pokládají za legitimní, dosažené zákonnými prostředky. Technicky vzato, je to pravda; ovšem pravda dílčí. Veřejnost, traumatizovaná válkou, většinou nekriticky přijala interpretaci, že jedinou pozitivní možností dalšího vývoje je model spojený s komunismem sovětského typu. Když KSČM kritizuje výklad vnitropolitického vývoje z pozic současných historiků, argumentuje touhou lidových vrstev společnosti oprostit se poválečném období od praktik, jež vedly nejen k válečnému prožitku (jenž byl ostatně traumatizován i faktickou kolaborací části těchto vrstev s nacistickou mocí), ale i k potlačení jejích politických a lidských práv.

KSČM však svaluje veškerou vinu za stydlivě přiznávané "chyby" na Kominternu, a vnější tlak. Tzv. chyby, ve skutečnosti masivní a drastické potlačení politických a lidských práv, byly v podmínkách nového režimu programovou záležitostí prosazovanou vedením komunistické strany v čele se Slánským a Gottwaldem. Byli to tito komunisté, kdo otevřel doširoka bránu Stalinovi a zrůdné politice, v jejímž důsledku byli lidé v Československu v podmínkách relativní materiální rovnosti zbaveni svobody. Byli to především čeští, a až v druhém sledu ruští komunisté, pod jejichž vládou byla vyloučena jakákoli soukromá iniciativa , v jimi dirigovaném režimu docházelo ne k deformacím, ale k totální destrukci politických práv, lidé byli pro své názory za hrůzných podmínek vězněni a popravováni, museli režimu sloužit v potupných jednotkách armády, byli v případě neposlušnosti zbavováni hospodářských a společensky exponovaných funkcí, vylučováni ze škol, byli pro své názory všemožně šikanováni a pronásledováni, a museli bez ohledu na své schopnosti pracovat na méněcenných pracovních pozicích.

KSČM se omluvila za "chyby" a "přehmaty" své předchůdkyně, nikdy však nepřiznala odpovědnost za škody, jež ve společnosti napáchala v uvedeném rozsahu. Dodnes se hlásí k tomu "pozitivnímu", čeho dosáhla. Ke všem takovým pozitivům (plná zaměstnanost, dostupnost bydlení) by však bylo třeba přidat různá "ale". Taková reflexe minulosti se však nekoná.

Je nesporné, že k tomu přispívá přepólování společnosti. I současná politická moc odmítá přiznat zjevná porušení zákona, v některých případech je zametá pod svůj koberec, ve společnosti došlo k beztrestnému rozkradení majetku. Nepřehlédnutelné neúspěchy dodnes svaluje na minulý režim. Zářné socialistické zítřky byly nahrazeny zářnými kapitalistickými zítřky -- a současná krize ukazuje na podstatu jejich budování. Česká média však potřebují bezproblémového nepřítele, a proto ukazují jako na příčinu na toho, kdo už je téměř dvacet let bez politické moci.

Z tohoto pohledu je symptomatické, že nejvíce výhrad k případnému podílu komunistů na moci mají mladší lidé, kteří období jejich vlády aktivně neprožili, či je prožili jen z malé části. Velká část médií jim předkládá jen takový výklad historie, který vyhovuje současné politické moci. Nejsou vedeni ke kritickému myšlení a vytváření vlastních názorů. Současná KSČM takové interpretaci svou zabetonovaností v nekriticky zhodnocené minulosti -- a v neposlední řadě i neochotou zbavit se zprofanované značky -- jen nahrává.

Volil jsem komunisty

Pro čtenáře BL bude jistě pikantní, že jsem s vědomím výše uvedeného komunisty volil. Zásadním důvodem byl jejich demokratický program, důvodem poněkud iracionálním byl protest proti stavu současné politické scény. Je samozřejmě pravděpodobné, že pokud by se KSČM podílela na vrcholné moci, můj hlas by z různých dobrých důvodů nedostala.

Autorovi však v jeho zemi především chybí autentická, moderní levicová strana, která by kriticky reflektovala současnou politickou praxi a nebyla ochotna se na ní kompromisnicky podílet. Této představě je program KSČM bližší, než praxe sociální demokracie, která staví na populistických kampaních typu poplatky ve zdravotnictví (ovšem, odmítají je i komunisté, nezakládají však na nich svůj program) a opírá se ve své politice o postoje, jež se při bližším zkoumání jeví jako nevěrohodné.

KSČM je také jediná, která z levicových pozic kritizuje Lisabonskou smlouvu. Vyčítá jí v podstatě totéž, co popsal Petr Schnur a následně shrnul Jan Keller - opakuji:

  • Brusel ignoruje vůli občanů jednotlivých zemí.
  • Podléhá vlivu hodně podezřelých institucí typu Světové banky a Mezinárodního měnového fondu.
  • Jeho politiku ovládají lobbyistické skupiny navázané na velký kapitál.
  • Dochází k velkoplošné privatizaci veřejného sektoru.
  • Stát je vytěsňován ze své sociální zodpovědnosti.
  • Sociální práva občanů jsou ignorována.
  • Za rouškou frází o sociálně tržní ekonomice je sociálno stále více podřizováno diktátu trhu.
  • Oblast vzdělání je redukována na služku trhu práce.
  • Oblast soudnictví je otevřena politickému lobbingu.
  • Dochází k militarizaci a k oživování neokoloniálních choutek.

To je důležité zejména z hlediska budoucnosti. ČSSD naopak ratifikaci smlouvy nekriticky prosazuje; ve světle výše zmíněných argumentů tak nemůže být o moderní levicové politice řeči.

Část členů KSČM si dichotomii pozice své strany uvědomuje. Sociálně orientované strany v podmínkách ekonomické krize pochopitelně získávají sympatizanty, tyto sympatie však do značné míry postrádají racionalitu. Širšího přijetí a respektu může komunistická strana dosáhnout jen kritickou reflexí své minulosti a změnou svého vývěsního štítu, na němž je stále ono "dobře míněné" zlo z minulosti patrné..

Strana svázaná v důsledném smyslu toho slova s tím, co je v demokracii absolutně nepřijatelné, toho bohužel nikdy nedosáhne. Bude se muset smířit s faktem, že přes pozitivní prvky její současné politiky jí příznivců bude ubývat. Což se ostatně děje: nevadí, že ke škodě KSČM, vadí, že ke škodě levice.

                 
Obsah vydání       7. 1. 2009
7. 1. 2009 Izrael přijal provizorní návrh na příměří od Egypta a Francie
8. 1. 2009 Vraždění v Gaze a cynismus některých Čechů
7. 1. 2009 Pokud ne Evropská unie, tak kdo? Andrew  Stroehlein, Robert  Blecher
7. 1. 2009 Kapitalistická revoluce
7. 1. 2009 Plyn do Evropy nezastavilo Rusko, ale Juščenkova Ukrajina
7. 1. 2009 Ukrajinský Naftogaz popřel, že by to byla Ukrajina, kdo zavřel plyn
7. 1. 2009 Za nechuť ke komunistům mohou komunisté Milan  Daniel
7. 1. 2009 Vyjádření Velvyslanectví Izraele v ČR ke konfliktu v Gaze
7. 1. 2009 Jerusalem Post: Je nutno odebrat jeruzalémským Arabům izraelské občanství
7. 1. 2009 Jak jen uhasit ten propuknuvší žár? Miloš  Dokulil
7. 1. 2009 Blízký a Střední východ v období změn Miroslav  Polreich
7. 1. 2009 Plynová krize se zhoršuje
7. 1. 2009 Brutální ofenzíva Izraele v Gaze vyvolala v Evropě antisemitské útoky
7. 1. 2009 Ukrajina musí omezit plýtvání energií
7. 1. 2009 Vláda musí pomoci snížit závislost na plynu
6. 1. 2009 Putin a anglická domácnost
7. 1. 2009 Strategické myšlení (volné pokračování článku "Ruse, kušuj") Beno  Trávníček
6. 1. 2009 Útok na školu v Gaze přiměl Obamu prolomit své mlčení
6. 1. 2009 Nejméně "30 osob" usmrceno při izraelských útocích u školy OSN
7. 1. 2009 Izrael nabídl Gaze "humanitární koridor"
5. 1. 2009 Analýza: Kdo je v konfliktu v Gaze civilista?
6. 1. 2009 25 000 demonstrantů v Paříži "za mír v Gaze a za spravedlnost na Středním vychodě" Karel  Košťál
7. 1. 2009 Gaza: Trauma civilistů představuje plně rozvinutou humanitární krizi
7. 1. 2009 O ceně lidského života, neboli co je pro koho přiměřené? Uwe  Ladwig
7. 1. 2009 Ústav pro českou literaturu AV ČR vypisuje bohemistické stipendium
7. 1. 2009 Čurdová podporuje cestu Ligy starostů proti radaru a hnutí Nenásilí do Evropského parlamentu
6. 1. 2009 Je mi strašně líto, že se Izrael chová stupidně
6. 1. 2009 Jerusalem Post: Mezinárodní podpora Izraele je silná
7. 1. 2009 Happening Evropa proti radaru
7. 1. 2009 Sladíme Evropu Karel  Košťál
7. 1. 2009 Internetová petice "zrusmekomunisty.cz" umožňuje podvody Štěpán  Kotrba
6. 1. 2009 Poslanec EP Giulietto Chiesa: Postoj vlády v Praze není postojem Evropy
6. 1. 2009 Jak Potužník zachránil válku... Ladislav  Žák
6. 1. 2009 Naučí předsednictví EU českou politickou reprezentaci samostatnému myšlení? Mojmír  Babáček
6. 1. 2009 Ženy v české politice Marie  Haisová
1. 1. 2009 Hospodaření OSBL za prosinec 2008