25. 11. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
24. 11. 2008

Základní registry, aneb proč chcete takhle riskovat neúspěch dobré myšlenky?

Ve sněmovně je návrh zákona, který je potřeba odložit, ale neodmítnout. Je dobrý, ale ne dost dobrý na rozpočet 2 mld. Kč.

Zákon o základních registrech je potichu připravená norma, takže její autoři se chystají udělat stejné chyby, jaké se staly při schvalování regulačních poplatků ve zdravotnictví. U poplatků to má známé následky - novelu zákona (sláva, už se přišlo na to, že novorozence regulovat nemusíme) a prohru ODS v krajských volbách. To je dost vysoká cena. Také k základním registrům bylo mnoho připomínek bez diskuze zamítnuto a bylo opominuto veřejné projednání návrhu.

Abych nekřivdil týmu ministra vnitra Ivana Langera, musím uvést, že zákon je připravován dlouho a pečlivě. Je promyšlený, za to mají autoři můj obdiv, i když se exekutiva "poučila" na deset let starém návrhu z dílny komise informatiky a telekomunikací ČSSD. Jsou v něm myšlenky mnoha lidí, ale byly převzaty bez oboustranné komunikace s nimi. A jak informatici vědí, při přenosu se informace pouze ztrácí... Stejně jako autorství.

Podle návrhu vzniknou čtyři základní registry, tři už víceméně existují (registr obyvatel, komerčních subjektů a nemovitostí). Čtvrtý registr přiřadí práva a povinnosti, a tady je trošku problém. Působnost úřadům určí dosud neznámý úřad. (I kdybych ho znal, nemohu ho uvést, pokud název nebyl zveřejněn). Tento neznámý úřad prakticky rozhodne, jaký orgán veřejné moci bude mít přístup ke kterým údajům o občanovi, právnické osobě či nemovitosti a jaké má občan povinnosti k jinému občanu, osobě nebo věci. Úřad by se přitom měl opírat nejen o sbírku zákonů, ale i o sbírku pravomocných rozhodnutí veřejné správy. Ta však, pokud vím, dosud není.

Věřme, že úřad bude důvěryhodný, úředníci svědomití. Ale kde jsou kontrolní mechanismy? Když úřad udělá chybu, odvolání patrně neexistuje. Píši patrně, protože návrh takovou "drobnost" pominul. Stejně jako pominul právo občana vědět, kdo si o něm co zjišťoval. Toto právo je navrženo až výborem pro veřejnou správu Parlamentu, a to jako jediný pozměňovací návrh. Jako změna, která možná neprojde.

Zdá se Vám to podivné? Autoři zákona ujišťují, že všechno vyřeší v navazujících zákonech. Je to střelba stylem: "Schvalte nám zákon a my už nějak vymyslíme, jak by to mohlo fungovat". Komunikace o pochybnostech a potřebách ostatních (nás všech) není žádná nebo poněkud jednosměrná, veřejná diskuze prostě neexistuje.

A dále. Jako občan bych chtěl znát svá práva a povinnosti i údaje, které si o mně úřady vedou. Dokud nebudu mít občanku s elektronickou identifikací, nemám nárok (§4, odst.4). Třeba je to tak správně a třeba by si měl někdo dát práci a tuto věc vysvětlit a obhájit. Ale co když to Jiří Kofránek myslil v roce 2006 jinak, než jak to pochopilo vnitro? Jeho návrh má dataci 1996. Projekt informatizace státní správy z dílny KIT ČSSD, jehož páteří jsou právě základní registry, slaví právě dvanácté narozeniny.

Kromě toho si umím představit, že svá práva a povinnosti dostanu sice věcně správně, ale jen jako odkazy na desítky paragrafů, takže lidé bez právnického vzdělání tomu prostě nebudou rozumět. Chápu, že neznalost zákona neomlouvá. Není v tom však trochu ono komunistické "na každého něco máme"?

A dále se ptejme, jak dlouho potrvá přechodný stav. Stav, kdy v základních registrech nebude podstatná část potřebných údajů, obyvatelé budou mít staré občanky a agendy (informační systémy našich úřadů) dosud nebudou k základním registrům připojeny. Dva roky, deset, víc? Nesnažím se vše urychlit, naopak. Čím pečlivější a promyšlenější bude zadání, tím lepší bude výsledek. Proto mne zajímá, zda někdo analyzoval přechodný stav.

A ještě, to co je v důvodové zprávě, to ovšem není analýza rizik. Rizika nejsou ohodnocena, nejsou uvedeny váhy a pravděpodobnosti ani krizové scénáře. Ani není důvod si myslet, že se tak stane, viz navržené termíny. Nemluvím o jednotlivých registrech, ale o celku.

Co s návrhem udělá opozice, až se ujme vlády? (Ptám se jak ochránit veřejné investice v případě, že cílem vlády již nebude eGon). Je možné je zkusit přesvědčit, ale bez veřejné diskuze to nepůjde.

Co když některý typ úřadu potichu řekne, že připojení k základním registrům je pro něj zbytečná komplikace (raději než informace, nechme obíhat občana, je to pro nás pohodlnější a zadarmo)? Autor zdůrazňuje, že je zastáncem základních registrů, jen by nerad slyšel větu: "No, s tím jsme tedy nepočítali."

Z uvedeného vyplývá, že patrně vůbec nebyla provedena analýza rizik, procesní a what-if analýza. Je velmi pravděpodobné, že teprve v paragrafovém znění navazujících zákonů se ukáže, že ten zastřešující zákon měl znít trochu jinak.

Je nezbytně nutné doplnit řešení o bezpečnostní parametry, transparentně chránící data před zneužitím a dokumentující nezměnitelným způsobem veškeré přístupy do systému. Jen tak nebude moci od samého počátku dojít ke zneužití citlivých dat v systému.

Návrh zákona je žádoucí propagovat, veřejně prodiskutovat a obhájit, dopracovat nebo změnit. Připravit se na výběrová řízení lépe, než jak je uvedeno v návrhu. Ostrý provoz za rok, to je opravdu brzy.... Zdvořile požádat o názor opozici. Dopsat navazující zákony, zejména vytvořit ochrannou vrstvu a k tomu 2-3 měsíce pozdržet úvodní zákon v legislativním procesu.

Je žádoucí a v zájmu této vlády přijít na chyby dřív, než bude pozdě. Je pět minut po dvanácté, zákon je ve sněmovně. Zdravím neveřejnou výstřižkovou službu Ministerstva vnitra (tzv. odbor PR) a nepřestávám věřit ve schopnosti poslanců, poslaneckých asistentů, poradců, konzultantů a zdravého rozumu.

Podrobnosti viz sněmovní tisk 598

                 
Obsah vydání       25. 11. 2008
25. 11. 2008 Použij své iluze Slavoj  Žižek
25. 11. 2008 Za odměnu na Sibiř Karel  Dolejší
25. 11. 2008 Jak kdo hlasuje o Lisabonské smlouvě v plénu Ústavního soudu Michal  Škop
25. 11. 2008 Michael  Marčák
25. 11. 2008 Ohnivý Čech se stane tváří Evropy
25. 11. 2008 Bývalý kpt. StB Miloslav Málek. Loajální zaměstnanec Milan  Daniel
25. 11. 2008 Pochybnosti
25. 11. 2008 Jak se dláždí cesta k moci Milan  Daniel
25. 11. 2008 MŽP: "O Málkovi jsme nevěděli"
25. 11. 2008 Washington Post: Stimulační balíček Demokratů může dosáhnout hodnoty až 700 miliard dolarů
25. 11. 2008 Británie bojuje proti ekonomické krizi razantním zvýšením státních výdajů
25. 11. 2008 Michael  Marčák
25. 11. 2008 Nezavisimaja gazeta: Dosavadní model rozvoje ruské ekonomiky se vyčerpal
25. 11. 2008 Americká rozvědka "shromažďovala data o soukromém životě Tonyho Blaira"
25. 11. 2008 Válka jako zrcadlové bludiště Petr  Nachtmann
25. 11. 2008 Proměna Davida Ratha Josef  Provazník
25. 11. 2008 Nounejmové Miloslav  Štěrba
25. 11. 2008 Lidské právo a lékařská povinnost, neboli Pravou pomocí nemusí být ochrana nežádaného přežívání Uwe  Ladwig
25. 11. 2008 Země, kterou nelze ignorovat Štěpán  Kotrba
25. 11. 2008 Rusko: Politika, nacionalismus, televize a totální nesmysl
24. 11. 2008 Změněná role sociální demokracie Martin  Janíčko
25. 11. 2008 Jo, jo, tihle nevděční voliči... Robert  Bartoš
25. 11. 2008 Miloš Pick: Od krize hypoték ke krizi kapitalismu Miloš  Pick
25. 11. 2008 Damoklův meč nad velkými aglomeracemi Jaroslav  Boudný
24. 11. 2008 Základní registry, aneb proč chcete takhle riskovat neúspěch dobré myšlenky? Petr  Říha
24. 11. 2008 Washington Post: Polsko nebude lobbovat u Obamy pro raketovou obranu
24. 11. 2008 AFP: Čeští starostové naléhají na Obamu, aby zrušil raketovou obranu
24. 11. 2008 Francouzi vyhráli třetí bitvu o Verdun Richard  Seemann
24. 11. 2008 Pokleslé divadlo trpasličích forem Ivo  Šebestík
24. 11. 2008 Čunkův návrh si zaslouží pozornost Milan  Daniel
24. 11. 2008 O několika studentských pseoudoproblémech Jakub  Bachtík, Jiří  Boudal, Silvie  Čadská, Silvie  Mitlenerová
24. 11. 2008 Bursíkova izolace se prohlubuje Milan  Daniel
24. 11. 2008 Hlasujte v souladu s programem, nebo odejděte! Ondřej  Slačálek
24. 11. 2008 Kladivo na satelity Ivan  Větvička
24. 11. 2008 Demogrant jako nástroj financování vysokého školství Petr  Gočev
22. 11. 2008 Bohaté země znovu kolonizují rozvojové země, aby si pro budoucnost zajistily potraviny
9. 11. 2008 Hospodaření OSBL za říjen 2008