23. 7. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
23. 7. 2008

STANOVISKO ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY K LEGISLATIVNÍM NÁVRHŮM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Julínkova politika? Namísto lékařského tajemství všeobecná udavačská povinnost

Níže najdete připomínky ČLK k paragrafovaným zněním návrhů tří zákonů, které připravilo ministerstvo zdravotnictví.

 • Namísto lékařského tajemství všeobecná udavačská povinnost. Toto by znamenalo neskutečný průlom do lékařského tajemství, jaký má obdobu snad za fašistické okupace a v padesátých létech minulého století
 • Možnost interrupce bez souhlasu nezletilé matky - návrh, který odporuje Úmluvě o lidských právech a biomedicíně
 • Velmi vágní, zjednodušená a nedostatečná definice lege artis, nezajistí práva pacientů. Daleko lépe je zpracována v judikátu Nejvyššího soudu k pojmu lege artis sp.zn. 7 Tdo 219/2005
 • Prodloužení dojezdových časů ZZS
 • Nedostatečná a chybná definice neodkladných služeb - neodkladné péče
 • Poskytovatel řeší stížnost sám na sebe
 • Neřešena neodkladná péče o nezletilé, jejichž život je ohrožen a rodiče potřebnou péči odmítají
 • Zákon neřeší nároky na kvalifikaci lékařů ZZS ani záchranářů
 • Zrušení registrací soukromým lékařům do 2 let od nabytí účinnosti zákona
 • Pacient dostane informace o výši případné finanční úhrady poskytovaných zdravotních služeb, nehrazených ze zdravotního pojištění a před jejich poskytnutím, pouze "na jeho žádost "
 • Zdravotnický pracovník má právo odmítnout poskytnutí odborné zdravotní péče pacientovi v případě, že by její poskytnutí odporovalo jeho etickému přesvědčení a svědomí

To je jen několik "perliček" z neuvěřitelně špatně napsaných zákonů, k nimž ČLK uplatnila celkem 117 věcných připomínek, z nichž se pouze 7 týká postavení a pravomocí ČLK. Zákony o zdravotních službách a o speciálních zdravotních službách je vhodné vrátit k přepracování. Pokud nebudou zásadní připomínky akceptovány, bude ČLK přesvědčovat poslance, aby zákony odmítli. Návrhy jsou totiž mnohem horší než současné znění zákonů o péči o zdraví lidu a o nestátních zdravotnických zařízení, které mají být zrušeny, píše tiskový mluvčí ČLK Sojka.

Zákon o specifických zdravotních službách PŘIPOMÍNKYPŘIPOMÍNKY+ZÁKON

Zákon o zdravotních službách PŘIPOMÍNKYPŘIPOMÍNKY+ZÁKON
Zákon o zdravotnické záchranné službě PŘIPOMÍNKYPŘIPOMÍNKY+ZÁKON
                 
Obsah vydání       23. 7. 2008
23. 7. 2008 Zničí ČNB svou ideologickou nepružností českou ekonomiku? Václav  Nosek
23. 7. 2008 Drahota v ČR a láce v Evropě
23. 7. 2008 Tentýž digitální fotoaparát v Tescu ČR je podstatně dražší než v Tescu Velká Británie. Proč?
23. 7. 2008 Neortodoxní názory potlačujeme k vlastní škodě
23. 7. 2008 Pronásledování rodiny Badžových
23. 7. 2008 Julínkova politika? Namísto lékařského tajemství všeobecná udavačská povinnost
23. 7. 2008 Jak zkvalitnit práci zdravotnických znalců?
23. 7. 2008 Humorem proti radaru
23. 7. 2008 Jak ušetřit benzín
22. 7. 2008 BASIC: Osud íránského raketového programu závisí na mezinárodních kontrolních režimech
23. 7. 2008 Odpověď za mluvčího ministerstva obrany Jan  Keller
23. 7. 2008 Slabí jedinci v čele Československa a České republiky Petr  Nachtmann
22. 7. 2008 Dotaz na mluvčího Ministerstva obrany ČR Petr  Nachtmann
22. 7. 2008 Mluvčí MO ČR: Nedokážu odpovědět
22. 7. 2008 Historie se opakuje Petr  Nachtmann
23. 7. 2008 Nejvýznamnější lék na rakovinu prostaty za posledních 70 let
23. 7. 2008 Další americká novinka: Šálek kávy od McDonalda na pultu moderátora při zprávách
23. 7. 2008 Hospodářská krize na obzoru, aneb Výhoda poklesu porodnosti a chybějícího vzdělání Uwe  Ladwig
22. 7. 2008 Byla náboženská víra B. Obamy stvrzena křtem? Miloš  Dokulil
22. 7. 2008 Jak to vlastně je s dodávkami ruské ropy do ČR?
22. 7. 2008 Euthanásie Petr  Wagner
22. 7. 2008 Ministerstvo zdravotnictví rekordmanem v nečinnosti Aleš  Uhlíř
22. 7. 2008 Druhá karibská krize anebo PSYOPS? Štěpán  Kotrba
22. 7. 2008 Britská vládní komise bude prosazovat sociální rovnost
22. 7. 2008 Není to báječné, že mezi námi přibývá těch "movitějších", tj. milionářů? Miloš  Dokulil
22. 7. 2008 Julínek zadržuje peníze, které mu nepatří Petr  Wagner
21. 7. 2008 Úspory ministerstva zdravotnictví Jan  Mertl
22. 7. 2008 Výuka angličtiny na VŠ jako kladivo na čarodějnice Jiří  Beránek
22. 7. 2008 Pozemská bída národní hudby Jan  Chmelarčík
22. 7. 2008 Jistě, paní ministryně: argumentační agónie Vlasty Parkanové Radek  Batelka
19. 7. 2008 WTO: známý scénář, nebo skutečně (a konečně!) průlom v jednáních? Ludmila  Štěrbová
21. 7. 2008 Film, který v ČR propaguje Klaus, "porušil předpisy"
21. 7. 2008 K čemu je armáda? Ke směňování a agregaci moci Bohumil  Kartous
19. 7. 2008 Hospodaření OSBL za červen 2008