5. 6. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
5. 6. 2008

Dvojí mysl, jedna řeč

Znám bajku o ptáčeti, které chtělo být nejkrásnější ze všech. Tak počkalo u studny, až sem přijdou pít všichni ti vznešení ptáci a pírka, která tu poztráceli, si vetklo do svého vlastního peří. Teď bylo ptáče velice pestrobarevné a jistě si myslelo, že s každým přisvojeným pírkem získalo i ty nejlepší vlastnosti jeho původního nositele. Když ptáče letělo povětřím, bylo tak hýřivě probarvené, že si jej v okamžiku všiml nejbližší krahujec a zaútočil. Ve snaze spasit holý život skočilo ptáče do studny, odkud se vydrápalo už bez cizího peří, zplihlé a šedivé, ale také nenápadné a proto neohrožované. Z bajky plyne poučení, že chlubit se cizím peřím se nevyplácí.

Tak, jako mnohé u nás, se i naše mateřština stále více podobá ptáčeti zaujatému sběrem cizího peří. A když se sběr takového peří všude kolem ospravedlňuje prý praktickou (kulturně společenskou) nutností, proč by si ptáče nepaběrkovalo. Jako bychom ani nežili v rozumné době, když slyšíme, že anglické názvy rozličných novinek se v důsledku neustálých inovací mění tak rychle, že ani nemá cenu je překládat do jiných řečí. Jako bychom ani nežili v srdci Evropy, když čteme, že nás v rámci naší dlouhé cesty do Evropy čeká převýchova na tzv. mnohokulturní a vícejazyčnou společnost s více úředními jazyky u nás doma, anebo s češtinou tzv. obohacenou o množství cizojazyčných prvků.

Takové případné češtině budoucnosti se mírou nečeskosti jistě podobala germanizací "obohacená" čeština minulosti. A jelikož je cizím peřím nepřirozeně probarvený pták snadno rozpoznatelnou kořistí, vrhal se na onu českoněmeckou hatmatilku krahujec velkoněmeckého smýšlení s opodstatněnou otázkou, má-li mít lid, jehož jazyk postrádá vědeckou slovní zásobu a vůbec je i jinde naditý výpůjčkami z němčiny, jakési právo na národnost a stát. Proto, abychom nebyli vyškrtnuti z mapy evropských národů, křísili češtinu jak umělečtí, tak vědečtí obrozenci a jejich dílo bylo tak velkolepé, že je posléze mohl korunovat vznik Masarykovy republiky. Odborná terminologie a vůbec úzce oborová slovní zásoba se už zase téměř nepřekládá.

Čeština tak ztrácí krok s dobou, a proto je její význam po právu opět snižován prvními nenasytnými krahujci, kteří krouží na dosah perutí. Už proto jsem přesvědčený, že naše národní obrození, jakkoli v dané době dobové, je svým nejnosnějším významem budit nás k národnímu životu, což je národní spolupráce, nadčasové a proto nehistorické. A dále jsem přesvědčený, že i osvobození naší státnosti je dosud nedokončenou prací. Byla dílčí osvobození: 1918 od vídeňské nadvlády, ne však od páté kolony separačních německých, maďarských i polských zájmů v Českosloven¬sku; 1945 od nacistické totality, ne však od nebezpečí vzniku jiné totalitní vlády; 1989 od komunistické totality, ne však od nebezpečí další oligarchické, cizozemským zájmům zase jinak poplatné moci. Právě tím, že zatím žádné osvobození naší státnosti nebylo důkladné, vznikají příležitosti pro nová osvobození. Jen je třeba dát si pozor na vylhané výhry, jako byly v letech 1620 nad "vzpupnými bezbožníky"; 1939 nad "nepřáteli Třetí říše"; 1968 nad "kontrarevolucí a nepřáteli Sovětského svazu" a kdo ví, co ještě nás v budoucích výkladech dějin čeká...

Máme dvě písničky, na které si vždycky, když je špatně, vzpomeneme: "Kdož jste boží bojovníci" a "Kde domov můj". Obě jsou dílem ušlechtilého ducha, a proto nás už několik století povznášejí, ačkoli jsou si tak nepodobné. Ani jedna z nich sama o sobě nevystihuje celé češství, ale obě dohromady mají naprostou výpovědní hodnotu o tom, jací jsme a jaké máme dějiny. Někteří bychom rádi stoupali třeba o zlom vaz tou přímou, sebejistou, byť trnitou a úzkou cestou husitského chorálu, měli srdce rozplameněná zanícením a měli na paměti nepochybovačnou nebeskou mravnost. A skutečně, když je národ nadaný neoblomnou odvahou, není třeba se lekat ani množství nepřátel. Jenže takto vybičovaný se na silách, odvaze a prozíravosti zanedlouho unaví už jen tím zjištěním, že často bývá v nepřejícném obklíčení osamělý.

A proto polevíme, sklopíme hlavy a veze se to s námi. Vítězí jakoby prozíravé snahy vlézt obludě do zadnice ještě hloub, než sama obluda chce. A nemáme nic. Nic, než těch několik odvážlivců, blouznivců, kteří posbírají hrstičku rozprášených sil, aby se zeptali: Kde domov můj? A to o té krásné české zemi, kde šumí bory a hučí voda, je naplňuje představou o velmi vzdálené budoucnosti. A síly rostou, košatí. Chodí se křísit odumřelá, cizotou a domácím nezájmem podrytá čeština, protože u nás se všechno zásadní dělá od jazyka, přes školy, knihovny a muzea až po výrobu, kapitál a ústavní stát. To v nás ožívá husitský chorál. My opravdu máme dvě hymny. Je to naše národní zvláštnost. Obě jsou krásné, ačkoli každá je jiná. Býváme z toho rozpolcení a odtud plyne jisté historické rozčarování, ta svárlivost, kvůli které žijeme pocitem malosti a míváme "blbou náladu".

Žijeme v očistci. Každý vlastenec u nás žije v očistci, žije možnost prověřit si své povahové vlastnosti, opravdovost svého konání a složitost, ne-li nevyzpytatelnost mezilidských vztahů ve škále od nezřídka idealizované svornosti bratrstva božích bojovníků po nevraživost typu bratr nezná bratra, kdy se navíc každý chytrák domýšlí, že jen on ví, kde je ten pravý domov nás všech. Není k zahození tvořit v očistci, kde sice čas od času roztopí pekelníci hranice pod osobnostmi, ale kam také pronikají, neseny osvícenými myšlenkovými proudy, paprsky nebeského jasu. Život v očistci bychom neměli promarnit a jeho smysl zpochybnit jak bázlivostí, tak zaslepeností.

                 
Obsah vydání       5. 6. 2008
5. 6. 2008 Tim Weiner: Hromada střepů. Dějiny CIA Milan  Nápravník
5. 6. 2008 V LA hoří, má panenko Bohumil  Kartous
5. 6. 2008 Nedovolme vyklizení kóty
5. 6. 2008 Místopředseda českého olympijského výboru si skutečně uzurpuje právo zakazovat lidem, jak chtějí mluvit
5. 6. 2008 Česko opět v britských novinách: Kontroverze s Chorvatskem
5. 6. 2008 Kuchyňová Šmigolová z jiného světa Daniel  Solis
5. 6. 2008 Nastupuje Obama, Topolánek má naspěch, aneb Šance a rizika amerického kandidáta Demokratů pro obyvatelstvo v ČR Uwe  Ladwig
5. 6. 2008 Nechají americké korporace přežít prezidenta, kterého zvolili občané? Mojmír  Babáček
5. 6. 2008 Obama nominován Boris  Cvek
5. 6. 2008 Vyhlídky velké radarové koalice
5. 6. 2008 Tančíme s poplatky Jan  Mertl
5. 6. 2008 63 Jan  Zábrana
5. 6. 2008 Dvojí mysl, jedna řeč Patrick  Ungermann
5. 6. 2008 Josef Škvorecký o Robertu Pynsentovi
5. 6. 2008 From: Ministr [mailto:Ministr@msmt.cz] Ondřej  Liška
4. 6. 2008 Liškovi: Na otevřený dopis otevřená odpověď
5. 6. 2008 Xenofobie a islamofobie v kauze americké základny Lukáš  Lhoťan
4. 6. 2008 Zmatky kolem dovozu jídla do Chorvatska, anebo válka dvou konkurenčních skupin?
4. 6. 2008 Výrok dne
4. 6. 2008 Šéfku německých vysídlenců vyhnali z Postupimské univerzity
5. 6. 2008 "Fašistická barbína" Edelmannová a "pochybné stvoření" Tydlitátová Jakub  Malinovský
4. 6. 2008 Národ beze strachu ano, ale raději na občanském principu Darina  Martykánová
4. 6. 2008 Pár poznámek k tomu, jak je to s jadernou a sluneční energií Vladimír  Wagner
4. 6. 2008 Co takhle radikální oportunismus? Karel  Dolejší
4. 6. 2008 Nestoudná drzost: Projevy ubohosti, které zaslouží pár facek Vít  Bezdíček
4. 6. 2008 Zákon, jímž "obhájci svobody" Havel, Klaus a Zeman omezili Čechům svobodu slova
4. 6. 2008 To bude nějakej cvok... Robert  Bartoš
4. 6. 2008 DEBKAfile: Omezený americký útok na základny íránských Revolučních gard je na spadnutí
3. 6. 2008 Cesta k politickému lobbingu ve vysílání nalinkovaná Radou Českého rozhlasu aneb kterak Sudeťák informuje vyváženě Štěpán  Kotrba
3. 6. 2008 "Volení zástupci volených poslanců" Štěpán  Kotrba
5. 6. 2008 Výhrada Vít  Bezdíček
5. 6. 2008 Omluva
5. 5. 2008 Hospodaření OSBL za duben 2008