5. 6. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
5. 6. 2008

From: Ministr [mailto:Ministr@msmt.cz]

Otevřený dopis ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ondřeje Lišky (SZ) všem pedagogickým pracovníkům

Vážené ředitelky, vážení ředitelé, prosím, abyste seznámili s mým dopisem pedagogický sbor Vaší školy. Za Vaší spolupráci velmi děkuji.

Vážené dámy, vážení pánové, oslovovat Vás touto cestou asi není úplně standardní. Už při svém nástupu na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jsem ale jasně deklaroval, že chci s lidmi v resortu komunikovat v maximální míře a všemi možnými způsoby. Nepatřím k lidem, kteří se po získání funkce uzavřou do věže ze slonoviny. O to víc mi záleží na tom, abyste měli možnost udělat si nezkreslenou představu o současné situaci. A pak se třeba rozhodnout, zda vstoupit, nebo nevstoupit do stávky.

Ministrem jsem byl jmenován loni v prosinci, kdy byl státní rozpočet na rok 2008 pochopitelně již dávno sestaven. Přesto se podařilo přimět mé kolegy ve vládě k významným korekcím ve prospěch resortu školství. Nejdřív byl původně navrhovaný objem mzdových prostředků pro školy navýšen o 1 miliardu, posléze dokonce o dalších 5 miliard - 0,5 pro tento rok a 4,5 pro rok příští. V roce 2009 tak platy pedagogů stoupnou v průměru nejméně o 10 %!

Pochopitelně, že v budoucnu hodlám usilovat o další zlepšení. Nejde však jen o platy. České a moravské školy v současné době procházejí obdobím důležitých změn spojených se školními vzdělávacími programy. Primárním hybatelem jakýchkoliv pozitivních procesů přitom není ministerský úředník, který k tématu sepíše tu či onu metodiku. Nejdůležitější osobou, která stojí doslova v centru školské reformy, je konkrétní pedagožka či pedagog. Mým úkolem není nic jiného, než vytvořit jim odpovídající pracovní podmínky, ať už jde o motivaci, kariérní řád, pracovní prostředí, odměňování atd. Ale budu konkrétní.

1. Všichni víme o letošním nedostatku finančních prostředků na učebnice a učební pomůcky. V současné době jednám s ministrem financí o 500 mil. Kč, které bychom mohli využít na tyto účely.

2. Novela zákona o pedagogických pracovnících řeší celou řadu palčivých problémů, s nimiž jste se Vy nebo Vaši kolegové v posledních letech setkávali, ale dosud se nenašla politická vůle je řešit. Novela tak upravuje termíny pro zahájení pedagogického studia na vysoké škole pro ty učitelky a učitele, kteří příslušnou kvalifikaci dosud nemají (dosud museli začít se studiem do konce roku 2009, nyní se termín posouvá na konec roku 2014). Zároveň jsme však zpřísnili podmínky pro ty, co do škol teprve nastoupí. Ti musí zahájit studium do dvou let. Novela také zmírňuje kritéria pro udělování výjimky z odborné kvalifikace, protože nechceme ztratit zkušené a schopné učitelky a učitele, kteří již ve školství dlouhá léta působí. Kdyby byla stará verze zákona důsledně uplatněna, museli by ředitelé k 1. lednu 2010 propustit až 20% z Vás. Není snad třeba dodávat, co by to pro některé školy znamenalo. Přitom nadále platí, že pedagog má mít vysokoškolské magisterské vzdělání. Na této věci se nic nemění a měnit nebude.

3. Novela zákona o pedagogických pracovnících konečně upravuje i pracovní dobu učitele. Možná si ještě vzpomínáte, jaký rozruch svého času vyvolal výklad Zákoníku práce, podle něhož byste měli setrvat ve škole minimálně 8 a půl hodiny bez ohledu na svůj rozvrh. Přitom bylo jasné, že specifika pedagogické práce si žádají samostatnou úpravu. Ta však přichází teprve teď. Návrh jasně stanoví případy, kdy je přítomnost pedagoga na pracovišti nezbytná, a dále upravuje možnost jeho dohody s ředitelem ohledně výkonu prací souvisejících s přímou pedagogickou činností doma, resp. na jiném místě, než je pracoviště zaměstnavatele.

4. Pracujeme na standardizaci profesních činností učitele, což je jeden z nejambicióznějších úkolů mé agendy. Prakticky všechny členské státy OECD hledají nástroj pro hodnocení kvality pedagogů, v tomto nejsme výjimkou. Je třeba vyjasnit a aktualizovat požadavky na vzdělávání učitelů na pedagogických fakultách. A je také třeba výrazněji propojit výši platu s kvalitou práce. Zkušenost získaná počtem odučených let má zůstat důležitým, ale nikoliv jediným kritériem hodnocení pedagogů. Další zvyšování mezd nelze do budoucna zajistit jen a pouze plošně pomocí tarifní složky platu. Nebylo by to ani správné. Ředitelé musí mít v ruce nástroj, jak ocenit profesionalitu a aktivitu při realizaci školské reformy, a to bez ohledu na věk a léta praxe. Musí se však zároveň jednat o naprosto transparentní proces, aby nemohlo dojít ke zneužití (ředitel finančně preferující své oblíbence apod.). Proto přicházíme se standardizací profesních činností. A proto se také výše zmíněných 5 miliard Kč dostane především k těm pedagogům, kteří splní kritéria dotačního programu, jehož prostřednictvím se budou peníze rozdělovat.

Vážené dámy a vážení pánové, stávce jsem čelil hned ve svůj první den ve funkci ministra, nebude to tedy pro mě nová zkušenost. Zatímco tehdy jsem však požadavky stávkujících do značné míry chápal (a v mezičase jsem se snažil vyjít jim vstříc), teď argumentaci odborářů z výše uvedených důvodů příliš nerozumím. Stávka organizovaná odbory totiž okamžité zvýšení platů v žádném případě nepřinese, ba naopak poškodí a zkomplikuje naši společnou snahu o další zlepšení.

Aktivní a profesionální pedagog je ústřední postavou celého vzdělávacího systému a hybnou silou probíhající reformy. Jako Váš ministr se neobejdu bez Vaší spolupráce a důvěry. Neumím si představit, že bych prosazoval jakékoliv důležité změny proti silnému odporu těch, jichž se týkají.

                 
Obsah vydání       5. 6. 2008
5. 6. 2008 Tim Weiner: Hromada střepů. Dějiny CIA Milan  Nápravník
5. 6. 2008 V LA hoří, má panenko Bohumil  Kartous
5. 6. 2008 Nedovolme vyklizení kóty
5. 6. 2008 Místopředseda českého olympijského výboru si skutečně uzurpuje právo zakazovat lidem, jak chtějí mluvit
5. 6. 2008 Česko opět v britských novinách: Kontroverze s Chorvatskem
5. 6. 2008 Kuchyňová Šmigolová z jiného světa Daniel  Solis
5. 6. 2008 Nastupuje Obama, Topolánek má naspěch, aneb Šance a rizika amerického kandidáta Demokratů pro obyvatelstvo v ČR Uwe  Ladwig
5. 6. 2008 Nechají americké korporace přežít prezidenta, kterého zvolili občané? Mojmír  Babáček
5. 6. 2008 Obama nominován Boris  Cvek
5. 6. 2008 Vyhlídky velké radarové koalice
5. 6. 2008 Tančíme s poplatky Jan  Mertl
5. 6. 2008 63 Jan  Zábrana
5. 6. 2008 Dvojí mysl, jedna řeč Patrick  Ungermann
5. 6. 2008 Josef Škvorecký o Robertu Pynsentovi
5. 6. 2008 From: Ministr [mailto:Ministr@msmt.cz] Ondřej  Liška
4. 6. 2008 Liškovi: Na otevřený dopis otevřená odpověď
5. 6. 2008 Xenofobie a islamofobie v kauze americké základny Lukáš  Lhoťan
4. 6. 2008 Zmatky kolem dovozu jídla do Chorvatska, anebo válka dvou konkurenčních skupin?
4. 6. 2008 Výrok dne
4. 6. 2008 Šéfku německých vysídlenců vyhnali z Postupimské univerzity
5. 6. 2008 "Fašistická barbína" Edelmannová a "pochybné stvoření" Tydlitátová Jakub  Malinovský
4. 6. 2008 Národ beze strachu ano, ale raději na občanském principu Darina  Martykánová
4. 6. 2008 Pár poznámek k tomu, jak je to s jadernou a sluneční energií Vladimír  Wagner
4. 6. 2008 Co takhle radikální oportunismus? Karel  Dolejší
4. 6. 2008 Nestoudná drzost: Projevy ubohosti, které zaslouží pár facek Vít  Bezdíček
4. 6. 2008 Zákon, jímž "obhájci svobody" Havel, Klaus a Zeman omezili Čechům svobodu slova
4. 6. 2008 To bude nějakej cvok... Robert  Bartoš
4. 6. 2008 DEBKAfile: Omezený americký útok na základny íránských Revolučních gard je na spadnutí
3. 6. 2008 Cesta k politickému lobbingu ve vysílání nalinkovaná Radou Českého rozhlasu aneb kterak Sudeťák informuje vyváženě Štěpán  Kotrba
3. 6. 2008 "Volení zástupci volených poslanců" Štěpán  Kotrba
5. 6. 2008 Výhrada Vít  Bezdíček
5. 6. 2008 Omluva
5. 5. 2008 Hospodaření OSBL za duben 2008