4. 6. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
4. 6. 2008

Národ beze strachu ano, ale raději na občanském principu

Článek pana Tomana je v mnohem chvályhodný: upozorňuje na stranické zaujetí českých médií a na to, jak se v Česku vládne zády k občanům. Musím však říci, že bylo pro mě velmi překvapivý argument pana Tomana, který tento přístup označuje za jistý druh rasismu vůči Čechům.

Vím, že to pan Toman nemyslí nijak zle. Problém jeho argumentace není v jeho nacionalismu jako takovém, přes všechny negativní "vedlejší účinky" uznávám účinnost a funkčnost této moderní identitotvorné ideologie. Nebezpečí ovšem vidím v jeho vylučující definici českého národa nikoli jako společenství občanů ČR, ale jako jasné definované národnostní-etnické skupiny (praví Češi oproti různým menšinám).

Toto vidění dokazuje, že nic nemůže být dále od pravdy, než páně Tomanovo následující tvrzení: "Èeská spoleènost byla možná jako jedna z nejvíce zemí v regionu zasažena virem marxistického myšlení, deklarujícího nacionalitu lidských skupin jako "buržoazní pøežitek", a na místo národní solidarity (která ostatnì jak ukázala celá historie moderní èeské èi èeskoslovenské státnosti po roce 1918 byla v urèitých momentech více než slabá) postavila solidaritu tøídní, èili "myšlení žaludkem". Právě naopak, čeští komunisté v celé s Nejedlým měli velmi zvnitřněny český etnicko/národnostně-kulturní nacionalismus 19.století a komunistické učebnice dějepisu jsou jasným příkladem úspěšně marxisticko-nacionalistické fúze, viz například figura Jana Husa oproštěna od náboženského významu a interpretována ve smyslu bojovníka za práva chudých a "nemcobijce". Problémem je, že zatímco marxismus byl následně jasné identifikován jako ideologická interpretace dějin (každá interpretace dějin je, samozřejmě a nevyhnutelné, ideologická), etnicko-nacionální výklad českých dějin je nadále většinové považován za neideologickou a "přirozenou" pravdu pravdoucí a neexistují silné alternativní vize občanského pojetí národa. K tomu přispívají i jistě historické figury českého práva jako je "občanství" a "národnost", které přímo svádějí k tomu, ztotožňovat národ s národnosti a vyřadit z něj spoustu právoplatných občanů. Předpokládám, že také pan Toman ve svém článku ztotožňuje "národ" s "etnickými" Čechy a Češkami. Říkám "etnickými", protože pan Toman mluví o židovské menšině, takže předpokládám, že "českou většinu" definuje "etnicky", ať už to znamená cokoli, nikoli jazykové, protože mateřským jazykem současných českých židů, ať už věřících či nevěřících, je čeština. Jeho argumentace implikuje, že čeští občané jiných "národnostních", "etnických" nebo "kulturně-etnických" skupin (židé, Romové, čeští Poláci, Češi ze smíšených manželství (?) či čeští občané slovenského, vietnamského či německého původu) jsou jen "menšiny" a nikoli zároveň plnohodnotnými Čechy, kteří mohou cítit jako svoje korunovační klenoty a katedrály.

Říkám si: proč by na to ostatně neměli mít stejně právo, vždyť zhotovitel korunovačních klenot Karel IV. byl multilinguální Čecholucemburčan a stavitele sv.Víta mluvili francouzsky, německy a latinsky?

Ostatně stejná základní práva máme všichni Češi a Češky jakožto občané, nikoli jako etnická či národnostní skupina "pravých Čechů". VŠICHNI čeští občané mohou být a mnohdy jsou součástí oné většiny, znevýhodněné reformami, o níž pan Toman hovoří. Definice "národa" jako etnické skupiny "pravých Čechů" oproti ústavní definici národa jako celku tvořeného českými občany a občankami není v případě občanské angažovanosti, o níž mluví pan Toman na místě, spíše je na škodu. Podle Ústavy České republiky je český národ tvořen českými občany, nikoli skupinou "pravých etnických Čechů", skutečných vlastníků státu, kteří na "svém" území blahovolně trpí "menšiny". Bohužel, tato neústavní a historický hluboce zakořeněna definice českého národa je stále ještě velmi silné rozšířena i mezi velmi rozumnými lidmi, a právě to považují za nebezpečné, nikoli nacionalismus jako takový. Národní hrdost budována na občanské definici národa může, podle mého názoru, sehrát pozitivní roli v budování aktivní a soudržné občanské společnosti. Ostatně nevidím důvod, proč by se do podobných občanských aktivit nemohli zapojit dokonce i přistěhovalci, vždyť i oni platí daně a odvádějí dávky. Prohlubovat demokracii a občanská práva je pro zdraví české společnosti mnohem účinnější, než utrvzovani bariér mezi lidmi, kteří spolu žijí na jednom místě. Poplatky u lékaře totiž musíme platit všichni... (pokud nemáme to štěstí, že žijeme v zemí, kde je zdravotní péče hrazena vyradne že zdravotního pojištění :-)

p.s. Je smutné, jak málo je diskutovaná a reflektována otázka definice národa v českém mediálním diskurzu, když jsou v Česku k dispozici významní odborníci na toto téma, jako je například světově proslulý historik a odborník na nacionalismus Miroslav Hroch.

                 
Obsah vydání       4. 6. 2008
4. 6. 2008 České televize: Není to manipulace, nýbrž válka Luděk  Toman
4. 6. 2008 Národ beze strachu ano, ale raději na občanském principu Darina  Martykánová
4. 6. 2008 DEBKAfile: Omezený americký útok na základny íránských Revolučních gard je na spadnutí
3. 6. 2008 Naše přímá cesta vpřed Karel  Dolejší
4. 6. 2008 Zapůsobí na národ víc Aňa Geislerová? Michal  Vimmer
4. 6. 2008 Díky, Anno Jakub  Němeček
4. 6. 2008 Co takhle radikální oportunismus? Karel  Dolejší
4. 6. 2008 Zákon, jímž "obhájci svobody" Havel, Klaus a Zeman omezili Čechům svobodu slova
4. 6. 2008 "Olympyjáda" a její účel Štěpán  Kotrba
4. 6. 2008 Nestoudná drzost: Projevy ubohosti, které zaslouží pár facek Vít  Bezdíček
4. 6. 2008 Pár poznámek k tomu, jak je to s jadernou a sluneční energií Vladimír  Wagner
4. 6. 2008 Strach před budoucností, neboli Bezohlednost vůči dětem Uwe  Ladwig
4. 6. 2008 Češi zapomněli, proč by měli být národem Jan  Molič
4. 6. 2008 To bude nějakej cvok... Robert  Bartoš
4. 6. 2008 Zdravotnické poplatky v Německu: Neúčinné
4. 6. 2008 Špatný, horší, nejhorší? Radek  Švec
4. 6. 2008 Bixley Vlasta  Bakalová
4. 6. 2008 Nejsem proti placení poplatků u lékaře Bohumír  Tichánek
4. 6. 2008 Proč je letiště tak zajímavou investicí, když světu dochází nafta? Martin  Škapík
4. 6. 2008 Veřejný závazek
4. 6. 2008 Reálný socialismus se v průběhu vývoje postupně dost liberalizoval
3. 6. 2008 Cesta k politickému lobbingu ve vysílání nalinkovaná Radou Českého rozhlasu aneb kterak Sudeťák informuje vyváženě Štěpán  Kotrba
3. 6. 2008 "Volení zástupci volených poslanců" Štěpán  Kotrba
3. 6. 2008 Zpravodajství iráckého odboje za dny 16. -- 31. května 2008
3. 6. 2008 Afghánistán: Čekání na strategii Karel  Dolejší
3. 6. 2008 Proč je Julínkova reforma špatná Petr  Wagner
3. 6. 2008 Rakousko a Pražské jaro 1968 Přemysl  Janýr
2. 6. 2008 Otevřený dopis tiskovému mluvčímu Ústavního soudu ČR Jan  Sýkora
2. 6. 2008 Černý den českého práva, ale autorita Ústavního soudu neutrpěla Stanislav  Křeček
4. 6. 2008 Maďarsko souhlasí s vojenskou základnou NATO na svém území
5. 5. 2008 Hospodaření OSBL za duben 2008