5. 6. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
4. 6. 2008

Liškovi: Na otevřený dopis otevřená odpověď

"Primárním hybatelem by měl být skutečně pedagog. Primárním hybatelem je úředník"

Odpověď ministrovi školství na jeho otevřený dopis od ředitelky speciální mateřské školy . Autorka svůj dopis sice podepsala, nicméně vzhledem k nátlaku a hrozbám, které na ni vyvíjí zřizovatel školy - radnice, ovládaná ODS, uveřejňujeme její dopis bez jména a identifikačních údajů.

Vážený pane ministře, ve školství je již 20 minut po dvanácté, pro kvalitní školství potřebuji vysokoškolsky vzdělané lidi, dobré provozní pracovníky. Ty mám, ale zatím jsem nemusela propustit z důvodu neodbornosti jediného učitele, vždy proto, že jsme obdrželi rozpočet, který neumožnil tuto kvalitní předškolní péči, je tomu i v roce 2008 - který je přímo ohrožující pro potřeby dětí. Přidělené prostředky na pomůcky jsou k smíchu. Školní vzdělávací program tak mohu strčit do šuplíku a čekat až bude lépe?

Jsem naprosto zodpovědná ředitelka, která ví, že státní rozpočet není bezedný, tudíž si umím zajistit i jinak finanční prostředky - granty, sponzoři, ale to není konstruktivní řešení.

Další problém - naši zřizovatelé a jejich obrovské neodborné tlaky na ředitele škol, na jejich právní subjektivitu. Vedení radnic není o odbornosti.ale o .. prosím, doplňte si sám. Promiňte, slova o tom, co kdo zase připravuje a jaké má úmysly, již odmítám, okamžité činy! Nic jiného není na místě.

Pane ministře, velká většina ředitelů a ředitelek jsou vysoce vzděláni v oblastech nejen pedagogických, ale i ekonomických, personálních , právních a dalších, proto znají a umějí okamžitě odhadnout, kam kroky radnic, parlamentu, vlád povedou.

Primárním hybatelem by měl být skutečně pedagog. Primárním hybatelem je úředník. Až budu moci doplnit u pedagoga slůvko je, bude vzdělávání dětí se speciálními potřebami a jejich práva na vzdělávání s ostatními dětmi a vůbec vzdělávání prioritou!

Vaši snahu mohu podporovat, až na státní speciální mateřské škole , které řídím a které zřizuje XXXXXXXXXXXXXXXX a platy financuje kraj XXXXXXXXXXXXXXXX, budou odpovídající podmínky pro práci s dětmi s handicapem, až dohadovací řízení o rozpočtech bude o dohadování a slyšení problémů ,ne o monologu jedné strany a hlavně nebude mne nutit v průběhu školního roku propouštět učitele, kvalitní učitele, omezovat speciální péči (při 100% naplněné škole a nadstandardním zájmu rodičů o vzdělávání dětí i zdravých) v naší mateřské škole, a to z důvodu, že se nevejdeme do normativu. Na školství určitě budou peníze až se školství stane prioritou radnic, vlád i parlamentu.

Přeji Vám mnoho konkrétních poznávání školské problematiky a úspěchů ve Vaší práci ministra.

                 
Obsah vydání       5. 6. 2008
5. 6. 2008 Tim Weiner: Hromada střepů. Dějiny CIA Milan  Nápravník
5. 6. 2008 V LA hoří, má panenko Bohumil  Kartous
5. 6. 2008 Nedovolme vyklizení kóty
5. 6. 2008 Místopředseda českého olympijského výboru si skutečně uzurpuje právo zakazovat lidem, jak chtějí mluvit
5. 6. 2008 Česko opět v britských novinách: Kontroverze s Chorvatskem
5. 6. 2008 Kuchyňová Šmigolová z jiného světa Daniel  Solis
5. 6. 2008 Nastupuje Obama, Topolánek má naspěch, aneb Šance a rizika amerického kandidáta Demokratů pro obyvatelstvo v ČR Uwe  Ladwig
5. 6. 2008 Nechají americké korporace přežít prezidenta, kterého zvolili občané? Mojmír  Babáček
5. 6. 2008 Obama nominován Boris  Cvek
5. 6. 2008 Vyhlídky velké radarové koalice
5. 6. 2008 Tančíme s poplatky Jan  Mertl
5. 6. 2008 63 Jan  Zábrana
5. 6. 2008 Dvojí mysl, jedna řeč Patrick  Ungermann
5. 6. 2008 Josef Škvorecký o Robertu Pynsentovi
5. 6. 2008 From: Ministr [mailto:Ministr@msmt.cz] Ondřej  Liška
4. 6. 2008 Liškovi: Na otevřený dopis otevřená odpověď
5. 6. 2008 Xenofobie a islamofobie v kauze americké základny Lukáš  Lhoťan
4. 6. 2008 Zmatky kolem dovozu jídla do Chorvatska, anebo válka dvou konkurenčních skupin?
4. 6. 2008 Výrok dne
4. 6. 2008 Šéfku německých vysídlenců vyhnali z Postupimské univerzity
5. 6. 2008 "Fašistická barbína" Edelmannová a "pochybné stvoření" Tydlitátová Jakub  Malinovský
4. 6. 2008 Národ beze strachu ano, ale raději na občanském principu Darina  Martykánová
4. 6. 2008 Pár poznámek k tomu, jak je to s jadernou a sluneční energií Vladimír  Wagner
4. 6. 2008 Co takhle radikální oportunismus? Karel  Dolejší
4. 6. 2008 Nestoudná drzost: Projevy ubohosti, které zaslouží pár facek Vít  Bezdíček
4. 6. 2008 Zákon, jímž "obhájci svobody" Havel, Klaus a Zeman omezili Čechům svobodu slova
4. 6. 2008 To bude nějakej cvok... Robert  Bartoš
4. 6. 2008 DEBKAfile: Omezený americký útok na základny íránských Revolučních gard je na spadnutí
3. 6. 2008 Cesta k politickému lobbingu ve vysílání nalinkovaná Radou Českého rozhlasu aneb kterak Sudeťák informuje vyváženě Štěpán  Kotrba
3. 6. 2008 "Volení zástupci volených poslanců" Štěpán  Kotrba
5. 6. 2008 Výhrada Vít  Bezdíček
5. 6. 2008 Omluva
5. 5. 2008 Hospodaření OSBL za duben 2008