5. 6. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
5. 6. 2008

Xenofobie a islamofobie v kauze americké základny

V souvislosti s diskuzí o možném umístění americké vojenské základny v České republice se také hovoří o muslimské a arabské komunitě. Níže uvedený text je analýza výskytu xenofobie, antisemitismu a islamofobie, které se projevují v této kauze a zneužívají muslimskou komunitu pro ospravedlnění politických cílů.

Veřejně prezentované argumenty

Oficiálním argumentem vlády Spojených státu amerických pro výstavbu protiraketové obrany (v vojensko-technickém a strategickém doslovném výkladu systém Národní raketové obrany USA) patří údajná potencionální hrozba ze strany některých muslimských zemí. Tato potencionální hrozba je uvedena také jako hlavní důvod snahy o umístění americké základny v České republice v oficiálních materiálech české vlády.

Členové české vlády již mnohokrát veřejně zdůvodňovali umístění základny USA údajnou potencionální hrozbou ze strany muslimských zemí. Například ministr Alexandr Vondra uvedl:

„Bude muset Česká republika zažít vážný teroristický útok, aby se i u nás začala brát vážně světová bezpečnostní rizika? ... Islámským fanatikům bude vcelku jedno, zamíří- li své " šípy" proti Bruselu, Berlínu či Praze.“

zdroj: 23.10.2006, Euro

Někteří státní představitele České republiky zdůrazňuji údajné namíření americké protiraketové obrany proti potencionální muslimské hrozbě hlavně z důvodu popření obav Ruské federace. Ruská federace se totiž na základě jí získaných informací domnívá, že skutečným cílem celého amerického projektu je právě Ruská federace.

Pozice českých muslimských a arabských organizací

Především někteří politici k veřejné proklamaci alespoň nějaké politické činnosti a zvýraznění své osoby využívají tuto mediální kauzu, která výrazně dělí politické spektrum. Rovněž některé organizace, většinou krajně pravicové, požadující umístěni základny USA v České republice a rádi k proklamaci svých cílů využívají argumenty o muslimsko-arabské hrozbě. K tomu pak následně nepravdivě argumentují o postoji některých českých muslimských organizací.

Některé české muslimské a arabské organizace se otevřeně postavily proti umístění americké základny v České republice. Tento postoj byl pouze formou odeslaného souhlasu s podporou aktivit, avšak zcela neznamenal jakoukoliv činnost. Což na jedné straně vypovídá o tak typické charakteristice muslimských organizací, a to rétorické dovednosti, zcela omezené na „prostor čajoven“.

Otevřeně proti umístění základny USA se vyjádřily tyto organizace:

Muslimská unie, Všeobecný svaz muslimských studentů v ČR, Islámská nadace v Praze, Svaz palestinských studentů a Palestinský klub.

Ostatní muslimské a arabské organizace se v této otázce zachovaly neutrálně. Patří mezi ně Islámská nadace v Brně, zastřešující náboženská organizace turecké komunity v Čechách, Ústředí muslimských obcí v ČR, Česko-Arabská společnost, společnost Opus Arabicum, Islámské centrum v České republice, Islámský svaz - Klub přátel islámské kultury, Islamic Institute of Peace and Mutual understanding o.s. (Při zpracováni těchto dat jsme vycházeli z veřejně přístupných projevů a prohlášeni. Jako zdrojový seznam muslimských a arabských organizací byl použit registr Ministerstva vnitra České republiky.)

Interpretace odporu

Pohnutky, které vedly představitele některých českých muslimských a arabských organizací k odporu proti umístění americké základny jsou jistě bohulibé, ale bohužel tito představitelé nejspíše nedomysleli dopad svého rozhodnutí.

Rozhodnutí muslimských představitelů může být totiž stoupenci umístění základny interpretováno jako snaha o ohrožení obrany schopnosti České republiky a jednáni pod vlivem cizí mocnosti. Toto konspirační myšlení vůči muslimské komunitě názorně představuje text od politologa a stoupence umístění americké základy v Čechách Bohumila Doležala:

„Nebezpečí, že k nám někdy v budoucnu spadne nějaká íránská raketa (samozřejmě taková, kterou vystřelí neví se kdo neví se odkud, Írán s tím nebude mít vůbec nic společného) nelze sice podceňovat, ale český člověk realisticky odhaduje, že naše malá a poměrně chudá země nebude nejspíš patřit k upřednostňovaným cílům. Daleko víc na ráně jsou naši přátelé, regionální mocnosti EU: Francie, Německo, Španělsko, Velká Británie. Tři čtyři zásahy stačí vyvolat chaos a rozvrat, jehož pak snadno využije početná muslimská menšina k tomu, aby dokonala dílo zkázy.“

zdroj: blog Bohumila Doležala

V případě tohoto výroku Bohumila Doležala je velice zajímavý názor jednoho z nejcitovanějších odborníku na extremismus Miroslava Mareše z Brněnské Masarykové univerzity. Miroslav Mareš byl požádán policii české republiky k posouzení textu pana Doležala a dospěl k názoru, že:

V textu je muslimská menšina (což je náboženská menšina) spojována s „dílem zkázy“, které však není blíže specifikováno. Zkázami však má v kontextu uvedené pasáže negativní konotaci.“

Zdroj: Usnesení policie České republiky Č.j.MRBM-4234-2/TČ-20008-10 ze dne 20. 3. 2008

Tento mobilizační styl interpretace umístění americké základny není používán jen politicky angažovanými stoupenci umístění základny, ale i umělci, kteří základnu podporují. Například režisér Zdeněk Svěrák řekl:

„Od 11. září 2001 je západní, chcete-li křesťanská civilizace, do níž se počítáme, ve válečném stavu. Nepřítele jsme nazvali terorismem. Vyznává jiné hodnoty než my, není možno se s ním shodnout ani v základní otázce, co je dobro a co je zlo. Zatím nalétává letadly do mrakodrapů nebo vyhazuje do povětří vagóny metra plné lidí. Až bude mít atomovou zbraň, bude jeho hrozba absolutní.“

zdroj: aktivistický server Protiraketám

Rozhodnutí některých muslimských představitelů podpořit odpor proti umístění základny jistě potěší a poskytne argumenty známým odpůrcům muslimu a Arabů jako je Roman Joch, který hlásá:

„Odmítáte americkou protiraketovou základnu v Česku, jež by měla za úkol zastavit raketu vystřelenou z Blízkého východu a mířící na nějakou evropskou metropoli? ... Nic z předešlého, nýbrž preventivně, dokud je čas, kapitulovat před ajatolláhy. Islám bude naším státním náboženstvím, ženy budou na sobě nosit černé stany, homosexuály a cizoložnice ukamenujeme, Židy zplynujeme, křesťanům uřízneme hlavy, pivo, víno a kořalku zakážeme. Než abychom bojovali vestoje jako svobodní, raději se budeme plazit po kolenou jako otroci. Podřízenost (al-Islám) je naší národní tradicí.“

Zdroj : MF Dnes 26. 6. 2006

Ještě otevřeněji nepřímo popsal možné motivy odporů některých českých muslimů a Arabů proti základně USA Ivo Strejček, člen VR ODS a poslanec Evropského parlamentu, když řekl:

Neexistuje žádný selektivní přístup teroristických band a vlád k jednotlivým zemím. Jejich nepřítelem je západní civilizace a její hodnoty. Jejich cílem je terorizovat. Chtějí destabilizovat západní demokracii. Nástrojem jsou občané hnaní hrůzou. Ti tlačí na své vlády, aby byly při jednání s teroristy vstřícnější a měkčí. Teroristické útoky mají mít ohromující dopad na veřejné mínění v zemích euroatlantické civilizace. Veřejné mínění se má postarat o "likvidaci jestřábích vlád" a instalaci změkčilých a akce neschopných politiků (příklad: okamžitá změna voličských preferencí několik dnů před volbami ve Španělsku. Favorizovaný kandidát po teroristickém útoku na madridském nádraží prohrál a levicový vítěz posléze téměř okamžitě odvolal španělské jednotky z Iráku). To, jestli bude v České republice radar jako součást kolektivní obrany západních hodnot, ani nesnižuje ani nezvyšuje míru našeho ohrožení. My už ohroženi jsme a musíme se chovat rozhodně a odvážně.“

Zdroj: Jihlavské listy, 1. května 2007

K tomuto názoru na možné důvody odporu českých muslimských organizací proti základně poukazuje nepřímo i projev PhDr. Stanislava Balíka, vedoucího sekce Analýza české politiky po vstupu do EU Institutu pro srovnávací politologický výzkum FSS MU - působí také jako odborný asistent na Katedře politologie FSS MU a jako výkonný ředitel Centra pro studium demokracie a kultury, který řekl:

„Západu, který ví, že opustíme-li hodnoty typu svoboda, čest, důstojnost, pravda či spravedlnost, Západ zemře. A to je pravý cíl těch, proti nimž jsou podobné radarové základny budovány. Nepomáhejme jim! Nepáchejme dobrovolně sebevraždu na své civilizaci, umožněme svým dětem, vnoučatům a pravnoučatům, aby mohli žít ve světě svobody, ve světě postaveném na židovsko-křesťanských základech. Jeden radar nám to nezajistí, ale je to skromná možnost, jak k tomu přispět.“

Zdroj: předneseno 26. dubna 2007 v Brně na veřejném shromážděn „Radar? Jen malá splátka za svobodu!“ na podporu zřízení radarové stanice armády USA na území ČR pořádaného Konzervativní stranou

Aktivity prosionistických skupin

Postoje některých českých muslimských a arabských organizací využily k diskreditaci muslimsko-arabské komunity a pro zájmy sionismu i některé české zájmové skupiny a jednotlivci. Kromě eurofobního a xenofobního kolektivu kolem občanského sdružení Mladá pravice a na ně navazujících internetových stránek Eurabia, Euportál a Eportál nebo politické strany Konzervativní strana. Jejím členem je například Roman Joch, místopředseda Konzervativní strany v letech 2001 – 2003.

Například bulvární novinář Jiří "Bob" Hráček-Asher, člen Ligy proti antisemitismu, redakce Eurabia.cz a klubu Peace for Izrael, který se počítá k pražské židovské komunitě, ačkoliv není Žid, řekl:

„Jako bonbónek dodávám, že Centrum kultur úzce spolupracuje se všemi významnějšími arabskými spolky v ČR. Komicky pak působí skutečnost, že všechny jsou uvedeny v seznamu organizací, které iniciativu Ne základnám podporují. Jsou to: Svaz palestinských studentů, Všeobecný svaz muslimských studentů v ČR, Muslimská unie, Palestinský klub a Islámská nadace v Praze. Připomínám, že všechny tyto spolky se rovněž podílely na organizaci protiizraelských demonstrací v Praze.“ 

Zdroj: vyšlo v časopise Agora

Odpor k umístění americké základny ze strany některých arabských a muslimských organizací nahrává i základním ideologům české protiarabské pravice. Například zakladatel českého klerofašistického Občanského institutu Pavel Bratinka řekl:

„Hlavní nebezpečí, které nám dnes hrozí, jsou živly inspirované novou světovládnou a totalitní ambicí – určitým konkrétním výkladem islámu. Tento výklad upírá „nevěřícím“ – řečeno velmi mírně - právo na občanskou a politickou rovnoprávnost s „věřícími“ a naopak dává „věřícím“ nejen právo, ale přímo povinnost páchat jakékoliv masové vraždy a jiné zločiny, pokud jsou nutné k prosazení jejich nadvlády.“

Zdroj: časopis EURO 16. 10. 2006

Pozadu nezůstávají ani někteří křesťanští sionisté, například člen KDU-ČSL a známy publicista Dan Drápal řekl:

„Já se domnívám, že ohroženi jsme a budeme. A to už proto, že nejsme příliš ochotni se bránit. Budeme ohroženi jednak Ruskem, které se může opět vzedmout k nové snaze podrobit si své sousedy, jak tak sice nepravidelně, ale stále znova činí od samotného svého vzniku, jednak islámským světem.“

Zdroj: Eurabia

Z výše uvedených citací je tedy zřejmé, že značná část českých politiků, umělců a prozakladnových aktivistů ospravedlňuje umístění americké základny obavou z možného napadení ze strany některých muslimských zemí nebo muslimských „teroristických“ organizací.

Závěr

Ať již je tvrzení vlády České republiky a USA o obavě z možného napadeni ze strany Iránu nebo „teroristických“ skupin pravdivé či ne, je nepochybné, že rozhodnutí části muslimských organizací o podpoře odporu proti umístění základny v Čechách poskytuje další argumenty protimuslimským aktivistům, xenofobům a nepřímo podporuje i současné negativní emoce u části české populace vůči muslimům, Arabům a přistěhovalcům.

Nejhorší možnou variantou, která se může teoreticky stát je situace, kdy by základna nebyla vybudována a následně by se vyskytly nepředvídané okolnosti, za kterých by došlo k útoku raket. I přes tuto skutečnost, která je dle západních odborníků silně nepravděpodobná, skutečně jistá teoretická možnost zde existuje. Jak by po takovém to útoku reagovaly státní orgány a veřejnost na skutečnost, že některé české muslimské organizace podporovaly odpor proti výstavbě obraného protiraketového systému? Nestala by se taková to situace naopak vhodnou příležitostí pro různé protimuslimské e xenofobií skupiny k pokusu o násilné „konečné“ řešení muslimské otázky?

Je třeba si uvědomit skutečnost, že země jako je Irán by se k prvnímu raketovému úderu neodhodlaly nejen z důvodu skutečnosti, že jejich vojenská strategie nevychází z preventivních úderů a válek, jako strategie USA. Ale také z důvodu, že iránské technologické možnosti jsou technicky slabé a stále monitorované nejen Západní koalicí, ale také Ruskou federací, Indií a Čínou. Z ekonomického i strategického hlediska je pro Irán neefektivní budovat větší množství strategických raketových sil, které by byly na to úkor klasických ozbrojených složek, jenž jsou v rámci geopolitického umístnění Íránu pro něj zcela pragmatičtější.

Pouze v jednom případě se dá hovořit o možnosti, že by se Iránská vláda rozhodla použit proti USA nebo jiné zemi raketový úder. Jednalo by se o situaci, kdy by se Iránská republika stala terčem vojenského úderu. V takovém případě je reálné, že by iránská vláda ve snaze zachovat si před svým národem čest rozhodla podniknout symbolický odvetný úder proti agresorovi. Zde je velice reálné, že pokud bude proti Iránu použita strategie preventivních úderů nebo dokonce preventivní války, která představuje základní koncept uskupení NATO, Izraele a USA. Může se iránská vláda rozhodnout k opětováni útoků.

Jak se tedy ukazuje, některé muslimské organizace svým veřejným odmítáním výstavby protiraketové obrany nejen poskytují argumenty proti muslimským aktivistům, ale zároveň svým jednáním podporuji nárost nedůvěry vůči muslimům u části české populace. Nejspíše je jejich podpora odmítáni výstavby základny nepromyšleným a nestrategickým tahem, který ale může dosti ohrozit snahu části muslimské populace o integraci do české společnosti a omezení negativního vnímáni muslimské komunity českou veřejností.

Považujeme za velice neetické a nesprávné, že pro ospravedlnění budováni protiraketové obrany je využíván strach z muslimů a Arabů. Také považujeme za velice alarmující, že je tento strach pro potřeby politiky nejen využíván, ale i záměrně vytvářen a posilován. Vyvolává to v nás obavu, aby obdobně jako vyvoláváni strachu a jeho zneužíváni pro politické cíle v předchozích desetiletích i soudobá stigmace muslimské a Arabské menšiny nevedla k vzestupu rasistických a protimuslimských uskupení a k následnému holocaustu těchto menšin.

Zároveň je třeba zdůraznit, že i představitelé muslimských a arabských organizací by si měli uvědomit, že díky současné celosvětové situaci je jejich chováni a rozhodováni vystaveno nejen zostřené pozornosti české veřejnosti, ale i umně využíváno různými zájmovými skupinami a jednotlivci.

Poznámka autora: Libertas Independent Agency o.s. je občanské sdružení zabývající se analyzováním politického, mediálního a společenského klimatu České republiky a Evropy s přihlédnutím k aktuálním tématům, kauzám a historicko-politického kontextu včetně vydávaní publikaci s těmito analýzami, pořádáním diskuzí a přednášek na různá témata. Sdružení spravuje také internetové stránky a pořádá informační kampaně. Hlavním tématem všech aktivit sdružení je vztah Čechů k muslimským národům a muslimům žijícím v České republice.

Sdružení se také aktivně věnuje boji proti antisemitismu, islamofobii a rasismu, společně s podílnictvím na projektech pomáhajících rozvíjet cítěni pro pluralitu, demokracii, svobodu a toleranci mezi obyvateli České republiky.

                 
Obsah vydání       5. 6. 2008
5. 6. 2008 Tim Weiner: Hromada střepů. Dějiny CIA Milan  Nápravník
5. 6. 2008 V LA hoří, má panenko Bohumil  Kartous
5. 6. 2008 Nedovolme vyklizení kóty
5. 6. 2008 Místopředseda českého olympijského výboru si skutečně uzurpuje právo zakazovat lidem, jak chtějí mluvit
5. 6. 2008 Česko opět v britských novinách: Kontroverze s Chorvatskem
5. 6. 2008 Kuchyňová Šmigolová z jiného světa Daniel  Solis
5. 6. 2008 Nastupuje Obama, Topolánek má naspěch, aneb Šance a rizika amerického kandidáta Demokratů pro obyvatelstvo v ČR Uwe  Ladwig
5. 6. 2008 Nechají americké korporace přežít prezidenta, kterého zvolili občané? Mojmír  Babáček
5. 6. 2008 Obama nominován Boris  Cvek
5. 6. 2008 Vyhlídky velké radarové koalice
5. 6. 2008 Tančíme s poplatky Jan  Mertl
5. 6. 2008 63 Jan  Zábrana
5. 6. 2008 Dvojí mysl, jedna řeč Patrick  Ungermann
5. 6. 2008 Josef Škvorecký o Robertu Pynsentovi
5. 6. 2008 From: Ministr [mailto:Ministr@msmt.cz] Ondřej  Liška
4. 6. 2008 Liškovi: Na otevřený dopis otevřená odpověď
5. 6. 2008 Xenofobie a islamofobie v kauze americké základny Lukáš  Lhoťan
4. 6. 2008 Zmatky kolem dovozu jídla do Chorvatska, anebo válka dvou konkurenčních skupin?
4. 6. 2008 Výrok dne
4. 6. 2008 Šéfku německých vysídlenců vyhnali z Postupimské univerzity
5. 6. 2008 "Fašistická barbína" Edelmannová a "pochybné stvoření" Tydlitátová Jakub  Malinovský
4. 6. 2008 Národ beze strachu ano, ale raději na občanském principu Darina  Martykánová
4. 6. 2008 Pár poznámek k tomu, jak je to s jadernou a sluneční energií Vladimír  Wagner
4. 6. 2008 Co takhle radikální oportunismus? Karel  Dolejší
4. 6. 2008 Nestoudná drzost: Projevy ubohosti, které zaslouží pár facek Vít  Bezdíček
4. 6. 2008 Zákon, jímž "obhájci svobody" Havel, Klaus a Zeman omezili Čechům svobodu slova
4. 6. 2008 To bude nějakej cvok... Robert  Bartoš
4. 6. 2008 DEBKAfile: Omezený americký útok na základny íránských Revolučních gard je na spadnutí
3. 6. 2008 Cesta k politickému lobbingu ve vysílání nalinkovaná Radou Českého rozhlasu aneb kterak Sudeťák informuje vyváženě Štěpán  Kotrba
3. 6. 2008 "Volení zástupci volených poslanců" Štěpán  Kotrba
5. 6. 2008 Výhrada Vít  Bezdíček
5. 6. 2008 Omluva
5. 5. 2008 Hospodaření OSBL za duben 2008