2. 6. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
2. 6. 2008

Smrt v ďábelských zahradách

Z časopisu Al Arabi přeložila Jana Malá

Rommelova minová pole nezabránila jeho porážce vojenským paktem, který vedl Montgomery za druhé světové války. Na hranicích západního Egypta obě tyto armády rozsely do země ohromné množství min jako část strategií, tenkrát hojně používaných. Miny se kladly do země v několika úrovních, pokud byla odstraněna jedna mina, druhá explodovala a pak hned následující. Od té doby jsou minová pole známá pod názvem "ďábelské zahrady". Přes arabská území se přehnaly četné nepřátelské armády a zanechaly po sobě tu nejhorší připomínku, miny na rozsáhlých územích, které plodí dodnes hrůzu a děs. Nebyli to vždy jen nepřátelé, kteří miny používali, ale i znesvářené země, které stály proti sobě.

Nášlapné miny jsou velmi krutou zbraní, po desítkách let ukončení války ještě rozsévají smrt. Vojska je používají za účelem vzájemné likvidace, ale později postihují hlavně civilisty, trhají jim končetiny, nerozlišují mezi dítětem, ženou či mužem. Zabraňují zemědělcům obdělávat půdu, nedovolí uprchlíkům návrat do svých domovů, děti si nemohou hrát bez smrtelného nebezpečí v okolí.

Neexplodované miny a nálože z minulého století jsou ještě dodnes postrachem obyvatelstva. Každým dnem dochází k novým obětem. Existují dodnes v zemích, které prošly válečnými konflikty a jsou největší překážkou v jejich obnově. Tyto pozůstatky válek jsou humanitární katastrofou v pravém slova smyslu.

Ve zprávách OSN se uvádí, že miliony lidí v 80 zemích světa žijí ve strachu z min ukrytých v zemi. Mají na svědomí 15 až 20 tisíc obětí ročně, z nich je 20 % dětí. Mina exploduje po našlápnutí člověkem vážícím 80 kg, avšak působením času, vlhkosti, zrezavění a jejich posunu, stačí o mnohem menší váha, aby vybuchly. Jsou miny, které jsou spojeny dráty, po našlápnutí na ně následuje výbuch. Uložení min se mění přírodními vlivy, jako jsou lijáky, písečné duny a zelený porost, to vše znesnadňuje přesné ohraničení území, na kterém zůstaly po ukončení bojů.

Dohoda v Ottavě

V posledních dvaceti letech zesílilo světové hnutí za zákaz použití min ve válkách. V jeho popředí stála ICBL (International Campaign to Ban Landmines, Mezinárodní kampaň pro zákaz nášlapných min), která získala v roce 1997 Nobelovu cenu za mír. Ta byla oceněním jejího úsilí k odstranění této existenční epidemie. Ve stejném roce podepsalo 153 států dohodu v Ottavě (Dohoda o zákazu použití, výroby, skladování, a převozu minových náloží). Došlo k ní na základě prosté ideje, že civilisté nemají umírat nebo být mrzačeni následkem zbraní, které spontánně explodují nejenom při boji, ale i po něm, a že žádná společnost nemá být takto v běžném životě ohrožována.

Podepsané státy se zavázaly, že zlikvidují a odstraní do deseti let jak uskladněné, tak rozseté miny v různých zemích, a přislíbily pomoc jejich obětem. Oficiální práce začaly v roce 1999. Podle pětiletého plánu (2005 -- 2009) bylo zjištěno, že dodneška na následky explozí nášlapných min zahyne nebo je zraněno 300 až 400 tisíc lidí ve 121 zemích, většinou rozvojových. Tato mezinárodní dohoda dosáhla úspěchu, snížil se počet postižených z 36 tisíc obětí v sedmdesátých letech na 15 až 20 tisíc v současnosti. Od podpisu dohody bylo zničeno 40 milionů uskladněných min. Zhruba se zastavila jejich výroba, prodej a převoz, rozsáhlá území byla od nich vyčistěna.

Největší země dohodu nepodepsaly. Čína, Rusko a Spojené státy, kromě několika dalších, které jsou samy obětí existencí min, jako například Egypt, který trvá na tom, že státy, které nechaly miny na jeho území, jsou povinny je i odstranit.

Nejvíce min leží v deseti zemích. Na předním místě je Egypt, tam jich je celá pětina. V egyptské západní poušti je 22,7 milionů nevybuchlých náloží a min, které dosud leží v zemi z druhé světové války, na dalších územích, spolu se Sinají je jich dalších 5 milionů. Podle zprávy OSN z roku 2006 od roku 1947 až do roku 2006 jen v západní poušti bylo zabito 8 tisíc lidí. Podle zprávy OSN připravené za pomoci egyptské vlády v roce 2002 zabránily miny v zemi zabránily těžbě 4,8 miliard barelů ropy, která se v těchto místech nachází. Na rozsáhlých územích zůstává také nevyužit zemní plyn, zrovna tak miny zabraňují využití zemědělské půdy na 750 tisících hektarech.

Súdán je rovněž na seznamu nejvíce poškozených zemí minami, vzhledem k válkám, ke kterým došlo během více než dvaceti let. Následkem toho byl údajně milion zabitých lidí a ztrátou domovů postižených sedm milionů osob. Súdán sice podepsal dohodu, ale není schopen se s problémem sám vypořádat v určené době.

Irák je třetí zemí, kde se nalézá nejvíce nevybuchlých min a náloží. Kromě toho v poslední válce v Iráku bylo shozeno 1,8 milionu kazetových bomb. Organizace UNICEF při OSN vydala zprávu, že v posledních válkách nastaly velké problémy s nebezpečnou kontaminací nejenom nevybuchlými náložemi, ale rovněž ochuzeným uranem. UNICEF oznámila, že podle průzkumu dvanácti krajů a 11 250 obytných oblastí, určila více jak 4 tisíce rozloh podezřelých z kontaminace.

Tak jako Egypt, Irák a Sudán trpí problémem min ukrytých v zemi, většina zemí na Středním východě se s nimi také potýká, i když v různé míře. Na druhém místě je Kuvajt a Írán, dále Jemen, Lybie, Sýrie, Tunisko a Somálsko.

Kazetové bomby a Libanon

Tento druh pum je nejhrozivější ze všech, jsou vyrobené tak, aby zabíjely všechno živé v širokém okolí. Někdy neexplodují hned, dopadnou na větve stromů, na pastviny, pole a často do příbytků lidí, tam se při kontaktu teprve roztříští. Izrael je použil ve všech válkách s arabskými zeměmi, ale nejvíce v loňské válce proti Libanonu, tímto zločinem překročil všechny meze.

Podle oficielních izraelských zdrojů, na jejichž informace se nelze spolehnout, izraelská média oznámila, že počet kazetových bomb, shozených nad libanonským jihem, dosáhl kolem čtyř milionů náloží. Podle nepřesných odhadů jich asi milion na zemi nevybuchl. Bylo prokázáno, z jakého důvodu tak velké množství kazetových bomb selhalo, byly vyrobené v roce 1970 a jejich účinnost skončila v červnu 1973. Izrael při útoku na jih Libanonu při shazování kazetových pum nebral žádné ohledy na obydlená místa. Tím došlo k velkým obětem na civilistech, během bojů bylo těmito bombami zabito nebo zraněno 1 000 až 1 300 Libanonců, po jejich ukončení to bylo dalších asi 200 lidí, kteří zemřeli nebo byli zranění na později explodované bomby. Tisíce dalších se po skončení bojů nemohlo kvůli spadlým nevybuchlým bombám vrátit do svých domovů v jižním Libanonu.

Studie, kterou uveřejnila organizace Handicap International v listopadu minulého roku, dokazuje, že oběťmi kazetových bomb jsou hlavně civilisté. Tato humanitární organizace, zajímající se o oběti těchto bomb, provedla průzkum ve 24 zemích. Vydala prohlášení, že nastal čas k mezinárodní dohodě o zákazu použití této zbraně.

Došla k zjištění, že 98 % obětí této zbraně jsou civilisté, kteří byli převážně zabiti nebo těžce zraněni při provádění každodenních prací, po dlouhé době od skončení bojů, při kterých byly kazetové bomby použity. Okolo 40 % z nich byli muži mladší osmnácti let, z více jak jedenácti tisíc obětí je 27 % dětí.

K rozvoji kazetových bomb došlo po druhé světové válce, aby se zabránilo případnému postupu východního bloku do západní Evropy. Kazetová bomba po shození na cíl rozhazuje do širokého okolí stovky vedlejších malých bombiček, tím zabíjí nebo zraní všechno živé.

Existuje jich 210 druhů, vyrábějí se v 33 státech a vlastní je 70 zemí. Celkový odhad množství kazetových bomb se odhaduje na čtyři miliardy, podle organizace Human Rights Watch je v současnosti vyrábí 85 zbrojních závodů. Poukázala také na to, že Izrael v roce 2004 vyrobil více než 60 milionů kazetových pum. Ve velkém množství je vyrábí a vyváží, mezi nimi i typ M85.

Několik zemí nakonec přišlo na to, že je nutné zakázat použití kazetových bomb, pokud bude docházet k jejich selhávání, že nevybuchnou při dopadu na zem, a určily jeho nejnižší hranici (Norsko a Německo 1 %, Jižní Afrika a Švýcarsko 2 % a Polsko 2,5 %). Existuje také představa budoucího vývoje, že pokud by kazetové bomby po dopadu na zem neexplodovaly, po určité době by došlo k jejich samozničení. Zmíněná organizace Handicap International vyjádřila pochybnost, že by bylo možné takové bomby vyrábět vzhledem k jejich předpokládané poruchovosti.

Kazetové bomby se používají většinou na bojové frontě, aby se zabránilo postupu nepřátelské armády. Ve válce v Zálivu v roce 1991 vyšlo najevo, že jsou překážkou samotných spřátelených armád, které jsou nuceny projít stejnou oblastí, nad kterou byly tyto bomby svrženy. To vedlo k ztrátám 13 % amerických vojáků, kteří se stali obětmi explozí vlastních kazetových bomb.

Mezinárodní společenství nyní vynakládá 40 milionů dolarů na práce k odstranění nevybuchlých kazetových bomb v jižním Libanonu, od konce bojů v srpnu 2006. Během těchto prací bylo 39 expertů nevybuchlými bombami zraněno a na jejich následky jich 8 zemřelo.

Tak jak před několika lety v Ottavě představitelé mnoha zemí podepsali dohodu, že nebudou používat nášlapné miny. Hlavní podstatou této dohody byla skutečnost, že po válce musí být odstraněny nekonveční zbraně a civilisté nemají být jejich obětmi. To je poselství pro další generaci, všichni lidé mají právo na důstojný život. Je smutné a ostudné, že až dosud jsou to civilisté, kteří každým dnem platí cenu za tyto zbraně. A pro mezinárodní společenství bude velkou zátěží likvidovat pozůstatky příští války, jejíž hrozba se nesnižuje, ale roste.

                 
Obsah vydání       2. 6. 2008
2. 6. 2008 EXKLUZIVNÍ DOKUMENT: Vládní zdůvodnění smlouvy o radaru Štěpán  Kotrba
2. 6. 2008 Prohlášení k přerušení hladovky
2. 6. 2008 Smrt v ďábelských zahradách
2. 6. 2008 Spojené státy zadržují osoby bez soudu na vězeňských lodích
2. 6. 2008 Eastern European Review: Poláci chtějí o základně jednat až s příští americkou administrativou
2. 6. 2008 Otevřený dopis tiskovému mluvčímu Ústavního soudu ČR Jan  Sýkora
2. 6. 2008 Černý den českého práva, ale autorita Ústavního soudu neutrpěla Stanislav  Křeček
2. 6. 2008 Obama možná nevyhraje americké prezidentské volby
2. 6. 2008 Amerika chce Obamu
2. 6. 2008 Trest za šizení spotřebitelů, neboli Zpráva, která bude možná pro obdivovatele volného trhu zklamáním Uwe  Ladwig
2. 6. 2008 Demokracie rozkvétá s kosmetickou vadou Ctirad  Novák
2. 6. 2008 Opravdu chytrá Liška? Anna  Čurdová
1. 6. 2008 Jak funguje Ústavní soud Michal  Spáčil
1. 6. 2008 Ještě že máme své vykladače (vykradače) ústavy
2. 6. 2008 Britským listům chybí rozumný úsudek Petr  Frish
2. 6. 2008 Západní vědci jsou prodejní Štěpán  Kotrba
2. 6. 2008 Říše strachu o granty Štěpán  Kotrba
1. 6. 2008 Tamáš a Bednář ukončí hladovku Jan  Čulík
1. 6. 2008 Tamáš: Paní Parkanová nechť raději zpívá písničky
2. 6. 2008 Jak nám v EU kvetou obchody... Miloš  Dokulil
2. 6. 2008 Kdy začnou diskutovat experti?
2. 6. 2008 Schwarzenbergovi rodiče prý "využívali pracovníky z nacistického tábora v Letech"
2. 6. 2008 Ukrajina neuspěla ani v PACE Stanislav  Kliment
2. 6. 2008 Vandalové řádili na výstavě Groupe Guma Guar
2. 6. 2008 Nerozborná jednota občanů naší země
2. 6. 2008 Hudba útěšná, hudba útočná II. Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
30. 5. 2008 Radar v Brdech: Hlas prostého občana, obsluhujícího v minulosti SS-23
2. 6. 2008 Julínkův triumf Jiří  Bejlovec
1. 6. 2008 Český prezident Klaus "připraven debatovat s Gorem o změně klimatu"
2. 6. 2008 Vše čisté podle Topolánka Milan  Smrž
2. 6. 2008 Píp Beno  Trávníček
2. 6. 2008 Britský premiér dokázal, že i politici mohou používat mozku Mojmír  Babáček
2. 6. 2008 Klausův poradce: "Pryč s kultem stromů"
2. 6. 2008 ■ ■ ■ Svatava  Antošová
2. 6. 2008 Vláda nás naučí veřejně nesouhlasit, to bude také její jednoznačně největší přínos Jan  Sova
2. 6. 2008 Zpráva o chudobě německých dětí a mladistvých Richard  Seemann
1. 6. 2008 Terapeutická role internetové žurnalistiky - Stačí to? Martin  Škapík
30. 5. 2008 Britská vláda zveřejnila akční plán na pomoc "energeticky chudým" občanům
2. 6. 2008 Liška zelená, učitelé a medvěd... Ladislav  Žák
31. 5. 2008 Proč jsou lidi otráveni politikou
31. 5. 2008 Stávky a protesty ve Španělsku, ve Francii, v Portugalsku, v Itálii, v Británii a v Bulharsku
30. 5. 2008 Britský premiér Gordon Brown telefonuje domů voličům
30. 5. 2008 Proč je Tomáš Chalupa mimo civilizaci Darina  Martykánová
30. 5. 2008 Jsou důležitější jiná témata než americký radar Boris  Cvek
31. 5. 2008 Důležitá témata jsou jasná Jindřich  Kalous
30. 5. 2008 Útěcha z propagandy Karel  Dolejší
30. 5. 2008 Globe and Mail: Rostoucí cena ropy vymazala tři dekády odstraňování obchodních bariér
5. 5. 2008 Hospodaření OSBL za duben 2008