28. 5. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
28. 5. 2008

DOKUMENT

Zastavme personální a organizační řádění v pražském Dopravním podniku !

Výzva odborů v DP hl. m. Prahy, a.s. - květen 2008

Co nás vede k této výzvě - 110 let budování Dopravního podniku v Praze a 1 rok rozebírání.

Zarážející na této firmě je, proč někteří jednatelé BNV Consulting jsou zaměstnaní v DP na postech jako je ředitel transformačního procesu a současně jsou vlastníci nebo jednatelé této agentury? Lze říci, že toto je klasický střet zájmů. Je to zneužití informací v obchodním styku, jde o trestný čin poškozování cizích práv?

To, co se v Dopravním podniku hl. m. Prahy, a.s. (odpovědnost nese generální ředitel Martin Dvořák - bývalý generální ředitel televize Prima , odpovědnost politickou radní pro oblast dopravy Radovan Šteiner - ODS - pozn. editora BL) v současné době děje, to již nejde na rozum ani těm, kteří si od probíhajícího experimentu něco slibovali. A bylo čekajících a mlčících nemálo, kteří viděli v těchto experimentech příležitost případného svého uplatnění - povýšení. A tak se z DPP stala největší pokusná dopravní laboratoř ve střední Evropě, ve které se experimentuje již několik let, nyní pod řáděním BNV Consulting. Jen se obáváme, aby se z jedné z nejlepších dopravních společností ve střední Evropě nestal dopravní mrzáček. Možná, že jsme již modelem pro ostatní dopravní firmy v Evropě, jak se změny rozhodně nemají provádět.

Počátky pokusů spadají již do doby zahájení transformačního procesu DPP (jen tak mimochodem, jako by povodeň v roce 2002 vymyla realizátorům transformačního procesu mozky pod vedením špičkové poradenské firmy) a pokračuje se dalším experimentem v již tak zdecimovaném Dopravním podniku hl. m. Prahy, a.s. (opětovně pod vedením poradenské firmy, tentokrát BNV Consulting). Vyvstává v této souvislosti otázka, zda by za současného stavu, byl DPP schopen zvládnout dopravní obslužnost Prahy v podmínkách a rozsahu, které byly při povodních v roce 2002?

Historie se opakuje. Nikdo neví, jak byla tato poradenská firma vybrána, o jejích referencích ani nemluvě. Kde se vzala, tu se vzala. Zarážející na této firmě je, proč někteří jednatelé BNV Consulting jsou zaměstnaní v DP na postech jako je ředitel transformačního procesu a současně jsou vlastníci nebo jednatelé této agentury? Lze říci, že toto je klasický střet zájmů. Je to zneužití informací v obchodním styku, jde o trestný čin poškozování cizích práv? Tragikomické na celém procesu doporučených změn touto firmou je, že co doporučila, stalo se pro vrcholový managament svatou povinností pro rychlou realizaci. Vše je konáno pod její záštitou. Kdo nese tedy zodpovědnost je jasné! Obdobný proces jsme v nedávné době již jednou prožili a s jakým výsledkem? Škoda mluvit! A co vlastně ta slavná poradenská firma řeší? Řeší zejména oblast personální problematiky s cílem snížit počty zaměstnanců s vazbou na připravené a následně realizované změny v organizačním schématu DPP. V rámci poradenské činnosti doporučuje také snížení pracovních míst jednostrannou formou, která spočívá v převedení některých ekonomických činností DPP na subjekty působící mimo DPP. Při projednávání navrhovaných změn s řídícími zaměstnanci DPP na úrovni středního článku řízení poradenská firma nepřipouští žádné názory těchto odborníků a v případě jejich prezentace odborného názoru z jejich strany obdrží zaměstnanec pomyslnou červenou kartu v lepším případě žlutou. V praxi to pak znamená, že do budoucnosti se s takto označeným zaměstnancem již nepočítá. A tak místo odborné diskuse, se chování zaměstnance přizpůsobí názoru zástupců poradenské konzultační firmy a je vymalováno. Kdo ze zaměstnanců by stál o to, aby se vystavoval nebezpečí, že bude vyhozen. Vždyť mladých a ambiciózních zaměstnanců se vzděláním, ale bez praktických zkušeností je na trhu práce požehnaně. A ti loajální (poslušní) zaměstnanci DPP, kteří se s názory konzultační firmy ztotožní, mají naději v zachování svého postavení ve firmě nebo dokonce mohou očekávat i případné povýšení.

Tragikomické na tomto procesu je, že racionalita myšlení zaměstnanců DPP je tímto způsobem maximálně potlačena a konečný efekt prováděných změn bude obdobný, jako v nedávné minulosti, když probíhal intenzivně transformační proces v DPP tzn. zbytečný. Jen tak mimochodem, bylo by zajímavé znát celkové finanční úspory vytvořené transformačním procesem? Kde je ze strany vrcholového managamentu realizována tolik proklamovaná diskuse při hledání optimalizačních kroků prospěšných nejen pro dopravní společnost, ale zároveň ve svém důsledku pro návštěvníky a obyvatele Prahy? Je to opětovně, o nás bez nás. Jen tak mimochodem, vědí o těchto experimentech zastupitelé a občané města? Vědí asi jediné ! V DPP je zaměstnáno nadbytečné množství zaměstnanců (to je prezentováno široké veřejnosti), a proto je nutné za každou cenu jejich počet snížit. A když se k tomu přidá pár slovy zmínka o současné ceně jízdného s vazbou na počty zaměstnanců DPP (budou-li náklady nižší, cena jízdného nebude zvyšována), cestující tuto snahu odborné konzultační firmy a vrcholového managamentu jen uvítají. Způsobí-li realizované změny v budoucnosti cestujícím zhoršenou funkčnost a dostupnost městské dopravy, nebude veřejnost tento stav přisuzovat provedeným nesmyslným změnám jejich realizátorů, ale neschopnosti DPP.

Vyústěním realizovaných změn je snahou o maximální snížení celkových finančních nákladů DPP, které jsou vynakládány na zabezpečení dopravní obslužnosti Pražské aglomerace. To je ale pouze nesmyslná fikce, která vyplývá z politického zadání představitelů Magistrátu hl. m. Prahy. Cílem je nasměrovat penězovod toku finančních prostředků DPP do ekonomických subjektů působících mimo DPP ve formě těch dodavatelských činností, které byly z DPP vyčleněny jako neefektivní a drahé v rámci režijních nákladů. Vždyť logicky vzato, každý ekonomický subjekt tvoří zisk, který je zakalkulovaný v jeho ekonomické činnosti. Proto musí být tato dodavatelská činnost pro DPP dražší, než když ji DPP provádí ve své režii. A jak bude vypadat tato dodavatelská činnost v budoucnosti a kolik za ni DPP zaplatí, to již absolutně nikoho nezajímá. Možná, že se bude znovu prostřednictvím další odborné poradenské firmy hledat opětovně finanční úspory v rámci DPP.

A co na to samotní zaměstnanci?

Ti, kterých se realizované změny bezprostředně dotýkají, prožívají dennodenní strach, co s nimi bude a se s krytou vírou doufají, že se někdo za ně postaví nebo se stane zázrak a oni toto nesmyslné období změn ve zdraví přečkají. Možnost prezentovat svůj názor se stává zcela nemožným. Platí heslo "moc nemluv, k ničemu se nevyjadřuj, názory si ponechej pro sebe nebo se ti to vymstí ve formě vyhazovu". A zde se opětovně musíme zeptat, kde je tolik proklamovaná obnova co nejširší diskuse mezi zaměstnanci a vedením DPP o připravovaných změnách a budoucnosti DPP při nástupu do manažerských funkcí? Existuje v podmínkách DPP odborná a věcná oponentura k prováděným změnám? Rozhodně ne, zatím ji nikdo neobdržel. Stále slyšíme o fiktivních finančních a ekonomických úsporách, které však nelze posoudit, protože nejsou písemně deklarovány a předloženy. A vzhledem k tomu, že na tyto probíhající změny není jednotný společný názor odborových organizací působících v DPP, jsou tak vytvořeny podmínky pro řádění poradenské firmy BNV Consulting a vrcholové vedení DPP v realizaci politické objednávky - zadání. Vždyť máme ještě v živé paměti uzavření garáže Dejvice, které bylo obdobnou politickou objednávkou ať to stojí, co to stojí. Řádění a destrukce v DPP může nadále pokračovat ve stejné intenzitě a rychlosti, jakou byla zahájena a prováděna. Kdy se podaří odborovým organizacím spojit své úsilí proti počínání personální agentury BNV Consulting, vrcholovému managamentu s cílem zachovat v současnosti, ale i do budoucnosti poskytované standardy kvality veřejné městské dopravy pro návštěvníky a obyvatele Prahy, to nikdo neví. Vždyť blížící se podzimní krajské a senátní volby spolknou nemalou finanční částku ze stranických pokladen vynaložených na volební kampaně. Právě proto musejí být urychleně plněny. Tak se penízky jen posypou ve formě sponzorských darů od firem, které získají vyčleněné lukrativní ekonomické činnosti od DPP ve formě získaného exkluzivního dodavatele těchto ekonomických činností na několik let. Proto se jedná o naší budoucnost, o naše postavení ve společnosti a o sociální zázemí našich rodin. Nebuďme k sobě navzájem lhostejní a dokažme si, že jsme společným úsilím schopni zastavit započaté nesmyslné změny realizované vrcholovým vedením DPP a odbornou konzultační firmou na politickou objednávku. Nechceme být v budoucnosti součástí dopravní firmy, která nebude schopna poskytovat službu na úrovni 21. století. Vždyť platí nadále, že veřejná doprava je výkladní skříní každého města. Nebuďme lhostejní sami k sobě a stůjme při sobě. Rodina skalních dopraváků musí nadále žít.

Výzva odborů působících v souladu se Zákoníkem práce v DP hl.m. Prahy, a.s.

Odborové organizace žádají generálního ředitele DP hl.m. Prahy, a.s. Martina Dvořáka, aby zastavil všechny kroky směřující k další destabilizaci v DP hl.m. Prahy, a.s. a to jak personální, tak organizační. Žádáme o zahájení neprodleného dvoustranného jednání se signatáři této výzvy k dosažení shody na dalším postupu s cílem okamžitého ukončení působení personální agentury BNV Consulting v DP hl.m. Prahy, a.s. Žádáme o zastavení utrácení peněz daňových poplatníků na nesmyslné a zbytečné analýzy, nákupy počítačů a podobně. Žádáme o zastavení rušení přesčasových hodin u těch činností, které musí bezpečně zajišťovat provoz DP hl.m. Prahy, a.s.

Tímto se obracíme na Vás zaměstnance s žádostí o plnou podporu obsahu této mimořádné odborové výzvy, kterou chceme stabilizovat současné dění v DP hl.m. Prahy, a.s. a vytvořit konečně stabilizované prostředí pro výkon každého z Vás.

ZO OSD - Odbory DP Praha
Odborové sdružení ZO DP Autobusy
ZO OSD Motol

                 
Obsah vydání       28. 5. 2008
28. 5. 2008 109 zemí světa zakáže kazetové bomby
28. 5. 2008 Finanční arbitr České republiky: Zákazník je v českých bankách platbami ze zahraničí skutečně ohrožen Jan  Čulík
28. 5. 2008 Za bankovní převody v euro se v EU vybírat poplatky nesmějí, v ČR ale ano
28. 5. 2008 Bankovní poplatky platíme dvakrát
28. 5. 2008 Jan Tamáš a Jan Bednář se setkají s ministrem Schwarzenbergem
28. 5. 2008 Ústavní soud: Poplatky u lékaře jsou v pořádku Boris  Cvek
28. 5. 2008 Odlišná stanoviska soudců Ústavního soudu
28. 5. 2008 Opravný prostředek
28. 5. 2008 Ústavní soud jako odnož ODS Miloslav "Kraken" Junek
28. 5. 2008 Exekutoři a občanská neposlušnost Miroslav  Tejkl
28. 5. 2008 Zastavme personální a organizační řádění v pražském Dopravním podniku !
28. 5. 2008 Obdobně byl zlikvidován Ústav dopravního inženýrství
28. 5. 2008 Do vlády měl jít návrh na ustavení výboru pro "ovlivňování myšlení veřejnosti" Štěpán  Kotrba
28. 5. 2008 Zemřel Antonín Jelínek
28. 5. 2008 Camilo Guevara: Máte jen falešnou svobodu tisku Fabiano  Golgo
28. 5. 2008 Camilo Guevara: You have false freedom of the press Fabiano  Golgo
28. 5. 2008 Kdo sponzoruje hladovku? Zdeněk  Jehlička
28. 5. 2008 Michael  Marčák
28. 5. 2008 Teorie a praxe řízení on-line Ladislav  Žák
28. 5. 2008 Turkmenistán jako "spolehlivý partner pro globální bezpečnost"
28. 5. 2008 Chile zatkla 98 agentů Pinochetovy tajné policie
28. 5. 2008 Spřízněni lží Zdeněk  Jemelík
28. 5. 2008 Ideologie fašismu a víra v kapitalismus
28. 5. 2008 Dopravci a rybáři v západní Evropě demonstrují proti vysokým cenám pohonných hmot
28. 5. 2008 Paříž: Erotická léta za nacistické okupace
28. 5. 2008 Odpovědnost média, aneb Riziko napodobování Uwe  Ladwig
28. 5. 2008 Žádný pokrok v jednání Rusko--USA o systému americké protiraketové obrany v Evropě
27. 5. 2008 Dana Kuchtová a její dnešní dopis Zeleným i Bursíkovi
27. 5. 2008 NYT: Mnoho Čechů vidí zdravotnictví zdarma jako věc principu
28. 5. 2008 Právní spor o YouTube: Viacom kontra Google
28. 5. 2008 Je rozkol ve Straně Zelených řízený? František  Řezáč
27. 5. 2008 Naléhavé rozhovory o globálních cenách potravin
27. 5. 2008 Pracovníci mírových sborů a humanitárních organizací znásilňují v třetím světě děti
28. 5. 2008 Američtí vojáci trpí chorobou vyvolanou posttraumatickým stresem
28. 5. 2008 Zadej do Googlu Michal  Šanda
27. 5. 2008 Uhradí česká vláda škody na majetku občanů? Petr  Nachtmann
28. 5. 2008 O děti jde v první řadě Anna  Čurdová
27. 5. 2008 Otázka Jiřímu Paroubkovi aneb slalom mezi Američany, ODS, radarem a voliči Štěpán  Kotrba
28. 5. 2008 Že by byly vzdělávání a zkušenost jen na škodu? Miloš  Dokulil
27. 5. 2008 Umět rozlišit Petr  Pospíchal
27. 5. 2008 Reforma zdravotnictví za 200 miliard: okradení občanů ve prospěch nadnárodní korporace Martin J. Kadrman
27. 5. 2008 Rusko a Západ -- možnost zlepšit vztahy?
27. 5. 2008 Klausovu knihu vydává organizace, kterou platí ropná společnost
26. 5. 2008 Útok na akademickou svobodu na Nottingham University
27. 5. 2008 Televize záměrně zamlčují, že se konají demonstrace proti reformě zdravotnictví
27. 5. 2008 Lisabonská smlouva "ohrozí majetkové jistoty občanů ČR"
27. 5. 2008 Lisabonská smlouva: O co větší ticho na povrchu, o to větší šramot pod pokličkou
5. 5. 2008 Hospodaření OSBL za duben 2008