28. 5. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
28. 5. 2008

Teorie a praxe řízení on-line

Po bezmála 10 letech se to tedy podařilo a pozemská sonda Phoenix úspěšně přistála v polární oblasti Marsu. Zaujalo mne to, že napjaté sedmiminutové sledování přistávacího manévru - „sedm minut strachu“ probíhalo v řídícím středisku se čtvrthodinovou časovou prodlevou oproti realitě, která byla dána časem, který potřebuje v tomto období signál z Marsu k tomu, aby dorazil na Zemi. Jinak řečeno v momentu, kdy sledování přistávacího manévru v řídícím středisku započalo, tak již sonda ležela 8 minut na povrchu Marsu.

Je nabíledni, že takové sedmiminutové přistání se nedá on-line ze Země nikterak řídit, protože v tom případě by informace o nutném zásahu řídícího střediska putovala na Zemi čtvrthodinku a i při okamžité reakci by příslušný pokyn letěl k sondě Phoenix další čtvrthodinu, takže shrnuto, podtrženo, pokud by sonda vyslala na počátku přistávacího manévru signál o potřebě korekce dráhy, pak by příslušná korekce dorazila z řídícího střediska NASA k sondě 23 minut po přistání. S křížkem po funuse, dalo by se říci...

Je to naprosto zřejmý příklad toho, kdy sice můžeme něco jakoby řídit, zadávat souřadnice, kódy, točit volantem, posunovat páčky nebo vydávat zákony, usnesení a nařízení, ale jaksi bez skutečného účinku. Možná o to více se někdy snažíme vydávat zdánlivé účinky našich kroků za ty skutečné, anebo se naopak těm skutečným snažíme přizpůsobit interpretací našich řídících kroků tak, aby vzniklo zdání přímé příčinné souvislosti. Problém je to, že při bližším pohledu prostě vyjde najevo, že to prostě není možné. Napadlo mne, v kolika každodenních situacích se s tímto jevem setkáváme.

Krásným příkladem je úmrtnost motorkářů. Velice mne pobavily závěry expertního týmu z nejmenovaného ústředního orgánu státní správy, který hovoří o tom, že příčinou je okolnost, že motocykl má toliko dvě kola a nemá pevnou kapotáž, která by řidiče dostatečně chránila. Já osobně si spíše myslím, že při uvědomění si rychlosti, kterou se motocykly většinově pohybují, a objektivním možnostem průměrného lidského organismu reagovat je spíše pravda, že člověk se při řízení motocyklu stále více ocitá off-line, protože prostě vidí a reaguje na obrazy, které v době, kdy je vyhodnotí, prostě už nejsou skutečností, a navíc často se díky reakční době motocyklista ocitá v době své faktické reakce na obraz již za hranicemi tohoto obrazu, takže po určitou dobu vlastně slepý.

Zatímco u sondy Phoenix je tato faktická slepota on-line řízení jasně patrná, a proto se o řízení nikdo ani nepokouší, pak v případě motorkářů je to více složité, často individuální a navíc to není permanentní. Nicméně stačí onen jeden příslovečný osudný okamžik off-line a onen křížek je pak nejen po funuse, ale i u cesty.

Nabízí se otázka, co je tedy klíčové pro řízení procesů, které pro jejich složitost nebo reakční dobu není možné zvládat on-line?!? Podle mne je klíčovým slovem slovo obraz. Jde o vizualizaci problému a nastavení řídících mechanismů tak, aby zvládaly simulaci celého procesu. To, na čem záleží je tedy kvalita této simulace, naše schopnost si představit si, vytvořit obraz cíle a kroků k němu vedoucích a podle nich dopředu nastavit řídící kroky. Je to cesta plná rizik, snadno se zapomene nějaká varianta, snadno se vytvoří mylná představa, snadno se zamění příčina za následek. Určitě je to však cesta poctivá, reálná, často jediná možná, pokud chceme mít pocit, že jsme učinili vše, co jsme mohli, byť by to bylo i velice málo. Je to i cesta málo efektivní, protože, a znovu si to ukažme na příkladu Phoenixu, devět let vizualizujete, simulujete a pak padne sonda, když ne na kámen, tak na rovník. Je to ale určitě lepší, než trapně hledat souvislosti mezi naším chaotickým počínáním a výsledky, které s ním vůbec nesouvisí, ba dokonce souviset nemůže a počítat si zásluhy, popřípadě hledat viníky. Tím se zabývá systematicky věda zvaná historie, odvěká to služka právě vládnoucích elit, které k tomu zřizují speciální ústavy pro vědce ke všemu ochotné. Je sice otázkou, jaký je z hlediska vědecké etiky rozdíl mezi hledáním zločinů libovolného -ismu a důkazů globálního oteplování, ale to by byl úplně jiný příběh. Omezím se na to, že obojí nese slávu, pocty a granty...

Dovolím si ještě závěrečnou poznámku. Jsem přesvědčen, že totéž platí pro procesy, které jsou natolik složité, že nejsme schopni v reálném čase učinit inventuru variant a vybrat tu nejlepší. Pak musíme mít znovu hotovou představu, vizualizovaný postup i cíl a výběr podle něj zužovat, nehledě na to, že se nám náhle může mimo scénář objevit nějaká nádherná varianta. Pokud nezapadá, musí se stolu do koše, protože jinak prostě nestíháme řízený proces zvládat a celý scénář se rozsype. Náhlý skok po nečekané výhodě je příčinou skoro tolika pomníčků jako morové rány. Typickými příklady takových procesů s velkým množstvím variant neboli nejbližších příštích stavů jsou procesy ekonomické, sociální a politické. Je možné říci, že pokud něco obzvláště trpí nedostatkem vizualizace cílů a postupů k nim, pak je to právě současná česká politika.

Například opravdu ubohé zdůvodnění uznání Kosova slovy, že je to realita, svědčí o tom, že kdyby naše vláda připravovala let Phoenixu, pak by sonda nejspíše skončila na střeše Strakovy akademie. Vláda by to v tiskovém prohlášení vydávala za obdivuhodnou strategickou malou domů, nebo za příklad transferu moderních technologii nebo know-how. Stejné je to se zdravotnictvím, církevními restitucemi, biopalivy, energetickou bezpečností, sociální kohezí i předsednictvím v EU.

Je třeba si uvědomit, že vizualizace v zásadě lineárního procesu sestupu po vypočtené dráze trvalo několik let a pracoval na tom dlouhodobě sehraný tým vysoce kvalifikovaných lidí, který přečkal všechny společenské změny, prezidentské volby, 11. září a hypotéční krizi nevyjímaje. Ten naše vláda nemá, protože s každou novou přichází také kohorty nových, chodu věcí neznalých státních úředníků, kteří jsou pravidelně vyměněni právě v momentu, kdy nezabloudí cestou do kantýny a mohli by začít hledat cestu do archívu. Bez funkční státní správy nemůže demokracie a její role při ovlivňování společenských procesů úspěšně fungovat. Jinými slovy řečeno, naše vláda pravidelně nepřichází s křížkem po funuse, ale asi tak rok po zrušení hřbitova. O to zdatnější se snaží být ve vytváření zdání, že je on-line.

Vypadá při tom sice jako parta Andersenových císařů v nových šatech, ale zato má v čele chlapa s....

                 
Obsah vydání       28. 5. 2008
28. 5. 2008 109 zemí světa zakáže kazetové bomby
28. 5. 2008 Finanční arbitr České republiky: Zákazník je v českých bankách platbami ze zahraničí skutečně ohrožen Jan  Čulík
28. 5. 2008 Za bankovní převody v euro se v EU vybírat poplatky nesmějí, v ČR ale ano
28. 5. 2008 Bankovní poplatky platíme dvakrát
28. 5. 2008 Jan Tamáš a Jan Bednář se setkají s ministrem Schwarzenbergem
28. 5. 2008 Ústavní soud: Poplatky u lékaře jsou v pořádku Boris  Cvek
28. 5. 2008 Odlišná stanoviska soudců Ústavního soudu
28. 5. 2008 Opravný prostředek
28. 5. 2008 Ústavní soud jako odnož ODS Miloslav "Kraken" Junek
28. 5. 2008 Exekutoři a občanská neposlušnost Miroslav  Tejkl
28. 5. 2008 Zastavme personální a organizační řádění v pražském Dopravním podniku !
28. 5. 2008 Obdobně byl zlikvidován Ústav dopravního inženýrství
28. 5. 2008 Do vlády měl jít návrh na ustavení výboru pro "ovlivňování myšlení veřejnosti" Štěpán  Kotrba
28. 5. 2008 Zemřel Antonín Jelínek
28. 5. 2008 Camilo Guevara: Máte jen falešnou svobodu tisku Fabiano  Golgo
28. 5. 2008 Camilo Guevara: You have false freedom of the press Fabiano  Golgo
28. 5. 2008 Kdo sponzoruje hladovku? Zdeněk  Jehlička
28. 5. 2008 Michael  Marčák
28. 5. 2008 Teorie a praxe řízení on-line Ladislav  Žák
28. 5. 2008 Turkmenistán jako "spolehlivý partner pro globální bezpečnost"
28. 5. 2008 Chile zatkla 98 agentů Pinochetovy tajné policie
28. 5. 2008 Spřízněni lží Zdeněk  Jemelík
28. 5. 2008 Ideologie fašismu a víra v kapitalismus
28. 5. 2008 Dopravci a rybáři v západní Evropě demonstrují proti vysokým cenám pohonných hmot
28. 5. 2008 Paříž: Erotická léta za nacistické okupace
28. 5. 2008 Odpovědnost média, aneb Riziko napodobování Uwe  Ladwig
28. 5. 2008 Žádný pokrok v jednání Rusko--USA o systému americké protiraketové obrany v Evropě
27. 5. 2008 Dana Kuchtová a její dnešní dopis Zeleným i Bursíkovi
27. 5. 2008 NYT: Mnoho Čechů vidí zdravotnictví zdarma jako věc principu
28. 5. 2008 Právní spor o YouTube: Viacom kontra Google
28. 5. 2008 Je rozkol ve Straně Zelených řízený? František  Řezáč
27. 5. 2008 Naléhavé rozhovory o globálních cenách potravin
27. 5. 2008 Pracovníci mírových sborů a humanitárních organizací znásilňují v třetím světě děti
28. 5. 2008 Američtí vojáci trpí chorobou vyvolanou posttraumatickým stresem
28. 5. 2008 Zadej do Googlu Michal  Šanda
27. 5. 2008 Uhradí česká vláda škody na majetku občanů? Petr  Nachtmann
28. 5. 2008 O děti jde v první řadě Anna  Čurdová
27. 5. 2008 Otázka Jiřímu Paroubkovi aneb slalom mezi Američany, ODS, radarem a voliči Štěpán  Kotrba
28. 5. 2008 Že by byly vzdělávání a zkušenost jen na škodu? Miloš  Dokulil
27. 5. 2008 Umět rozlišit Petr  Pospíchal
27. 5. 2008 Reforma zdravotnictví za 200 miliard: okradení občanů ve prospěch nadnárodní korporace Martin J. Kadrman
27. 5. 2008 Rusko a Západ -- možnost zlepšit vztahy?
27. 5. 2008 Klausovu knihu vydává organizace, kterou platí ropná společnost
26. 5. 2008 Útok na akademickou svobodu na Nottingham University
27. 5. 2008 Televize záměrně zamlčují, že se konají demonstrace proti reformě zdravotnictví
27. 5. 2008 Lisabonská smlouva "ohrozí majetkové jistoty občanů ČR"
27. 5. 2008 Lisabonská smlouva: O co větší ticho na povrchu, o to větší šramot pod pokličkou
5. 5. 2008 Hospodaření OSBL za duben 2008