5. 3. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
5. 3. 2008

TĚM, KTEŘÍ TVRDÍ, ŽE SE ČUNEK "OČISTIL", ALE UŽ NEŘEKNOU JAK K TOMU DOŠLO

Státní zástupci z Brna: Vesecká v kauze Čunek porušila zákon

LK │ V odborném právnickém periodiku Trestněprávní revue vyšel na konci roku 2007 článek, jenž ostře kritizuje postup nejvyšší státní zástupkyně Renáty Vesecké v kauze Čunek.

Autory diskusního příspěvku jsou Doc. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D. a JUDr. Roman Hájek. Prvně jmenovaný dnes vyučuje na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, byl prvním náměstkem nejvyšší státní zástupkyně Marie Benešové a posléze Renáty Vesecké. Rezignoval k 1. lednu 2006. Po jeho rezignaci se za něj nejvíce postavila Vlasta Parkanová, předsedkyně ústavněprávního sněmovního výboru, poslankyně PS PČR za KDU-ČSL. Druhý z autorské dvojice je v současnosti státním zástupcem Nejvyššího státního zastupitelství v Brně. Inkriminovaný text argumentuje, že zde došlo ze strany Nejvyššího státního zastupitelství ke zcela nestandardnímu a navíc špatně zdůvodněnému kroku, jenž je na samé hraně zákona a dost možná již za ní.

Nejvyšší státní zastupitelství odňalo věc Okresnímu státnímu zastupitelství v Přerově (čímž vyhovělo návrhu obviněného Jiřího Čunka), aby ji přikázalo – jinému Okresnímu státnímu zastupitelství v Jihlavě, které pak celou věc poslalo k ledu. To vše na pozadí několika zákulisních schůzek a dohovorů různých více či méně vlivných osob, jak z  prostředí samotných orgánů činných v trestním řízení, tak z prostředí politiky.

Článek naznačuje, že jednání současného Nejvyššího státního zastupitelství připomíná neblahou praxi komunistické generální prokuratury, "jakési "prodloužené ruky" mocenského centra, která zasahuje vždy, kdykoli to mocenské centrum potřebuje."

Právě v dobách minulých platila "plná nadřízenost bývalého generálního prokurátora všem prokurátorům, projevující se např. v právu vydávat závazné pokyny v konkrétní věci kterémukoli prokurátorovi, nařídit projednání věci na kterémkoli stupni včetně nejvyššího, jmenovat a odvolávat všechny prokurátory".

Současné právní úpravy, jakož i dosavadní praxi charakterizuje naopak "tendence ponechat na prvním a druhém stupni státního zastupitelství veškerou samostatnost a nezávislost při projednávání trestních věcí ve vztahu k článku nejvyššímu a tím celý systém oddělit od případných vnějších tlaků."

Z článku "Několik poznámek k podmínkám použití výkladu a analogie při rozhodování o odnětí a přikázání věci podle § 25 TrŘ v přípravném řízení trestním." vybíráme pro čtenáře Britských listů (zvýraznění v textu provedl autor):

Různého výkladu právních norem se ovšem můžeme dovolávat pouze tam, kde právní úprava není jednoznačná a (vícerý) výklad umožňuje. Ještě obezřetněji je třeba vnímat hlubší zásah do zásady zákonnosti, jímž je použití analogie zákona, které je podmíněno nedostatkem potřebné právní úpravy. (...)

Na rozdíl od trestního práva hmotného, kdy je možnost použití analogie zákona striktně omezena jen na některé případy ve prospěch pachatele, v trestním řízení tato zásada ve stejném rozsahu neplatí, její použití může být širší. Přesto není možno používat ani zde analogii podle libovolného uvážení orgánu činného v trestním řízení a už vůbec ne na přání jiných subjektů trestního řízení. Analogie naprosto nemá místa tam, kde je právní úprava úplná a jednoznačná.

Nadužívání výkladu a analogie vede k porušení právní normy, což může mít z pohledu ústavního pořádku republiky velmi škodlivé důsledky.

V této souvislosti nás v poslední době zaujalo v médiích široce publikované a různě i v denním tisku následně komentované rozhodnutí Nejvyššího státního zastupitelství o odnětí a přikázání věci v konkrétní, u příslušného okresního státního zastupitelství projednávané trestní věci.

Kritériem rozhodnutí o delegaci, které je nutné pojímat jako rozhodnutí výjimečné, které je zákonným průlomem do čl. 38 odst. 1 LPS (nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci), jsou podle § 25 TrŘ důležité důvody, jež však nejsou v zákoně nikde pojmově definovány.

... rozdíl mezi bývalou prokuraturou a státním zastupitelstvím (byl v zákoně) definován kromě jiného takto: "... V totalitních státech činnost prokuratury navazuje na obdobné postavení, které prokuratura mívala v absolutistických monarchiích. Toto její postavení je charakterizováno tím, že je jakousi "prodlouženou rukou" mocenského centra, které zasahuje vždy, kdykoli to mocenské centrum potřebuje... Aby mohla prokuratura takto působit, musí být bezprostředně napojena na mocenské centrum, jehož "objednávku" plní. (...) Současně bylo třeba, aby tato prokuratura byla vybudována centralizovaně na principu bezpodmínečné poslušnosti nižších článků (...) Státní zastupitelství nebude pojato jako centralizovaná hierarchická struktura (...) Vedoucí jednotlivých státních zastupitelství budou rozhodovat a odpovídat za činnost toho či onoho zastupitelství jako celku, ale vztah vyššího a nižšího článku již nebude vztahem nadřízenosti a podřízenosti, ale pouze vztahem dohledu, popř. s možností atrahování věci k vyššímu orgánu ... (...) Upouští se od jednotné, centralizované a hierarchicky vybudované struktury dosavadní prokuratury, jakož i od vnitřních vztahů, spočívajících na přísné nadřízenosti, zaměnitelnosti jednotlivých stupňů a řízení z centra. (...) Výslovně je ... vyjádřeno, že to platí i pro nejvyšší články této soustavy. (...) Jednotlivými stupni státního zastupitelství jsou okresní, krajské a vrchní státní zastupitelství, jakož i Nejvyšší státní zastupitelství, které je státním zastupitelstvím, působícím u Nejvyššího soudu. Konkrétní vztahy existují vždy jen mezi nejbližšími články, nikoli hierarchicky v celé soustavě. To znamená, že Nejvyšší státní zastupitelství (kromě své funkce u Nejvyššího soudu) působí jen vůči vrchním zastupitelstvím, nikoli vůči celému systému.

... došlo ke zpřesnění vzájemných vazeb v podobě posléze přijaté nikoli nové zákonné úpravy, ale rozsáhlé novely v dnešní podobě. V ní je na několika místech znovu a znovu zdůrazňována výlučná součinnost a závislost dvou nejblíže činných státních zastupitelství ... a výslovně i to, že pokud působí Nejvyšší státní zastupitelství ke sjednocení postupů v rámci celé soustavy, není oprávněno zasahovat do konkrétních neskončených věcí

Podle našeho názoru lze souhlasit s obecnou tezí, že pokud jsou splněny zákonné předpoklady, je možno v činnosti státního zastupitelství aplikovat ustanovení § 25 TrŘ per analogiam. Z tohoto, ovšem nesprávně vyloženého ustanovení, vychází např. materiál označený jako "Stanovisko Ministerstva spravedlnosti k problematice trestních věcí v rámci soustavy státního zastupitelství podle § 25 trestního řádu" předložené veřejnosti náměstkem ministra Vladimírem Králem, v němž Ministerstvo spravedlnosti podpořilo postup Nejvyššího státního zastupitelství, které podle § 25 TrŘ per analogiam rozhodlo o odnětí a přikázání věci v konkrétní, široce medializované trestní věci obviněného J. Č., nebo odborný článek náměstka nejvyšší státní zástupkyně Zdeňka Koudelky, z něhož lze dovodit, že jeho autor postup Nejvyššího státního zastupitelství v této věci obhajuje rovněž.

Jak dále vyložíme, podle našeho názoru obě tato stanoviska jsou nesprávná a narušují dosavadní teorii a praxi odnětí a přikázání věci v působnosti státního zastupitelství, aniž by současně přicházela s argumentací, která by je k takovému kroku opravňovala.

Pokud tedy Nejvyšší státní zastupitelství na návrh obhájce obviněného rozhodlo o vydání usnesení ..., kterým ...per analogiam odňalo věc Okresnímu státnímu zastupitelství v Přerově a přikázalo ji Okresnímu státnímu zastupitelství v Jihlavě, nelze než takový postup označit nejen za spektakulární, protože tak učinilo ve zcela diametrálním rozporu s popsaným postupem Nejvyššího státního zastupitelství ve všech věcech uvedených výše, a to nejen co do důvodů delegace, či z hlediska subjektu, který podal Nejvyššímu státnímu zastupitelství, jako nejblíže společnému nadřízenému státnímu zastupitelství, návrh na odnětí a přikázání věci, ale i ohledně toho, že oproti dosavadní rozhodovací praxi věc nebyla delegována z obvodu působnosti jednoho vrchního státního zastupitelství do obvodu působnosti druhého vrchního státního zastupitelství, nýbrž byla přikázána k dalšímu provádění úkonů v trestním řízení okresnímu státnímu zastupitelství činnému ve stejném obvodu vrchního státního zastupitelství, kde působí okresní státní zastupitelství, kterému byla věc odňata, ale především i za protizákonný.

Zdroj: Fenyk, Jaroslav/Hájek, Roman. Několik poznámek k podmínkám použití výkladu a analogie při rozhodování o odnětí a přikázání věci podle § 25 TrŘ v přípravném řízení trestním. Trestněprávní revue 11/2007 (6. ročník, 15. listopadu), str. 311-319

Aktuálně.cz : Nařkl svědkyni proti Čunkovi. Dostal osm měsíců vězení ZDE

iDNES.cz : Nezávislost musí jít stranou, řekl prý soudce o Čunkově kauze ZDE
ČeskéNoviny.cz : Šlouf si telefonoval se šéfem sekretariátu Vesecké ZDE
volny.cz : Vesecká, Němec a Andělová se tajně sešli kvůli Čunkovi ZDE
Novinky.cz : Otazníky kolem Čunkových peněz zůstávají ZDE
Novinky.cz : Motiv k údajnému Čunkově úplatku existoval, tvrdí policie ZDE
iDNES.cz : Čunkovy rodinné účty nesedí, prokázalo pátrání ZDE
iDNES.cz : Čunek majetek neukáže, ačkoli to slíbil ZDE
iHNed.cz : Vesecká: Odložení kauzy Jiřího Čunka bylo předčasné ZDE
iDNES.cz : Salichov má problém, šel na kávu s Marcelou Urbanovou ZDE
Necenzurované Noviny o (předlistopadovém) působení Arifa Salichova ZDE
Týden.cz : Martin Fendrych: Vesecká hraje o čest ZDE
(o žalobci Nejvyššího státního zastupitelství v Brně Zdeňku Dostálovi, jenž shledal (první) zastavení trestního stíhání Čunka nezákonným, o Arifu Salichovovi, o svědcích vypovídajících křivě v Čunkův prospěch včetně pastora Czudka, jenž věří v ďábla)

iHNED.cz : Vesecká požádá Pospíšila, aby znovu prověřil kauzu Čunek ZDE

Nova.cz : VIDEO: Čunek ukládal miliony do bank a bral sociální dávky ZDE
                 
Obsah vydání       5. 3. 2008
5. 3. 2008 New York Times: Neregistrujte si doménu v USA, mohli byste o ni přijít
5. 3. 2008 Stop, už nejste legály Milan  Daniel
5. 3. 2008 Diktátoři -- a zločinní vládci Ondřej  Slačálek
5. 3. 2008 Radar v Brdech: Kterak Bush a Topolánek uplatňují Lisabonskou smlouvu Karel  Košťál
5. 3. 2008 Survival: Kanadská zkušenost Miloš  Kaláb
5. 3. 2008 Škodolibost Jan  Čulík
5. 3. 2008 Evropská unie proti superbohatým
5. 3. 2008 Kterak USA rozpoutaly v Palestině občanskou válku
5. 3. 2008 Krátká báseň o Praze Václav  Hrabě
5. 3. 2008 Výzkumníci: Británie musí přesunout dopravu na železnici
5. 3. 2008 Liška by hlasoval proti umístění amerického radaru v Brdech
5. 3. 2008 Hilary for President Martin  Gřeš
5. 3. 2008 Financování nemocnic a jejich personální situace Jiří  Wicherek
5. 3. 2008 Státní zástupci z Brna: Vesecká v kauze Čunek porušila zákon
5. 3. 2008 Je libo ministerskou plaketu? Jan  Paul
5. 3. 2008 Kudrnatý Ježíšek MIroslav  Kačor
5. 3. 2008 Peníze a kouř, neboli Kuřáci myslí jinak Uwe  Ladwig
5. 3. 2008 Čína je supervelmoc, která je Petr  Wagner
5. 3. 2008 Globalistický trik o zaměstnávání migrantů aneb od iluzí zpátky do Evropy Štěpán  Kotrba
5. 3. 2008 Co způsobuje, že lidé nestárnou
5. 3. 2008 Chalid Šejk Mohamed měl možnost připravovat útoky z 11. září na území USA, přestože na něj byla vypsána dvoumilionová odměna Mojmír  Babáček
4. 3. 2008 Ticho po pěšině Jan  Tamáš
4. 3. 2008 Dobrý film, ale zaujatá organizace Daniel  Veselý
4. 3. 2008 Zásah Federální rezervní banky selhal
5. 3. 2008 Modrý Mauritius: Konec stravenek a svobody v Čechách Wenzel  Lischka
5. 3. 2008 Peněžní trest není samospasitelný
3. 3. 2008 Problémy s grantovou komisí hlavního města Prahy Jan  Mech
4. 3. 2008 Jak přežít budoucnost Štěpán  Kotrba
4. 3. 2008 Pár otázek nad možná zas nerozhodnutým úterkem Miloš  Dokulil
3. 3. 2008 Už víte, čím si v Čechách za 10 let zatopíme? Jindřich  Kalous
3. 3. 2008 James Lovelock: Ekologická katastrofa je nevyhnutelná, užívejte si života, pokud to ještě jde
3. 3. 2008 O mamelucích rozumu Karel  Dolejší
3. 3. 2008 Iracionalita František  Koukolík, Jana  Drtilová
3. 3. 2008 Další restituce nebo jen další velký tunel? František  Nevařil
30. 11. 2007 Jací jsme
12. 2. 2008 Hospodaření OSBL za leden 2008