12. 2. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
12. 2. 2008

Co dělat

Krize politického systému, stávající se v podobě prezidentské volby fraškou, nemá v dohledné době žádné realistické řešení. Názor Jana Čulíka, že občané sami by svou masovou nespokojeností měli dosáhnout nápravy poměrů, je správný, ale neuskutečnitelný. Je tomu tak především proto, že trapné divadlo, které nám politikové již delší dobu předvádějí, není než obraz nás samých.

Vzniku široké občanské aktivity je však i aktivně bráněno. To je o to snazší, že občané ve své většině postrádají politické zkušenosti a jsou tedy snadno manipulovatelní.

Každá iniciativa, usilující o řešení nějakého významného společenského problému, ihned vyvolá pozornost zavedených politických stran i těch méně známých. Ty pak vysílají své zástupce, aby činnost iniciativy sledovali, příp. ji zcela ovládli. Ve směru k různým kritickým občanským aktivitám je takto aktivní především KSČM. To je zcela logické, když si uvědomíme, že se snaží jednak vystupovat jako jediná opravdová protestní strana, jednak, že ji hrozí rozpad členské základny v důsledku přirozeného úbytku členů stárnutím.

Jan Čulík má pravdu, že v současné situaci by naději na úspěch mělo jen široké, nestranické občanské hnutí. Jenže: občané jsou pasivní, nevěří v možnost pozitivní změny a jejich nesouhlas se vyčerpává "nadáváním u piva". To je jistě důsledek naší moderní historie od Mnichova až po srpen 1968 a následující normalizaci.

Za této situace se iniciativy chápou již zorganizované skupinky, které přirozeně usilují o vlastní zviditelnění, tj. o vlastní prospěch. K těmto skupinám se pak přidává několik málo aktivních občanů, kteří se logicky dostávají do závislosti na tomto aktivním jádru. To je např. situace iniciativy Ne základnám, kde především v pražské skupině byla myšlenka na širokou a nestranickou občanskou iniciativu rozhodně odmítnuta, a to především proto, že v ní dominují dvě skupiny, využívající tuto iniciativu k vlastní propagaci, tj. KSČM a Humanistická strana.

Výsledek je pak dán předem. Veřejnost, za velmi ochotného přispění médií je s touto skutečností podrobně seznámena. Pro její velkou část je nepřijatelná KSČM, pro jinou politické strany vůbec. Do iniciativy se také proto nezapojuje a jen se utvrzuje ve své pasivitě.

Metod k diskreditaci jakékoliv občanské iniciativy je mnoho. Zaznamenal jsem i putující individua, přecházející od jedné iniciativy k druhé a přesvědčující jejich členy, že za vše mohou židé (psal jsem o tom již vícekrát, naposledy ZDE ). Možná to dělají z vlastní hlouposti, možná za peníze.

Žádné řešení této situace není možné, pokud bude velká část veřejnosti žít v moralizujících iluzích. Nejde o dobro a zlo, a již vůbec nejde o morální charakter politiků. Jde o moc a zisky. Proto ta rvačka, proto ta rozhodnutí, která nejsou obecně špatná, ale jsou špatná z pohledu neprivilegované většiny národa žijící z průměrné mzdy.

Z hlediska vlastnických a mocenských elit jsou všechny ty reformy správným, jedině správným rozhodnutím.

Pokud si zaměstnanci, nyní převažující kategorie, neuvědomí, že přes všechny rozdíly mezi jejich jednotlivými profesními skupinami jsou právě oni tím moderním proletariátem, že mají společný zájem, protikladný zájmům elit, nestane se nic.

Jinak řečeno, široké občanské hnutí vyvolají k životu až naléhavé sociální zájmy. Pak se teprve začne skutečně vážně mluvit o přímé demokracii i dalších, mnohem závažnějších věcech. Možná, že tato doba není tak daleko, jak se snad může zdát.

                 
Obsah vydání       12. 2. 2008
12. 2. 2008 Jana Bobošíková třetím kandidátem na prezidenta ČR Štěpán  Kotrba
12. 2. 2008 Zabitý bobr, aneb kdo bude bručet, pane Langere? Štěpán  Kotrba
12. 2. 2008 Budeme s ďáblem i nadále tančit? Josef  Brož
12. 2. 2008 Co dělat Milan  Valach
12. 2. 2008 Co dělat proti zrádné české vládě bez mandátu?
12. 2. 2008 Opět akce "Olovo"? Kosta  Dimitrov
12. 2. 2008 Ruský projev, o němž se v novinách nepsalo
12. 2. 2008 Britský ministr zahraničí: Británie má morální povinnost vojensky bojovat za demokracii
12. 2. 2008 Komunisti, neblbněte Milan  Sova
12. 2. 2008 Rusko a Čína chtějí zakázat závody ve zbrojení ve vesmíru
12. 2. 2008 Spáchali již američtí Demokraté sebevraždu? Greg  Evans
12. 2. 2008 Nechci anonymy Petr  Wagner
12. 2. 2008 Reality show o Červené Karkulce Ladislav  Žák
12. 2. 2008 Volba prezidenta - jak se kdo tvářil
12. 2. 2008 Amerika zatkla čtyři osoby za "předávání informací Číně"
12. 2. 2008 Je DAB digitální rozhlasové vysílání slepou uličkou?
12. 2. 2008 Co se lze naučit od tureckého nacionalisty, neboli Doma by pro člověka mělo být tam, kde žije ze svého rozhodnutí Uwe  Ladwig
12. 2. 2008 Kde se berou v sociální demokracii odpadlíci? Jan  Makovička
12. 2. 2008 Deus ex machina Boris  Valníček
11. 2. 2008 ČR se stává klackem, jímž budou USA bít Evropskou unii
11. 2. 2008 Ošuntělost Václav  Chyský
11. 2. 2008 Veřejná volba Michal  Vimmer
11. 2. 2008 Proč se nezjišťoval počet těch, kdo se zdrželi hlasování?
11. 2. 2008 Chyba logiky, nebo lávky Miloš  Štěpánek
11. 2. 2008 Modří bolševici vtahují do hry rudé Zdeněk  Bárta
11. 2. 2008 Veřejná volba kohokoliv František  Řezáč
11. 2. 2008 Francie: Socialističtí přeběhlíci zachránili unijní smlouvu a Sarkozyho Karel  Košťál
11. 2. 2008 Britské listy ukazují, že tudy cesta nevede
11. 2. 2008 Tu máš -- a vyber si! Karel  Dolejší
11. 2. 2008 Poučení z krizového vývoje při volbě prezidenta Michael  Kroh
11. 2. 2008 Pohlad na volby z odlišného zorného uhla Igor  Daniš
10. 2. 2008 Kdo jak hlasoval při volbě prezidenta Michal  Škop
11. 2. 2008 Veřejná volba jako princip informování voličů Pavel  Zoch
9. 2. 2008 Být ukázněný je dobré, aneb monolit z mrákotínské žuly Michal  Kuklík
10. 2. 2008 Směšní advokáti posvátných rituálů Bohumil  Kartous
10. 2. 2008 Vypráskat je od koryt aneb Maminko, maminko, kdybys to věděla, ty by si si odplivla Jiří  Jírovec
11. 2. 2008 K nové dimenzi smysluplnosti naší přítomnosti Miroslav  Vejlupek
30. 11. 2007 Jací jsme
10. 2. 2008 Sherbetmassacre.net
12. 2. 2008 Hospodaření OSBL za leden 2008