7. 6. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
7. 6. 2007

Gusenbauerův dopis Topolánkovi dorazil do Prahy

Rakouský spolkový kancléř Alfred Gusenbauer spolu se spolkovým ministrem životního prostředí Josefem Pröllem zaslali dlouho očekávaný dopis premiérovi Mirku Topolánkovi v souvislosti s problematikou jaderné elektrárny Temelín. Ze svého pohledu zde vyjadřují názor, že nebyla splněna všechna ujednání z Melku před sedmi léty o bezpečnosti Temelína. "Rakousko proto vyzývá Českou republiku, aby s ním zahájila jednání, jejichž cílem by bylo ukončení chování, jenž je v rozporu s dohodou, zajištění toho, že se toto jednání nebude opakovat a splnění dojednaných závazků", praví se doslova v dopise českému premiérovi.

Stanovisko je podpořeno přiloženým posudkem vládního poradce pro jadernou bezpečnost Helmuta Hirsche, který tvrdí, že ve všech sedmi bezpečnostních oblastech uvedených ve zmíněném melkském protokolu, existují údajně "nevyřešené otázky". V pondělí po tomto oznámení prohlásil mluvčí české vlády Martin Schmarz, že premiér dopis ještě nedostal a poukázal přitom na jeho současné zaneprázdnění

V souvislosti s odesláním rakouského dopisu došlo k přestřelce mezi spolkovým kancléřstvím, které je v rukách sociálních demokratů a spolkovým ministerstvem životního prostředí, v jehož čele stojí lidovec. V lidoveckém prohlášení byl vyjádřen údiv nad tím , že expertní posudek o možnosti zažalovat Českou republiku pro nedodržení melkských dohod byl dán pouze k dispozici stranickému sekretariátu sociálních demokratů, místo toho, aby široká veřejnost byla o něm informována. Zřejmě pod tímto tlakem byl nyní zveřejněn tento desetistránkový dokument na webové stránce spolkového kancléřství. Z něho vyplývá, že ve dnech 16. dubna a 3. května letošního roku se konaly expertní konzultace, kterých se vedle zástupců spolkového kancléřství zúčastnili mimo jiných čtyři univerzitní profesoři Stefan Griller, Gerhard Hafner, Gerhard Loibl a Manfred Rotter. Z nich nejprve vyplývá, že Melkský protokol je závaznou mezinárodní dohodou, která zavazuje osoby, které ho podepsaly, k jeho respektování. Podle informací, které jsou k dispozici, nelze vyloučit, že Česká republika buď považuje tuto mezinárodní smlouvu jako "méně závaznou" nebo pouze za politicky účelovou.

Experti docházejí však k závěru, že se jedná o mezinárodně závaznou smlouvu. Konstatují přitom, že české rozhodnutí z 2. listopadu minulého roku o konečném zprovoznění Temelína lze považovat za jeho "komerční využití". Otázky bezpečnosti s tím spojené pak závisí na rozhodnutí expertů. Aby Rakousko mohlo vyjádřit jasné a nedvojsmyslné stanovisko k tomuto rozhodnutí, musí zaujmout v přiměřené době stanovisko, že česká strana nesplnila své mezinárodní závazky. Nebezpečí ze ztráty právních nároků podle expertů nehrozí, ale stanovisko vlády by mělo přesto v blízké budoucnosti následovat. V případě sporu je možno použít různé mezinárodní mechanismy, ale v zásadě musí s jejich příslušností souhlasit obě strany. Rakousko by mohlo využít tzv. "La Valetta mechanismus" v rámci OBSE, který je závazný i pro Česko. Problémem však je, že nebyl nikdy v praxi vyzkoušen a navíc dokument OBSE není právně závazný. Evropský soudní dvůr není v otázce sporu o melkskou dohodu příslušný a rovněž problematické by bylo jeho předložení Mezinárodnímu soudnímu dvoru. Na závěr expertního doporučení rakouské spolkové vládě se dochází k názoru, že si nelze představit, že by bez souhlasu České republiky mohla být vznesena vůči ní obžaloba. "Česká republika by nebyla povinna s tímto jednáním souhlasit." Její postoj, praví se v poslední větě dokumentu, lze pouze posuzovat z politického hlediska.

Rakouské sdělovací prostředky vzhledem k velké pozornosti k jednání G 8 a ostrému střetu ve vládní koalici o pečovatelské službě zatím pouze konstatují, že vláda se dala konečně do boje o Temelín. To však neznamená, že by nevěnovaly problematice jaderné energie v Česku malou pozornost . Věnovaly značnou pozornost jak naší kritice k blokování hraničních přechodů, tak konstatování našeho ministra zahraničí, že jde o "magory", což překládají většinou jako "kompletní blázni". V posledních dnech přitom přinesly informaci o těžbě uranu v Rožné a oznámení agentury Novosti, že Temelín bude od roku 2009 zásoben ruským jaderným palivem. Již předtím od stejné agentury převzaly zprávu, že ruský výrobce jaderných zařízení Atomstrojexport chce spolu s českou firmou ALTA založit u nás společný podnik. Ten by se měl zabývat výrobou zařízení pro jadernou energetiku.

Vzhledem k nedůvěře v jadernou techniku, a to především ruskou, takové informace šířené rakouskými sdělovacími prostředky působí jistě negativně na veřejnost této bezjaderné alpské republiky. Ta se však nyní překvapivě dozvěděla z listu "Der Standard", že britská vláda "přehodila výhybky" pro renesanci jaderného hospodářství. Ministr průmyslu Aiostair Darling oznámil Dolní sněmovně, že vláda počítá s vybudováním osmi nových jaderných reaktorů v příštích 15 letech. Důvodem tohoto rozhodnutí je udržení čistoty ovzduší, protože při výrobě jaderné energie vzniká daleko méně škodlivých plynů.

Rakouští protijaderní aktivisté z hornorakouského Atomstoppu prohlásili k dopisu do Prahy, že "hodina pravdy pro Českou republiku tímto nastala. Nyní očekáváme s napětím odpověď z Prahy. Očekáváme, že Praha v příštích čtrnácti dnech na diplomatickou notu přiměřeně odpoví. Jinak vycházíme z toho, že dojde koncem června k totální blokádě". K obdobné akci vůči rakouským autům vyhrožují příslušníci české, krajně pravicové Národní strany. Pokud jejich požadavky na ukončení blokád z rakouské strany nebudou splněny, pak jsou připraveni k časově neomezené blokádě všech přechodů z Rakouska. Nastala zřejmě doba, aby rakouská spolková vláda splnila svůj slib, že napříště nedovolí přerušit provoz na přechodech mezi dvěma zeměmi Evropské unie. Není pochyb o tom, že je v našem zájmu učinit stejné i na naší straně.

                 
Obsah vydání       7. 6. 2007
7. 6. 2007 Putin Bushovi: Použijte radaru v Ázerbajdžánu
7. 6. 2007 G8 se dohodla o tom, jak bojovat proti globálnímu oteplování
7. 6. 2007 Konec protokolu z Kjóta
7. 6. 2007 Bush odjel, a co bude dál? Ivo  Šebestík
7. 6. 2007 V zámku a podzámčí... a reforma financí Vít  Klíma
7. 6. 2007 Otázky Bushovi nebyly součástí programu Vladislav  Černík
7. 6. 2007 Michael  Marčák
7. 6. 2007 Jak se Bush v Praze nakláněl přes stůl a proč
7. 6. 2007 Ach, ti novináři! Eduard  Vacek
7. 6. 2007 Přátelství a spojenectví musí být oboustranně rovnou záležitostí Zdeňka  Ullmannová
7. 6. 2007 Jan Čulík a Ostraváci, aneb jak se můžeme poučit z toho, že každý má své oči, svou socializaci a jen svou paměť? Uwe  Ladwig
7. 6. 2007 Úloha Spojených států amerických ve světových dějinách Daniel  Veselý
7. 6. 2007 Rozdíl mezi ženskou a feministickou politikou Mirek  Vodrážka
7. 6. 2007 Cesta do Bergen Belsenu v autě polního rabína Alexandra  Štefanová
6. 6. 2007 Gordon Brown a Jiří Paroubek aneb technologie moci jako český fenomén Bohuslav  Binka
7. 6. 2007 Alternativa? Reformy podle Sobotky, Dolejše a Tlustého
7. 6. 2007 Hlava plná zpravodajství Štěpán  Kotrba
7. 6. 2007 Gusenbauerův dopis Topolánkovi dorazil do Prahy Richard  Seemann
7. 6. 2007 Jak jsme se učili marxismus Jiřina  Šiklová
7. 6. 2007 Zpravodajství iráckého odboje za dny 16. – 30. dubna 2007
6. 6. 2007 Spojené státy jsou stále proti dohodě o skleníkových plynech
6. 6. 2007 Fričová konečně v České televizi
6. 6. 2007 Janeček nejspíš dostal za pět minut dvanáct rozum Štěpán  Kotrba
6. 6. 2007 Canny
5. 6. 2007 Nejúčinnější zbraní v boji proti extremismu nejsou kulky ani bomby - nýbrž univerzální přitažlivost svobody George W. Bush
6. 6. 2007 Vojenské základny USA ve světě Zdeněk  Brousil
6. 6. 2007 Jak jsem si byl poslechnout argumenty druhé strany a skončil na policii
6. 6. 2007 New York Times: Bushova pražská tiskovka před umlčeným tiskem
6. 6. 2007 Palba do vlastních řad Pavel  Zoch
4. 5. 2007 Hospodaření OSBL za duben 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce