11. 5. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
11. 5. 2007

Nejvyšší příjmy mezi ženami mají v ČR prostitutky

Paní Nováková titulkem naznačuje cosi o vztahu mezi statistickými metodami a jejich interpretací. Článek sám je ovšem již pouze o diskriminaci žen v oblasti odměňování.

Pokusil bych se doplnit i některé jiné úhly pohledu. Předem předesílám, že pracuji ve zdravotnictví, a tak za situace například na mém oddělení, kde pracuje 32 žen a tři muži, není možné relevantně výši platů hodnotit a tak mluvit o nějakých rozdílech za stejnou práci.

Především statistika je skutečně poměrně složitá a svébytná matematická disciplína. Používá se k mnohým účelům a statistický přístup je velmi užitečný v určitých situacích. Nicméně je potřeba říci jednu jednoznačnou věc: statistika umí leccos, ale ne interpretovat data a svoje výsledky. Umí různými způsoby nazírat na data a různými způsoby je hodnotit, charakterizovat a porovnávat, ale ne hodnotit.

Charakteristiky souboru, kterých je samozřejmě neporovnatelně více než paní Nováková uvádí, jsou jednou z těchto schopností. Říkají cosi o distribuci dat, o velikosti položek a o velikosti odchylek od dat průměrných. Charakterizovat soubor průměrem a mediánem je skutečně nedostatečné i pro triviální zadání.

Hodnotit velikost příjmů triviální zadání není. Pokud vezmu jenom situaci v naší nemocnici a vyjmenuji faktory, které ovlivňují velikost příjmu, tak je to vzdělání, zastávaná pozice, množství přesčasů evtl. osobní kvality s dopadem na mimořádné odměny. Pohlaví to zcela pochopitelně není. V nemocnici je většina žen. Rovněž obsazování funkcí se řídí především vzděláním, praxí a schopnostmi.

Nelegální příjmy v nemocnici nejsou. Ale jenom u zaměstnanců. Již bych si nebyl tak jist u úklidové firmy.

Moje přítelkyně, Američanka, v rámci svého doktorátu pracovala na oblasti gender study ve východní Evropě. V rámci své práce (několik let, pravda, staré) došla k zajímavému závěru totiž, že nejvyšší příjmy, které se jí podařilo zjistit měli prostitutky. Samozřejmě fakt zcela nepoužitelný pro doktorskou práci v USA. Ty příjmy ovšem byly nelegální, ale přepočítány obvyklým koeficientem čistá mzda -- náklady zaměstnavatele tak vyšly. Nechci pochopitelně z toho vyvozovat jakékoliv závěry, jenom upozorňuji na další problémový aspekt porovnávání příjmů -- nelegální příjmy.

Charakteristika souboru ale zejména musí být daná tím, kdo porovnává, a kriteria charakteristiky musí odpovídat očekávanému výstupu. Proto při porovnávání příjmů mužů a žen nutně je zapotřebí porovnávat stejnou práci, stejnou funkci, stejnou praxi, stejný počet odpracovaných hodin, stejné vzdělání atd. atd. To v uvedených srovnáváních, byť s cizím názvem, není.

Takováto srovnání jsou opravdu zavádějící a manipulativní. Přisoudil bych jim asi takovou vypovídající hodnotu jako prohlášení, že většinu peněz vydělávají muži, ale utrácejí ženy.

Statistika skutečně není určená k interpretaci a pochybuji, že by se našel matematik, který by se odvážil hodnotit soubor ať už na základě jenom mediánu nebo jenom průměru.

                 
Obsah vydání       11. 5. 2007
13. 5. 2007 Gordon Brown: Nová politika pro Británii?
12. 5. 2007 Saúdská Arábie uzavřela kanadský stánek, protože hosteskami byly ženy Miloš  Kaláb
13. 5. 2007 Jan Potůček a J.X. Doležal aktivisty aneb všichni policajti jsou stejní... Štěpán  Kotrba
12. 5. 2007 Proč mladí nevolí
13. 5. 2007 Rodičovství jako oběť pro celou společnost Štěpán  Kotrba
12. 5. 2007 Protest občanů -- první úspěch Milan  Valach
12. 5. 2007 Topolánek: "Žádnou pozitivní diskriminaci!"
13. 5. 2007 O kvalitě zpravodajství aneb milión, statisíce, stotisíc, desetitisíce nebo tisíce demonstrantů
11. 5. 2007 Historikové: Jak bude svět vzpomínat na Blaira?
10. 5. 2007 "Je na vás, občanech, jak mě budete soudit"
13. 5. 2007 Plaváček Mojžíš a právo postavit se na odpor Zdeněk  Bárta
11. 5. 2007 Občánku, a co teď?
11. 5. 2007 Preventivní diplomacie nebo preventivní útok? Miroslav  Polreich
11. 5. 2007 Topolánek mluví o smrti, Bush lidi na smrt posílá, Söder smrt připomíná, aneb Tři politikové, kteří mi berou dech Uwe  Ladwig
11. 5. 2007 Co vám statistikové neřeknou aneb o nepřesných interpretacích přesných čísel Tereza  Nováková
11. 5. 2007 Nejvyšší příjmy mezi ženami mají v ČR prostitutky Petr  Wagner
11. 5. 2007 Dozvuky 1. máje 2007: Oznámení o skutečnostech nasvědčujících spáchání trestného činu zneužití pravomoci veřejného činitele Štěpán  Kotrba
11. 5. 2007 Za našimi okny David  Nesnídal
11. 5. 2007 Uč se synu moudrým býti Ladislav  Žák
11. 5. 2007 Markéta a ostatní Zdeněk  Bárta
11. 5. 2007 Návštěva Jan  Zahradníček
11. 5. 2007 Ať je to ten nebo ten, praštíme ho koštětem! Petr  Štengl
10. 5. 2007 Poněkud alarmující informace o sdružení Agapé Zdeněk  Bárta
12. 5. 2007 Agapé: Milión jednou nebo dvakrát? Buďte bezdomovcem Štěpán  Kotrba
11. 5. 2007 Agapé: 130 000 měsíčně za pobyt desítky bezdomovců Štěpán  Kotrba
11. 5. 2007 Agapé už nedostalo od Magistrátu milióny Štěpán  Kotrba
11. 5. 2007 O Havlovi, politické prostituci a mediální masáži aneb Kdo má právo urážet české občany? Luděk  Toman
11. 5. 2007 Ano, Havel měl pravdu, minimálně v případě pana Tomana....
11. 5. 2007 Mír nepotřebuje nové rakety - říkáme ne protiraketovému systému USA v Evropě
11. 5. 2007 Neofašisté pochodovali 1. máje za asistence policie, Mladá fronta Dnes si plete pojmy
10. 5. 2007 Konec "dobrého života" ve Francii?
10. 5. 2007 Schopnost říci NE Ladislav  Žák
10. 5. 2007 Nejúčinnější strach je malý strach
10. 5. 2007 "Vystavování lidských těl je legální" Radek  Mikula
10. 5. 2007 Proč mladí nechtějí volit konzervativní strany Štěpán  Kotrba
10. 5. 2007 Byli jsme to my? Jan  Čulík
10. 5. 2007 Dny osvobození v jednom podbrdském městečku Petr  Klán
10. 5. 2007 Zabraňme vzniku autoritativního režimu v ČR prostřednictvím prodejných médií Milan  Valach
10. 5. 2007 Ne-profesionální ne-veřejnoprávní Česká ne-televize Jakub  Rolčík
10. 5. 2007 Čím dříve Dům Agapé skončí, tím lépe pro veřejné finance Štěpán  Kotrba
4. 5. 2007 Hospodaření OSBL za duben 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce