11. 5. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
11. 5. 2007

Co vám statistikové neřeknou aneb o nepřesných interpretacích přesných čísel

V dnešní společnosti, která se honosí přívlastky jako informační, vzdělanostní nebo technokratická, jsou nejpádnějším argumentem čísla. Umíte-li svá tvrzení podložit statistickými údaji, máte správné karty v ruce. Statistika je náročná a precizní věda, ale není všemocná. K získání hodnotných poznatků je třeba její výsledky správně interpretovat. Tento úkol se ne vždy daří v případě genderových statistik.

Jakákoliv "statisticky dokázaná fakta" ve mně vyvolávají nedůvěru. Ty nejdůležitější údaje, které svědčí o (ne)věrohodnosti publikovaných tvrzení, např. údaje o vzorku a použitých výzkumných metodách, jsou v novinách uvedené miniaturním písmem kdesi na konci a v televizním zpravodajství většinou vůbec. Genderové statistiky, především ty o platových rozdílech mezi muži a ženami, nejsou v tomto směru výjimečné.

Následující řádky mají odpovědět na otázku, které praktiky publikování statistik považuji za nesprávné a zavádějící a proč není nic tak jednoduché, jak se na první pohled může zdát.

“Faktů” je tolik, kolik je metod jejich výpočtu

K věrohodně znějícím statistickým údajům lze často dojít vícero způsoby a různé metody vedou k různým výsledkům, z nichž všechny jsou svým způsobem pravdivé. Obzvláště nebezpečné jsou všechny střední hodnoty, čehož si jistě všimnul každý, kdo se nědy podivil nad výší průměrných platů. Průměrné mzdy lze uvádět jako aritmetické průměry nebo mediány. V čem je rozdíl? Aritmetický průměr je suma všech hodnot dělená počtem jednotek. Průměr je výrazně vychýlen, pokud se v souboru nachází extrémní hodnoty. Spočítejme si to. Mají-li tři lidé příjmy 10 000, 14 000 a 36 000, suma příjmů je 60 000, po vydělení třemi dostaneme aritmetický průměr 20 000. Seřadíme-li mzdy do vzestupné řady, prostřední hodnota se nazývá medián. V našem případě je medián 14 000. Ke zkreslení extrémními hodnotami zde nedochází, medián je jednoduše prostřední hodnota souboru bez ohledu na to, jaké jsou vzdálenosti mezi jednotlivými hodnotami.

“Průměrné platy” se často vyjadřují právě pomocí mediánu, který se zdá být objektivnější charakteristikou než aritmetický průměr. Stejný princip je uplatňován pro vyjádření rozdílu mezi mzdami mužů a žen. Český statistický úřad používá charakteristiku Gender Pay Gap (GPG), vyjadřující relativní rozdíl mezi mediánovou mzdou žen a mužů, vyjádřený v procentech. Odůvodňuje to snahou vyhnout se zkreslení extrémními hodnotami. Jenže v případě genderové analýzy může být tato jinak správná statistická úvaha diskutabilní. Extrémně vysoké platy na nejvyšších řídících pozicích, které způsobují vychýlení průměru, jsou totiž ve většině případů platy mužské. Odstraněním tohoto vlivu tedy snižujeme význam rozdílů mezi mužskými a ženskými platy. A rozdíl mezi zmíněnými dvěma způsoby statistického výpočtu rozhodně není zanedbatelný. V loňském roce uváděl Český statistický úřad Gender Pay Gap (mediánů) 19%, rozdíl průměrů ale činil celých 25%.

ČSÚ: Zaostřeno na ženy a muže - kapitoly 4-34 až 4-37 ZDE

Nutnost interpretace čísel a hledání příčin nerovností

Co oněch 25% znamená? Znamená to snad, že zaměstnaná žena má průměrně o čtvrtinu nižší plat než muž na stejné pozici se stejnou pracovní náplní? To naštěstí ne. Průměrně o čtvrtinu nižší ženské platy jsou důsledkem vyššího zastoupení žen ve finančně méně lukrativních odvětvích (školství, zdravotnictví atd.), jejich většinou nižším pracovním postavením a nižším počtem odpracovaných hodin. Český statistický úřad na svých stránkách vysvětluje, že vyšší GPG v některých kategoriích nemusí nutně znamenat diskriminaci, rozdíly lze vysvětlit odlišnou strukturou vzdělání, odvětví, zaměstnání apod. u mužů a u žen.

Toto je běžné vysvětlení platových nerovností a za ním většinou následuje tvrzení, že se “ve skutečnosti” o žádnou diskriminaci nejedná, pokud nedochází k diferencované odměně za stejnou práci na stejné pozici. V tomto bodě narážíme dle mého názoru na jádro problému. Čísla prostě nemohou říci všechno, slouží pouze jako nezbytný základ k podrobné analýze a další argumentaci. Upozorňují nás na existující rozdíly, ale odpověď na otázku, zda se jedná o diskriminaci či nikoli, nám jednoznačně neposkytnou. Abychom na ni mohli/y odpovědět, musíme se ptát dál, nepovažovat existující nerovnosti za normální, dané a nevyhnutelné, ale pátrat po jejich příčinách. Vysvětlování platových nerovností odvětvím a pozicí není dle mého názoru vysvětlení, ale pouhé statistické konstatování. Klíčovou otázkou je, proč jsou některá odvětví tak feminizovaná a proč se ženy stále nedostávají na nejvyšší řídící pozice.

Strukturální a individuální příčiny nerovností

Diskuse ohledně příčin genderové a platové diferenciace odvětví je prostorem s častým výskytem metodologicky chybných úvah a argumentů. Ačkoli uvažujeme v celospolečenském měřítku, dochází v této problematice k vysvětlování strukturálních jevů příčinami individuálního charakteru. Vysvětluje-li někdo nepřítomnost žen v určitých odvětvích a jejich nižší pozice v zaměstnanecké hierarchii nezájmem (např.o politiku, vědu apod.) či nedostatečnými schopnostmi (chybějící “přirozeně mužské“ vlastnosti jako dravost, rozhodnost apod.), přesouvá tím zodpovědnost ze znevýhodňujícího systému na ženy samotné a činí z dysfunkce systému vlastnost jednotlivce. Vnímá-li jedinec svou situaci jako výlučně individuální problém, chybí síla ke kolektivnímu řešení strukturálních nerovností.

Spor o pojem přirozenost

Povaha zmiňovaných nerovností je přitom mnohem hlubšího rázu, tkví v ustáleném řádu společnosti, který trestá vybočení z předepsané dráhy společenským odsouzením. Tento řád je postaven na společensky sjednaném kritériu přirozenosti, který se stává zaklínadlem pro veškeré lidské chování a jednání. Pečlivě skrývanou a popíranou myšlenkou je sociální konstrukce konceptu přirozenosti. I sama zdánlivá podstata naší existence, naše “přirozenost”, může být jako každý výtvor lidské kultury předmětem změny. Ti, které dnes “přirozenost” zvýhodňuje, se samozřejmě změně brání a proto popírají samotnou možnost její proměnlivosti, ačkoli vyrovnanější řád by byl ve svých důsledcích výhodnější pro všechny.

Připustíme-li, že současný společenský řád znevýhodňuje na pracovním trhu ženy, protože jim je od dětství vštěpována určitá představa životní dráhy a “přirozených” rolí, které mají naplnit, dostáváme se zpět k otázce diskriminace a můžeme se na naše oblíbené statistiky podívat novým pohledem.

Opravdu je statistická skutečnost, že ženy jsou převážně zaměstnány na nižších pozicích za menší platy, čímž vzniká onen průměrný platový rozdíl 25%, pouhým statistickým konstatováním, nebo se může jednat o systémovou diskriminaci?

Autorka je studentkou sociologie a externí redaktorka gitY

                 
Obsah vydání       11. 5. 2007
13. 5. 2007 Gordon Brown: Nová politika pro Británii?
12. 5. 2007 Saúdská Arábie uzavřela kanadský stánek, protože hosteskami byly ženy Miloš  Kaláb
13. 5. 2007 Jan Potůček a J.X. Doležal aktivisty aneb všichni policajti jsou stejní... Štěpán  Kotrba
12. 5. 2007 Proč mladí nevolí
13. 5. 2007 Rodičovství jako oběť pro celou společnost Štěpán  Kotrba
12. 5. 2007 Protest občanů -- první úspěch Milan  Valach
12. 5. 2007 Topolánek: "Žádnou pozitivní diskriminaci!"
13. 5. 2007 O kvalitě zpravodajství aneb milión, statisíce, stotisíc, desetitisíce nebo tisíce demonstrantů
11. 5. 2007 Historikové: Jak bude svět vzpomínat na Blaira?
10. 5. 2007 "Je na vás, občanech, jak mě budete soudit"
13. 5. 2007 Plaváček Mojžíš a právo postavit se na odpor Zdeněk  Bárta
11. 5. 2007 Občánku, a co teď?
11. 5. 2007 Preventivní diplomacie nebo preventivní útok? Miroslav  Polreich
11. 5. 2007 Topolánek mluví o smrti, Bush lidi na smrt posílá, Söder smrt připomíná, aneb Tři politikové, kteří mi berou dech Uwe  Ladwig
11. 5. 2007 Co vám statistikové neřeknou aneb o nepřesných interpretacích přesných čísel Tereza  Nováková
11. 5. 2007 Nejvyšší příjmy mezi ženami mají v ČR prostitutky Petr  Wagner
11. 5. 2007 Dozvuky 1. máje 2007: Oznámení o skutečnostech nasvědčujících spáchání trestného činu zneužití pravomoci veřejného činitele Štěpán  Kotrba
11. 5. 2007 Za našimi okny David  Nesnídal
11. 5. 2007 Uč se synu moudrým býti Ladislav  Žák
11. 5. 2007 Markéta a ostatní Zdeněk  Bárta
11. 5. 2007 Návštěva Jan  Zahradníček
11. 5. 2007 Ať je to ten nebo ten, praštíme ho koštětem! Petr  Štengl
10. 5. 2007 Poněkud alarmující informace o sdružení Agapé Zdeněk  Bárta
12. 5. 2007 Agapé: Milión jednou nebo dvakrát? Buďte bezdomovcem Štěpán  Kotrba
11. 5. 2007 Agapé: 130 000 měsíčně za pobyt desítky bezdomovců Štěpán  Kotrba
11. 5. 2007 Agapé už nedostalo od Magistrátu milióny Štěpán  Kotrba
11. 5. 2007 O Havlovi, politické prostituci a mediální masáži aneb Kdo má právo urážet české občany? Luděk  Toman
11. 5. 2007 Ano, Havel měl pravdu, minimálně v případě pana Tomana....
11. 5. 2007 Mír nepotřebuje nové rakety - říkáme ne protiraketovému systému USA v Evropě
11. 5. 2007 Neofašisté pochodovali 1. máje za asistence policie, Mladá fronta Dnes si plete pojmy
10. 5. 2007 Konec "dobrého života" ve Francii?
10. 5. 2007 Schopnost říci NE Ladislav  Žák
10. 5. 2007 Nejúčinnější strach je malý strach
10. 5. 2007 "Vystavování lidských těl je legální" Radek  Mikula
10. 5. 2007 Proč mladí nechtějí volit konzervativní strany Štěpán  Kotrba
10. 5. 2007 Byli jsme to my? Jan  Čulík
10. 5. 2007 Dny osvobození v jednom podbrdském městečku Petr  Klán
10. 5. 2007 Zabraňme vzniku autoritativního režimu v ČR prostřednictvím prodejných médií Milan  Valach
10. 5. 2007 Ne-profesionální ne-veřejnoprávní Česká ne-televize Jakub  Rolčík
10. 5. 2007 Čím dříve Dům Agapé skončí, tím lépe pro veřejné finance Štěpán  Kotrba
4. 5. 2007 Hospodaření OSBL za duben 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce