10. 4. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
10. 4. 2007

Křesťanství z pohledu radikálního agnostika

Se zájmem jsem si přečetl debatu mezi Milošem Kalábem a Zdeňkem Bártou o křesťanství, o Bibli a velikonočních událostech. Oba pánové jsou kultivovaní, znalí, uznávají za samozřejmé normy západní umírněné společnosti a oba se stavějí k náboženství z pohledu intelektuální úvahy. Já osobně už ale nějakou dobu z mnoha důvodů (nejsilnějším z nich je studium fyziky a existencialismu) naprosto nesdílím názor, že vesmír i tajemství naší existence v něm jsou konstruovány tak, abychom je mohli pojmově pochopit. Umírněnost západního vzdělance, ke které se sám hlásím, je pouhou nadstavbou nad osudem smrti, utrpení, nespravedlnosti a těch miliard neživých, tupých galaxií, v nichž je pozemské lidstvo ztraceno jako atom v Pacifiku. Golgota ve své krvavosti, v absolutní oběti milujícího pro milovaného je tak připomenutím toho nejzákladnějšího, žádným kulturním nátěrem neredukovatelného -- hříchu, beznaděje a smrti -- na což odpovídá vykupující láskou.

Intelekt, jak nádherně ukazuje fylogenetický i ontogenetický vývoj člověka, je nástrojem pro zacházení s příručním jsoucnem, které je kolem nás. Jinou rovinou je prožitek světa. Někdo ve kvetoucích chrpách vidí oči své milenky, jiný potravu pro dobytek, třetí si jich nevšimne... Tento rozdíl nespočívá jen v síle fantazie, má naprosto zásadní význam pro vyzrávání lidí, pro jejich citlivost vůči různým rovinám světa, pro vnímání bližního, pro reflexi vlastní smrti a pro význam slov. Nejen slova jako "vzkříšení" lze chápat zcela různě, nepůvodně, plytce! To, jaký náboj, hloubku, kontext dokážeme dát i těm nejbanálnějším věcem a slovům kolem nás, to je nejvíce zodpovědné za to, co pro nás může znamenat "vzkříšení"... Neexistuje žádná ta či ona objektivní zvěst kosmu, Boha, Intelektu, kterou bychom mohli rozebírat a hledat tak naše místo ve světě, existujeme toliko my jako vržení jednotlivci s jinými jednotlivci nebo jednotlivinami kolem nás, existuje naše dilema, náš postoj, náš osobní vztah k okolí.

Možná je všechno lidské trápení, hledání a toužení po autentické smysluplnosti (která není jen skleníkem civilizačních návyků a která vychází ze smyslu celého lidstva a kosmu) jen jakýsi vedlejší jev čistě hmotných mechanismů, jakýsi nesmyslný, v nejhlubším smyslu náhodný výron čehosi absolutně temného, nepochopitelného. Pokud ale na jedinci nekonečně záleží, jak říká Kierkegaard, a jestliže nekonečně záležet na někom nemůže abstraktnímu systému, nýbrž jedině někomu, někomu, kdo ho miluje tou nejobětavější láskou, potom vzniká otázka, jak tohoto jedince, tuto základní smysluplnost života spasit a zachránit z dějin plných krve (to, že dnes nevraždíme a nepojídáme naše sousedy, je spíše dáno náhodou, že jsme se narodili ve správné době a na správném místě, než naší vlastní zásluhou), hříchu a beznaděje jasným aktem toho milujícího, který tak odemyká pravdu porušenosti světa v celé její nahotě. Tou odpovědí na dějiny lidstva i na dějiny každé jednotlivé lidské bytosti (od první buňky po splynutí vajíčka a spermie až po smrt vzniklé lidské bytosti) je Golgota a Vzkříšení. Jen tak bylo možné odpovědět na utrpení miliard bytostí, nesmyslné, beznadějné, nekonečně kruté, na zmar, na krev a zločin, jen tak -- a nikoli slovy o civilizačních hodnotách, pronesenými v bílé košili a s ciceronovskou dikcí.

Radikální agnostik nemůže přistoupit na poklidný relativismus západního intelektuála: může se buď stát cynikem, nebo kierkegaardovským křesťanem.

                 
Obsah vydání       10. 4. 2007
10. 4. 2007 Nikdo v Klenčí neví, že zemřel marxist levý Milan  Kozelka
10. 4. 2007 Jak se radostně nenávidět Darina  Martykánová
10. 4. 2007 Blogy, nový Respekt a spisovatel Balabán Boris  Cvek
10. 4. 2007 Přestaňte nakupovat, nebo planeta praskne Jindřich  Kalous
9. 4. 2007 Svět v roce 2035
10. 4. 2007 Sufražetky, posvátnost soukromého majetku a zakouřená česká putyka Lenka  Vytlačilová
10. 4. 2007 Globalizace, výchova děti a římskokatolická pohlavní politika Uwe  Ladwig
10. 4. 2007 Dno Jan  Skácel
10. 4. 2007 Chudák Darwin aneb věda a její aplikace Darina  Martykánová
9. 4. 2007 Biologicky přirozené bylo zůstat na stromech Petra  Procházková
10. 4. 2007 Křesťanství z pohledu radikálního agnostika Boris  Cvek
10. 4. 2007 Topolánkovi jsou ženy lhostejné Petra  Procházková
9. 4. 2007 Loose Change s českými titulky
6. 4. 2007 Postmoderní Velikonoce Zdeněk  Bárta
8. 4. 2007 Když na předsedu padne splín Lukáš  Jelínek
10. 4. 2007 Spějeme od Adama Smithe k Friedrichu Listovi? Tibor  Vaško
8. 4. 2007 Topolánkův marx-leninský liberalismus Mirek  Vodrážka
8. 4. 2007 Podivné emaily z Mnichovicka Petr  Nachtmann
8. 4. 2007 Míra věcí veřejných jako vzorec pro vraždu Štěpán  Kotrba
7. 4. 2007 Jaké si to uděláš.... aneb Velká cen klisen Petra "Alraune" Neomillnerová
16. 3. 2007 Hospodaření OSBL za únor 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce