8. 2. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
8. 2. 2007

Popírání jako blasfémie

Svoboda projevu je v pořádku, ale co si počít s popíráním pravdy, ohledně níž existuje racionální konsensus. Popírání globálního oteplování, popírání nemoci AIDS, popírání holocaustu? Nemá i svoboda projevu své hranice, ptá se v listě SpikedOnline Frank Furedi.

17. února 1600 byl v Římě na náměstí Campo di Fiori upálen Giordano Bruno. Je to připomenutím toho, jak se kdysi moc vypořádávala s disidenty. Začátkem jednadvacátého století se však západní společnosti staly obětí mocných protiliberálních, nesnášenlivých a protidemokratických vlivů. Lidé, kteří zpochybňují vládnoucí kulturní ortodoxii jsou často považováni za nemorální, zlé osoby a jejich argumenty jsou líčeny, jako by to byla svého druhu kacířství.

Mnoho vlivných lidí si dnes myslí, že "nebezpečné" myšlenky by měly být potlačovány. Odmítání dnešních konvenčních názorů se líčí jako "popírání", které mnozí považují za zločin, který musí být potrestán. Začalo to popíráním holocaustu, pak následovalo odsuzování popírání existence choroby AIDS, a pak byli odsouzeni ti, kdož popírají, že dochází ke globálnímu oteplování.

Svobodné myšlení vždycky vyvolává hněv dogmatických moralizátorů. Lidé, kteří experimentují a zkoumají nové myšlenky byli vždycky označováni za kacíře.

Dnešní západní společnost, jak se zdá, nedokáže už rozlišovat mezi tím, co je správné a co je špatné. Hovoříme raději o hodnotách v množném čísle, namísto o "pravdě", společnost raději hovoří o "pravdách". Ve většině otázek si můžeme volně rozhodovat, v co chceme věřit a co chceme podporovat. Učitelé říkají univerzitním studentům -- zejména v sociálních vědách a v humanitních oborech -- že neexistuje správná či špatná odpověď. Namísto, aby úřady vynucovaly explicitní morální kód, snaží se ovlivňovat chování lidí mlhavou rétorikou, která se vyhýbá složitějším problémům -- například se hovoří o "vhodném" či "nevhodném" chování.

Je paradoxní, že právě absence morální jednoznačnosti vyvolává vznik neliberálního a netolerantního prostředí. Protože moralisté nedokáže dnes jasně rozlišovat mezi dobrem a zlem, soustřeďují se na příklady jasného zla -- na pedofilii, na holocaust, na ekologické škody. Vytvořili nová tabu. Nejritualizovanějším tabu v západních společnostech se stalo popírání holocaustu. V Rakousku vás za to odsoudí na 10 let do vězení.

Akt popírání konsensuálního názoru byl proměněn v generické zlo. Popírání se stalo v dnešní době rouhačstvím. Kniha od autora, který pohlíží skepticky na převažující názory ohledně životního prostředí, byla odmítnuta slovy: Tento text používá strategie těch lidí, kteří, například, argumentují, že homosexuálové neumírají na AIDS či že židy nebyli vyhlazováni nacisty. Popírání se stalo všeúčelovým rouhačstvím.

A jakmile bylo popírání konsensuálního názoru stigmatizováno, objevují se požadavky, aby bylo zcenzurováno. Povšimněte si snah potlačit všechny názory, které zpochybňují předpovědi katastrofálních podnebných změn. Takovým skeptikům se říká "popírači globálního oteplování" a jejich chování se srovnává s popírači holocaustu. Jeden rakouský novinář loni napsal, že vzhledem k tomu, že byl za popírání holocaustu uvězněn David Irving, je možná načase učinit i popírání globálního oteplování trestným činem. Proč? Protože je to přece zločin proti lidskosti.

Popírání je, zdá se, v současnosti ekvivalentem toho, co tradiční náboženství považovalo za hříšnou či nebezpečnou myšlenku. Může být vůbec někdy legitimní kriminalizovat svobodu projevu? Svoboda projevu není svobodou projevu, když nemají lidé právo urážet své spoluobčany.

Svoboda projevu není pragmatickou otázkou toho, co se zrovna hodí: je to základní demokratická zásada. To uznalo francouzské národní shromáždění v roce 1789, když konstatovalo: "Svobodné sdělování myšlenek a názorů je jedním z nejcennějších práv člověka; každý občan smí proto mluvit, psát a tisknout svobodně." Tato svoboda se však mezitím stala dělitelnou. Pro západní společnosti je obtížné žít podle těchto zásad. Pragmatičtí politikové a právní teoretici nás neustále poučují, že svoboda projevu není absolutní právo.

Určitá část vědecké komunity argumentuje, že debata o globálním oteplování už skončila a že ti, kdo popírají takzvaný vědecký konsensus, by měli být ostrakizováni. Ale vědy nelze legitimně zneužívat k uzavření debaty. V nejlepším případě nám vědecký výzkum může poskytnout důkazy důležitých problémů -- ale to, jak společnost takové důkazy interpretuje, je předmětem kontroverze a debaty, je to ovlivňováno politickými, morálními a kulturními faktory. Každá kultura říká něco jiného o tom, jaká je přijatelná míra rizika, kolik bolesti by měli lidé vytrpět a co je bezpečné.

Věda neposkytuje odpovědi ohledně toho, co určitý problém znamená pro určitou společnost a jak by se měl řešit. Proto by žádné téma nemělo být považováno za tabuové. Proto by také věda neměla být používána k ukončení diskuse. V naší konformistické éře je zdravá míra nedůvěry velmi užitečná.

Znepokojující je, že veřejnost už nepodporuje koncept svobody projevu. Podle nedávného průzkumu britských postojů si 64 procent Britů myslí, právo občana "nebýt vystavován urážlivým názorům"; jen 54 procent Britů zastává právo občana "říkat, co si myslí".

Podrobnosti v angličtině ZDE

                 
Obsah vydání       8. 2. 2007
8. 2. 2007 Maturity pro barbary Ondřej  Hausenblas
8. 2. 2007 USA poslaly do Iráku 12 miliard dolarů. Nechaly je zmizet beze stopy
8. 2. 2007 Opona
8. 2. 2007 Popírání jako blasfémie
8. 2. 2007 Prohlášení generálního ředitele ČT
8. 2. 2007 Kdo je Godot: Atomová energie nebo obnovitelné zdroje? Hermann  Scheer
8. 2. 2007 SIEMENS: Černé mraky nad monstrem Igor  Záruba, Petr  Němec, Petr  Korbel
8. 2. 2007 Zákonitý výskyt "melčáků" v ČSSD Stanislav A. Hošek
8. 2. 2007 V lednu bylo v České republice vykázáno 89 násilných osob
8. 2. 2007 ■ ■ ■ Kateřina  Bolechová
8. 2. 2007 Ohmynews: Korejské Britské listy?* Max  Park
8. 2. 2007 Ohmynews: Korean Britské Listy?* Max  Park
7. 2. 2007 Do důchodu v devětapadesáti, aneb kolektivní ztráta smyslu pro realitu Uwe  Ladwig
7. 2. 2007 Peníze jsou relativně podružné Petr  Wagner
8. 2. 2007 Uměle vytvářené potřeby Milan  Dubský
8. 2. 2007 Americká základna v ČR: Jde o obchod
8. 2. 2007 Raketová základna musí mít stoprocentní účinnost, jinak je nanic Zdeněk  Wognar
8. 2. 2007 Palestina pod lupou Daniel  Veselý
8. 2. 2007 Invazi na Kubu Kennedy ve skutečnosti zdědil Michal  Brož
8. 2. 2007 Jen jestli to bude stačit Zdeněk  Musil
7. 2. 2007 Al Gore: Nepříjemná demagogie Michal  Petřík
7. 2. 2007 Británie pod útokem bomb v poštovních balíčcích
7. 2. 2007 Světem se šíří nesmyslný konspirační virus o událostech z 11. září
7. 2. 2007 "Naše práce je poskytovat inspiraci a výbušniny kubánskému lidu," říká Amerikou najatý vrah Štěpán  Kotrba
7. 2. 2007 Meze podbízivosti Darina  Martykánová
6. 2. 2007 Pomoc před vyděrači, nabízející neinformovaným chudým "rychlý úvěr"
7. 2. 2007 Skotsko bude preventivně předepisovat léky proti chorobám srdce půl milionu svých občanů
7. 2. 2007 Zemřel Alfred Worm: Novinářem člověk zůstává až do konce svého života Richard  Seemann
6. 2. 2007 Mezistátní kšefty s nevinnými životy Egon T. Lánský
31. 12. 2006 Hospodaření OSBL za prosinec 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce