27. 6. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
27. 6. 2006

Je Marx stále ještě relevantní?

Reakce na diskusi v britském tisku.

Ptáme se na to, zda má Marx co říci člověkovi v době, kdy je možné tvrdit, že pokusy o řízení lidské společnosti podle jeho názorů započaté v říjnu 1917 byly o sedmdesát let později ve své podstatě ukončeny?

Odpověď je následující. Marx má lidem co říci a lidé se od něj mohou mnohému přiučit,míní čtenář Václav Kamaryt

Marx žil v určité době. Ve svých pracích tuto dobu rozebral a popsal. A to je jeho největší přínos pro lidstvo. Z toho se dá čerpat.

Je potřeba uvědomit si, že Marx žil v době, kdy vrcholily snahy kapitálu o uchopení moci. V době, kdy se strojová výroba stávala hlavním způsobem tvorby hmotných statků. V době, kdy feudálové chránili svoje výhody a postavení a nestarali se o ty, co do sféry jejich zájmů nespadaly. V době, kdy společnost nebyla nucena se nijak starat o postavení a životní podmínky těch lidí, kteří měli u strojů pracovat.

Postavení těchto lidí -- podle Marxe dělníků, ale z celospolečenského hlediska chudých a bezmocných -- bylo v důsledku neexistence jakékoliv právní ochrany vystaveno všem negativním důsledkům bezmezné touhy -- podle Marxe kapitalistů, ale z celospolečenského hlediska bohatých a mocných -- po co největších ziscích.

Feudálové neměli potřebu se o chudé a bezmocné lidi starat, protože nebyli jejich poddanými, a kapitalisté neměli důvod se o tyto lidi starat, protože péčí o jejich životní a pracovní podmínky by zhoršovali svoje zisky. Výsledkem tohoto stavu byly takové životní a pracovní podmínky tehdejších chudých a bezmocných, že je i tehdejší oficiální kruhy (mocní a bohatí) hodnotily jako spíš zvířecí než lidské.

Z Marxova díla vyplývá, že v té době pracovaly i dvouleté děti, průměrný věk chudých a bezmocných byl 15 až 17 let, zatímco bohatých a mocných 35 až 37 let a to ve stejných oblastech, v kterých obě skupiny žily. Byla to doba, kdy při hodnocení stravy a pracovní vytíženosti zločinců odsouzených k nuceným pracím a svobodných dělníků bylo konstatováno, že zločinci mají lepší stravu a chce se od nich asi polovina práce, než kolik mají odvádět svobodní poctivě žijící obyčejní lidé.

Nelze se proto divit, že Marx byl přesvědčen o tom, že doba je zralá ke změně a že tím, kdo změnu přivodí, budou právě tito chudí a bezmocní. Nelze se ani divit tomu, že svůj omyl neodhalil po té, co o deset let později formuloval základní obecně platná pravidla pro střídání jednotlivých společensko-ekonomických formací. Tato pravidla aplikována na současnou společensko-ekonomickou formaci vylučují jakoukoliv možnost jejího zániku stejně, jako vyvrací teorii o tom, že vedoucí úlohu při jejím zániku bude mít dělnická třída (tedy chudí a bezmocní v Marxově pojetí).

Tvrdit, že dělnická třída bude vedoucí silou při změně současné společensko-ekonomické formace je stejně chybné, jako tvrzení, že jedna a jedna jsou tři. A tvrzení, že objektivní podmínky pro zánik současné společensko-ekonomické formace byly vytvořeny již před sto šedesáti lety nebo dnes je stejně nepřesné, jako tvrdit, že jedinou správnou odpovědí na otázku, co bylo dříve, zda slepice nebo vejce je odpověď, že dříve bylo vejce. Všechna výše uvedená tvrzení se dají vyvrátit.

Objektivní podmínky pro zánik současné společensko-ekonomické formace nebyly vytvořeny ani před sto šedesáti lety a nejsou vytvořeny ani dnes. Ty se teprve musí vytvořit a také se vytvoří a lze tvrdit, že budou poněkud jiné, než o jakých byl přesvědčen Marx.

Nicméně. Právě Marxova pravidla pro střídání jednotlivých společensko-ekonomických formací spolu s dalšími obecnými zákonitostmi vývoje lidské společnosti (jednotlivých společensko-ekonomických formací) jsou po té, co z nich vyloučíme kapitalismus a použijeme je v obecné rovině na všechny dosavadní etapy vývoje lidstva, tím konkrétním, co si může člověk z Marxe vzít.

Přidáme-li k těmto poznatkům i poznatky jiných osobností (např. Aristotela, Platóna, Hobbese, Rousseaua a jiných), pak získáme zcela nový pohled na člověka a jeho společenství.

Zjistíme např., že Marx nebyl jediný člověk, který si byl schopen uvědomit zcela nesnesitelné podmínky života chudých a bezmocných. Že podobně jako on si takové skutečnosti uvědomili i jiní a to před ním i po něm, a že i oni vypracovali teorie takového řízení lidské společnosti, které by zajistilo sociální spravedlnost všem jejím členů, a že i jejich teorie byly nakonec zneužity k tomu, aby pomohly nové skupině bohatých a mocných obhajovat svoje zájmy, zejména zájem mít co nejvíce majetku.

Přestaneme-li se na Marxe dívat jako na člověka, jehož učení dalo vzniknout, podle našeho zákona, zločineckému společenskému zřízení a budeme-li se na něj dívat jako na člověka, který ve svých názorech jen reagoval na tehdejší poměry v lidské společnosti, jako na člověka, který chtěl odhalit příčinu těchto poměrů a najít způsob zlepšení životních a pracovních podmínek chudých a bezmocných, pak je Marxovo dílo velmi významným zdrojem informací a námětů k zamyšlení se nad člověkem a jeho společenstvím.

                 
Obsah vydání       27. 6. 2006
26. 6. 2006 Severní Korejci nejspíše rozhodnou, zda budou na českém území americké rakety Štěpán  Kotrba
27. 6. 2006 Jak MFDnes zkresluje skutečnosti Jakub  Rolčík
27. 6. 2006 PR pro farmaceutické firmy, tentokrát v iHNed Petr  Wagner
27. 6. 2006 Koaliční smlouva, aneb "Kdo si přeje víc?" Miloš  Dokulil
26. 6. 2006 Kdy se omluví za "investigativní" pomluvy Česká televize? Štěpán  Kotrba
27. 6. 2006 Jablka Jaroslav  Bílek
27. 6. 2006 Sociální demokracie nebude tolerovat vládu prosazující rovnou daň
27. 6. 2006 Volební pat roku 2006 a co z něj plyne pro českou politiku?
27. 6. 2006 Ukrajina může ohrozit energetické potřeby Evropy Stanislav  Kliment
27. 6. 2006 Péče o bezpečnost a zdraví na silnicích Wenzel  Lischka
27. 6. 2006 Čína hodlá pokutovat média, která přinesou informace o katastrofách bez vládního souhlasu
27. 6. 2006 Nikdy neříkej nikdy Oskar  Krejčí
27. 6. 2006 Francouzští socialisté hledají prezidentského kandidáta Simone  Radačičová
27. 6. 2006 Volební systém a síla vládnutí Jiří  Faimon
27. 6. 2006 Lidé a zvířata Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
26. 6. 2006 Je Mladá fronta Dnes zkorumpované médium? David  Rath
26. 6. 2006 Parties search for some post-election consensus Irena  Ryšánková
26. 6. 2006 Rozhlas nemohl mít Kubiceho zprávu "ofotografovanou" Štěpán  Kotrba
27. 6. 2006 Vykázaní z rozumu Gustáv  Murín
26. 6. 2006 Komu prospel hon na čarodejnice? Karol  Dučák jr.
26. 6. 2006 Diplomky 2006, aneb formální postupy hodnocení studentských prací na VŠUP Praha Jan  Paul
26. 6. 2006 Posloupnost středu a bída uměleckého průmyslu Štěpán  Kotrba
26. 6. 2006 Langer: S Monikou jsem nikdy sex neměl Josef  Vít
26. 6. 2006 Filip: "Děsí, když člověk, který kandiduje na ministra vnitra, je schopen zapomenout tajné materiály na stole." Monika  Hoření
26. 6. 2006 O studené občanské válce Alex  Koenigsmark
23. 6. 2006 Hádej, kdo přijde na večeři! Darina  Martykánová
27. 6. 2006 Čtyři věty na jednu událost
27. 6. 2006 Potřeba učit se a vzpomínat
27. 6. 2006 Je Marx stále ještě relevantní?
12. 6. 2006 Hospodaření OSBL za květen 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce