9. 12. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
9. 12. 2005

Bude ministr Bublan měřit všem stejně?

Přejde do ilegality také mládež blízká ČSSD, ODS a KDU-ČSL?

Ministerstvo vnitra zaslalo Komunistickému svazu mládeže dopis, ve kterém mu vyhrožuje rozpuštěním, protože vyvíjí politickou aktivitu. Předseda KSM Milan Krajča poté ve vysílání Radiožurnálu uvedl, že je zvláštní, že Ministerstvo vnitra takto postupuje zejména proti mladým komunistům a že se jeho postup neodráží také vůči jiným mládežnickým organizacím jiných politických stran, které jsou taktéž občanskými sdruženími a nejsou přitom o nic méně politické, než jsou mladí komunisté. Z toho by se totiž dalo usuzovat, že ministru vnitra Bublanovi jde především o potlačení politických oponentů než o nějakou spravedlnost.

Nedalo mi to tedy a nakoukl jsem do dokumentů tří dalších mládežnických organizací větších parlamentních stran: Mladých sociálních demokratů spjatých s mateřskou ČSSD, Mladých konzervativců, kteří mají smluvně stvrzené vztahy s ODS a Mladých křesťanských demokratů, hlásících se ke KDU-ČSL. Výsledky předčily mé očekávání.

Mladí sociální demokraté například ve svých stanovách otevřeně uvádějí, že se jejich cíle vztahují také na politickou oblast: "Mladí sociální demokraté jsou občanským sdružením s vlastním majetkem působícím na území ČR, sdružujícím mladé lidi se sociálně demokratickou orientací, jehož cílem je v politické oblasti podpora a rozvoj demokracie, obhajoba zájmů mladých lidí a spolupráce s ČSSD při tvorbě a prosazování sociálně demokratické politiky, přinášení nových podnětů a v zájmové oblasti účelné naplňování volného času mladých lidí.

Mladí křesťanští demokraté se dokonce k tomu, že jsou politickou organizací sami přihlásili ve svém Programovém dokumentu: Mladí křesťanští demokraté jsou politickou mládežnickou organizací, k jejímž cílům náleží účastnit se celospolečenské politické debaty a prezentovat své postoje k různým otázkám v sektoru veřejné správy i občanské společnosti. Za hlavní priority svého zájmu považují ochranu důstojnosti člověka a jeho života, podporu rodin s dětmi jako základu naší budoucí existence a podporu vzdělávání jakožto zásadního tématu pro mladé lidi.

Nejinak je tomu s orientací na politiku také u Mladých konzervativců, kteří o sobě na své internetové v sekci "Kdo jsme" mluví jako o politické organizaci bez jakýchkoliv zábran: Jelikož MK již od počátku vznikli jako politická organizace, je samozřejmě důležitý i vztah k politickým stranám.

Nemusíme však zůstávat na povrchu. Že se jedná o politické organizace, a to je naprosto v pořádku, se lze přesvědčit i z podrobnějších programových tezí. Excelují především Mladí konzervativci, které po přečtení následující pasáže z jejich Programového prohlášení již snad nikdo z toho, že se chovají nepoliticky, podezírat nebude:

Mladí konzervativci se vyslovují pro konkurenční model demokracie, jehož konstituování umožňuje etnická, náboženská, jazyková a kulturní homogenita české společnosti. Tento model je založen na volné soutěži politických stran ve volbách a názorovém soupeření vládních a opozičních sil v období mezi volbami. V rámci konkurenčního modelu demokracie MK upřednostňují parlamentní systém. Jsme pro existenci dvoukomorového parlamentu, který považujeme za instituci osvědčenou ve většině nejvyspělejších demokracií euroatlantického prostoru. Dvoukomorový parlament by měl být zárukou stability, kontinuity i kvality legislativního procesu. Poslanecká sněmovna, jíž je odpovědná vláda, by měla být volena většinovým volebním systémem tak, aby byl posílen konkurenční charakter stranicko-politické soutěže a následně stabilita a akceschopnost vlády. Jsme přesvědčeni, že hlavní odpovědnost za úspěch vlády by měla nést premiér, který by také měl disponovat dostatečně silným postavením a pravomocemi. Senát by měl být podle našeho názoru transformován v komoru, kde budou - prostřednictvím jejich zástupců - reprezentovány zájmy krajů. Této reprezentaci by více odpovídal volební systém poměrného zastoupení. MK podporují vytvoření bipolárního systému politických stran s omezeným počtem relevantních politických subjektů. Také z tohoto důvodu podporujeme sjednocení politických sil napravo od politického středu. Naším cílem je jeden politický subjekt, strana či pevné a stálé spojenectví více stran, který sjednotí všechny tradiční pravicové politické proudy: konzervativní, liberální i křesťansko-demokratický. Vzhledem k parlamentnímu charakteru politického systému naší země MK nepodporují přímou volbu prezidenta republiky, ani krajských hejtmanů. Naopak přínosem by měla být přímá volba starostů (primátorů) obcí a měst, jež by vedla k žádoucímu zvýšení akceschopnosti vedení měst a obcí i legitimitě jejich nejvyššího reprezentanta. MK dávají jednoznačnou přednost zastupitelské formě demokracie před demokracií přímou. S využitím institutu referenda souhlasíme pouze v případě, kdy se rozhoduje o omezení suverenity naší země.

Oproti tomu mladí komunisté, jejichž program je obdobně politický jako programy všech zmíněných mládežnických organizací politických stran, se ke své političnosti na rozdíl svých konkurentů nijak explicitně nepřihlašuje.

Zbývá tedy otázka, zda Ministerstvo vnitra bude skutečně měřit všem stejným metrem. Bylo by totiž více než úsměvné, kdyby - díky ne příliš promyšlené iniciativě ministra Bublana - ze sebe mladé naděje současných i budoucích vládních stran hromadně strhávaly kravaty a poklusem se vydávaly schovat před policejními jednotkami do nejbližších lesů.

                 
Obsah vydání       9. 12. 2005
9. 12. 2005 O branách paměti aneb Zeď svatého Johna Alex  Koenigsmark
11. 12. 2005 Exploze v ropném terminálu u Londýna
10. 12. 2005 V Montrealu bylo dosaženo dohody o prodloužení smlouvy z Kjóta
10. 12. 2005 Pro supermarket však jedná magistrát rychle! Vladimír  Mikuša
9. 12. 2005 Další chodec sražen na přechodu smrti přes Vídeňskou ulici
9. 12. 2005 Poslanecká sněmovna pustila do 3. čtení vládní návrh nového stavebního zákona
9. 12. 2005 Barometr korupce : Němci nevěří politikům, mají důvěru v policii Radek  Vogl
9. 12. 2005 Podporovat je i proti jejich vůli? Oldřich  Průša
9. 12. 2005 Jak se americká ropná společnost snaží zabránit, aby Evropa plnila smlouvu z Kjóta
9. 12. 2005 Pobavil mě skandalizační tón článku z Independentu
9. 12. 2005 Ráno na verandě Bogdan  Trojak
9. 12. 2005 Důkazy získané mučením budou u britských soudů nepřípustné
9. 12. 2005 Wikipedia byla nucena zakázat anonymní přispěvatele
9. 12. 2005 Zákon o pomluvě začíná zastarávat Jan  Samohýl
9. 12. 2005
9. 12. 2005 Je jednooká Amnesty International, nebo Milan Daniel? Karel  Dolejší
9. 12. 2005 Demonstrace proti Iráku - upřesnění Milan  Valach
9. 12. 2005 Brněnské demonstrace proti válce v Iráku - druhé upřesnění Karel  Dolejší
9. 12. 2005 Už se opakuje Lubomír  Novotný
9. 12. 2005
9. 12. 2005 Generál Gotovina byl zadržen -- vstup Chorvatska do EU se tak zjednodušil
9. 12. 2005 Bude ministr Bublan měřit všem stejně? Radek  Grabovský
9. 12. 2005 Deset let pražského školství mezi Ábelem a Kainem Ivo V. Fencl
9. 12. 2005 O mičurinské "biologii" v Československu Pavel  Paleček, Valerij  Sojfer, Michael  Štorek
9. 12. 2005 Jednotná platební oblast EU zvýší konkurenci v bankovním sektoru Patrik  Nacher
9. 12. 2005 Levice vám nebude trpět účelovou záměnu marxismu za marxismus-leninismus
8. 12. 2005 Parlamentní demokracie a mládežnický aktivismus Štěpán  Kotrba
8. 12. 2005 Mohou mít občanská sdružení i politické cíle?
8. 12. 2005 Realita - obchodní artikl jednadvacátého věku Filip  Sklenář
8. 12. 2005 Boj s nezaměstnaností -- proč nemáme šanci? Miroslav Václav Steiner
8. 12. 2005 Brazil Tomáš  Krček
8. 12. 2005 Ricová: Američané nesmějí mučit nikde
8. 12. 2005 Politický komentátor Neff konkrétní mobilní telefon přímo doporučuje! Jan  Čulík
8. 12. 2005 Kudy ven ze slepé ulice evropské ústavní krize? Josef  Brož
8. 12. 2005 Jednooké stanovisko k Číně Milan  Daniel
22. 11. 2003 Adresy redakce
11. 12. 2005 Hospodaření OSBL za listopad 2005