1. 12. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
1. 12. 2005

Právo na dostupné bydlení neohrozíme

Počátkem sedmdesátých letech byl ve Švýcarsku přijat zákon, podle kterého se nájemné volně sjednávalo dohodou mezi nájemcem bytu a pronajímatelem bez jakéhokoliv zákonného omezení. Ale již za necelé dva roky musela švýcarská vláda na základě referenda zákon zrušit, neboť se v důsledku chování pronajímatelů ceny bydlení vymkly sociální únosnosti většiny obyvatel. Od té doby je nájemné ve Švýcarsku - podobně jako je tomu v celé řadě jiných zemí - regulováno zákonem a soudní praxí.

Uvádím příklad tohoto vývoje zákonných úprav nájemného proto, abych zdůraznil, že zákon o jednostranném zvyšování nájemného, o jehož schválení se již popáté Poslanecká sněmovna pokouší, není definitivní úpravou jednou provždy a že nic nebrání a nebude bránit těm politickým stranám, které skutečně, a nejen předvolebními slovy, hájí práva obyčejných lidí, aby se třeba po úspěšných volbách k této problematice znovu vrátily, nebo se k výši nájemného vrátily okamžitě, jakmile by se ukázalo, že jeho výše se stává pro mnoho lidí neřešitelným sociálním problémem. Přesně v duchu nálezu našeho Ústavního sodu, který vyslovil, že stát má právo činit kroky k tomu, aby bydlení bylo zaplatitelné a nájemci byli chráněni před excesivním zvyšováním nájmů...

V této chvíli je nejdůležitější přijmout zákonnou úpravu dalšího vývoje nájemného, která bude počítat s určitým časovým obdobím, ve kterém se bude nájemné postupně zvyšovat, zabránit tak snahám některých pronajímatelů o nesmyslné požadavky na jeho výši, zabránit voluntaristickému rozhodování některých soudů o výši nájemného a současně se pokusit přijmout zákon o hmotné nouzi a zákon o sociálních dávkách, tedy zákony které umožní státu a obcím, aby náklady na bydlení hradily těm, kteří by je jinak ze svých příjmů platit nemohli. Znovu zdůrazňuji: nejde o žádné definitivní a jednou navěky platné řešení této složité problematiky. Jde o vytvoření časového prostoru pro povolební přijatelné řešení, které bude vycházet z nabytých zkušeností s praktickým fungováním zákona i s účinností sociálních dávek.

Mnohem důležitější než okamžitá dohoda o výši nájemného, které budou nájemci bytů platit až za mnoho měsíců, a která bude významně dotčena novými zákony, které by měly každé rodině zaručit, že nebude na bydlení platit více než jen 30 - 35% ze svých příjmů, je zabránit tomu, aby pod záminkou přijetí zákona o nájemném nebyly provedeny takové změny v občanském zákoníku, které by práva nájemců bytu významně a okamžitě omezily.

Také není žádný důvod proto, abychom nesouhlasili s tím, že pronajímatel může dát výpověď i bez zdlouhavého soudního jednání o přivolení k výpovědi z nájmů tomu, kdo hrubě povinnosti nájemce porušuje (a často terorizuje celý dům a "otravuje" život ostatním obyvatelům), nebo těm, kteří neplatí nájemné, ač jim v tom jejich sociální situace nebrání. V těchto případech je možné souhlasit s výpovědí bez soudu, ovšem s tou nepřekročitelnou podmínkou, že každý nájemce musí mít právo po doručení výpovědi obrátit se na soud, aby ten přezkoumal, zda důvody výpovědi tvrzené pronajímatelem jsou pravdivé. Bez této možnosti nájemce bránit se proti nepravdivým tvrzením pronajímatele by taková výpověď bez soudního přezkoumání byla zcela vyloučena. Můžeme rovněž souhlasit s jistým omezením přechodu nájmu na jiné osoby, než jsou přímí příbuzní nájemce, neboť přechod nájmu na někoho jiného, než příslušníky rodiny nájemce, je v Evropě spíše výjimkou.

Jako předseda občanského sdružení samozřejmě mohu bez překážet vyslovovat jakékoliv požadavky bez ohledu na reálnou možnost jejich prosazení. Ale jako politik považuji za svoji povinnost hledat taková řešení, která jsou - za současného stavu rozložení politických sil v Poslanecké sněmovně - schůdná, pokud neohrozí naši hlavní zásadu, totiž zachovat občanům právo na dostupné bydlení.

                 
Obsah vydání       1. 12. 2005
1. 12. 2005 Los Angeles Times: Americká armáda platí irácký tisk, aby pro ni publikoval propagandu
1. 12. 2005 Jak Evropa dusí sebe i svět
1. 12. 2005 Epidemie moru z roku 1665 versus epidemie hlouposti z roku 2005 Aleš  Uhlíř
1. 12. 2005 O hromadných hrobech
1. 12. 2005 Rozumný požadavek slovenské hygieničky
1. 12. 2005 Prezident Bush požaduje "úplné vítězství" v Iráku
1. 12. 2005 Úřední šiml nového cizineckého zákona
1. 12. 2005 Konec listopadu Štěpán  Kotrba
1. 12. 2005 Teroristé - včera a dnes Lubomír  Molnár
1. 12. 2005 Terorismus Petr  Wagner
1. 12. 2005 V USA se diskutuje o trestu smrti, zatímco se blíží poprava číslo 1000 Miloš  Kaláb
1. 12. 2005 Optimismus, odhodlání, nadšení: soudruzi modří, hrr na ně ! Štěpán  Kotrba
1. 12. 2005 Třetinu zisku bank tvoří poplatky Patrik  Nacher
1. 12. 2005 Kdo nepracuje, ať nejí!
9. 12. 2005
1. 12. 2005 Nový blog televize Al Džazíra: Nebombardujte nás!
1. 12. 2005 Bude arabská televize BBC vnímána jako nezávislá?
1. 12. 2005 Právo na dostupné bydlení neohrozíme Stanislav  Křeček
1. 12. 2005 Stále stejná, režimem povolená a regulovaná hra Michal  Vimmer
1. 12. 2005 Dinosauři v českých médiích aneb Fičák s Dolores František  Schilla
1. 12. 2005 Němci si přejí přestávku v rozšiřování EU Radek  Vogl
30. 11. 2005 Příliš mnoho otázek Stanislav A. Hošek
1. 12. 2005 Pavel Janáček- Braková literatura
1. 12. 2005 Vstupné vás nezabije - vzpomínání na Ludvíka Aškenázyho
30. 11. 2005 Kundera je mrtev, ať žije Reality show! Skutečně? Jan  Čulík
1. 12. 2005 "Great Television Resource!"
1. 12. 2005 Krátká odpověď pro Martina Škabrahu Boris  Cvek
30. 11. 2005 Chvála materialismu Martin  Škabraha
30. 11. 2005 Chováme se k sobě skutečně co nejsprostěji Sylvie  Vařeková
30. 11. 2005 Bush: Nemá kam prchnout
30. 11. 2005 Vděčnost, taková všednost... Štěpán  Kotrba
30. 11. 2005 Mašínové: partyzáni i teroristé zároveň Pavel  Pečínka
29. 11. 2005 Tupohlaví odboráři Milan  Valach
30. 11. 2005 Chcete do ČR? Předložte 30 000 Eur nebo originál zdravotního pojištění
30. 11. 2005 Kde končí Reality Show, tam začína realita. Civil War. Sylvia  Rychlá
4. 11. 2005 Hospodaření OSBL za říjen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce