28. 11. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
28. 11. 2005

Bavme se, králové!

Listopad máme za sebou. Jen pár dní - budeme a opět o krok dále, krok prosincový, závěrečný, dokráčí list po listu trhacích kalendářů ke kolektivní iluzi, že o silvestrovské půlnoci se promění starý rok v nový a s tímto úkazem se změní jakési záhadné "cosi" ve "štěstí a veselí". Nezmění se přirozeně nic. Kocovinové střepy zametou čety metařů a Václavské náměstí osiří v zapomnění hlubokého spánku probdělé noci.

Pan prezident řekne novoroční řeč. V té řeči řekne mnoho slov. Tím se oficiálně ukončí rok 2005, jako každý jiný a počne se rok 2006, jako každý jiný.

Každé opakování dějů sebou nese znaky stereotypu. Nevyrovnané povahy počnou pociťovat nudu, v principu nudu královskou: kolikrát jsme viděli filmy o tom, jak se některý Ludvík nudil tak citelně, že se nakonec veškerá politika monarchie soustředila na úsilí pobavit prvního muže ze všech předních. V dějinách se Ludvík občas jmenuje Nero nebo nějak faraonsky, podstata zůstává táž.

Nuda není výsadou králů. Je stavem duše. Konec konců, po každém probuzení jsme postaveni před úkol jak naložit s nejblíže budoucím časem do dalšího usnutí. Pokud nejsme právě otroky na římské galéře a denní program nám stanovuje bubeník, udávající rytmus pohybu pádla a kulturista s karabáčem, připomínající, že umdlévání nebo pokusy o lenošení nejsou vpečetěny do naší pracovní náplně.

Nedochovaly se z těchto časů, bohužel, mediální ankety, v nichž by vybraní galejníci promluvili na téma : "Usilovnou prací stále vpřed za špicí galéry," nebo: "Únava -- důsledek ideologické infiltrace nepřítele. "

Novátoři z řad veslařů by nás mohli poučit o své přemýšlivosti a o tom, jaké převratné způsoby našli v technice veslování, nebo rozdávat rady, jak stmelený kolektiv jejich galéry už dávno překonal zpátečnictví a v případě, že galéra půjde v bitvě ke dnu, vykoná přikovaná posádka ještě něco užitečného. Třeba zapěje ódu na panovníka, aby smysluplně využila okamžiků v době, kdy veslování už není třeba. Horlivci přidají návrhy na hnutí: "Vesluj ještě na dně, posílíš v bitvě světový mír," ale jak řečeno v tehdejší době se denní tisk nevěnoval ideologii, snad i proto, že denní tisk neexistoval . A tak veslaři přikovaní ke galérám veslovali, když při tom zemřeli, sejmuli jim okovy a hodili těla žralokům. Nikomu to nevadilo a nevadí dodnes. Zásluhám samotných veslařů nebyl a není připisován žádný zásadnější význam , státníci, ani přímořských států (sic!) nekladou věnce k pomníku "Neznámého otroka-veslaře na galéře", možná nespravedlivě, neboť do důsledku vzato, bez práce oněch neznámých by se galéry k sobě nemohly přiblížit a hrdinové by se nedostali k možnosti padnout za vlast, panovníka, svého admirála nebo za něco jiného vznešeného a zkrášlit svou, z estetického hlediska, jistě nepěknou smrt v masakru bitvy, hodnotou kvalitativně vyšší.

Nemluvím o galérách a otrocích tak obšírně, abych hájil jejich nezadatelná lidská práva, zřejmě porušovaná, ale proto, že jejich práce a životy jsou nádherným příkladem stereotypu a nemožnosti překonat jeho meze.

Předlistopadový režim poskytoval, kromě mnoha jiného, v hodnotách jak kladných tak záporných, možnost iluze, že kdyby nebyl, stal by se život rázem o mnoho krásnějším. A zábavnějším. Jen pominul, už se dočítáme, že jsme se stali obětí kultu peněz a modloslužebníky Zlatého telete a bude to pro nás mít nedozírné následky v budoucnosti.

Škody na národa roli dědičné nikdo již nenapraví a zkrátka a dobře, my i budoucí, o nichž je řeč na pomníku sv. Václava ve smyslu přání nezahynout, prožijeme své nicotné existence v ještě nicotnějším všeobecném marasmu.

Pochmurné úvahy o zanikajících hodnotách, případně hodnotách, které přijdou vniveč, protože nebudou mít příležitost vůbec vzniknout, se obvykle točí okolo konstatování (případně okolo stížností až nářků), že tento stát, tento ekonomický a politický systém, nepodporuje kulturu. Spisovatelstvím a básněním , výtvarničením a divadlem (et cetera) se uživí nemnozí, ještě méně z nemnohých se z podobných aktivit má dobře a, a jestli se nemýlím, řeč je o pohrdaném a proklínaném kultu peněz.

Kdyby kupříkladu stát poskytoval doživotní stipendia "tvůrčím, uměleckým profesím" dejme tomu deseti procentům obyvatelstva, vedeným, podle jakýchsi kritérií, v dotované profesi "spisovatel, básník, sochař, grafik, zpěvák protestních písní", věřím, že z produkce takto vytvořené sociální vrstvy by veřejnost vnímala tak zanedbatelnou část, že by se situace nikterak nelišila od té dnešní, kdy prostě sbírka básní "Jsem vyrván této galaxii" nebo román "Ano" by beznadějně ležely v prachu regálů knihkupectví jako leží dnes.

Kolik jen všeobecně uznávaných velikánů důstojně přežilo svůj život pouze díky milosrdnosti, obdivu, štědrosti mecenáše a kolik jen všeobecně uznávaných géniů poskytlo svými životy námět pro přiblblou oslavu romantiky bídy a strádání? Nemluvě už vůbec o tom, že romantika je ke strádání a bídě hodnota násilně přidaná.

Republikou nyní cloumá, a to doslova, Big Brother a Vyvolení. Potkal jsem už tolik lidí, kteří dštili síru a oheň proti skandálu všech skandálu, proti zvrhlosti a zvrácenosti takových "show", o neuvěřitelnosti výskytu primitivů, obyvatelů vil, že je mi hlavně s podivem, kolik lidí se na seriály lidské bídy a utrpení nedívá. Kritici, a to i ti nejvášnivější se totiž na dotaz, jak to všechno vědí, když se na "to nemohou ani koukat" a také to "hned přepínají", odvolávají na to, že se "vždycky kouknou jen chvíli, ale to jim úplně stačí, kam to jen ten svět spěje atd. "

Myslím si zcela vážně, že je skutečně sebezáchovné "nekoukat na něco takového vůbec", a tak nemohu sloužit ani obhajobě , ani kritice. Soudím ovšem, podle jinak masového zájmu, že čím vulgárnější a čím brutálnější jsou kamerové popisy obchodu s lidským masem, tím větší je množství telefonátů a SMS dojemných vzkazů, přeloženo -- podstaty toho obchodu.

Nevím ovšem, proč a jak přesvědčovat pubertální dívčinu z hor, která už protelefonovala majlant, že je pouze obětí mediálně-ekonomické manipulace. Prostě nevím a ani nechci vědět. Obávám se totiž, že valnou část zájmu o jakékoli vzrušení, o jakkoli pojatý druh zábavy, způsobuje ona otázka po probuzení -- co budu s tím časem vlastně dělat? Eo ipso -- co budu dělat se sebou samým?

Nabízet v takto tržně pojatých seriálech protihodnotu a konkurenci ve formě "umění s nejvyšší značkou kvality " je ovšem nesmysl. "

Televizní přednes Máchova Máje nezpůsobí lavinu SMS výkřiků a na finále mistrovství světa ve fotbale se také bude dívat více lidí než fanoušků Hamleta, kteří to ani toho památného fotbalového večera bez "být či nebýt" nevydrží.

Z praktického hlediska může být zajímavé skutečně vyčerpávající "vyhodnocení" paralelního seriálu "z vily goril". Odhalení by totiž mohlo spočívat i v nesmírně cenném materiálu pro funkci, funkčnost a obecně -- "strategii dramaturgie" veřejnoprávních sdělovacích prostředků.

Dost možná by se mohlo stát podkladem pro stanovení hranic možností "seriózních a bulvárních médií" ve vlivu na diváka či posluchače.

Díky vynálezu Velké francouzské revoluce a televize jsme se všichni ocitli v roli krále, který ráno vstane a zavelí : "Bavte mne, dvořané!"

                 
Obsah vydání       28. 11. 2005
28. 11. 2005 Stane se David Irving mučedníkem za svobodu projevu?
28. 11. 2005 Talabani: Alávího tvrzení je nesmysl
27. 11. 2005 Aláví: Porušování lidských práv v Iráku je nyní horší než za Saddáma
28. 11. 2005 Slepá spravedlnost ve Slaném Ferdinand  Němec
28. 11. 2005 Peníze na důchody jsou
28. 11. 2005 Ideologie žijí za peníze a pro moc Bohumil  Kartous
27. 11. 2005 WTO: dva týdny před konferencí Ludmila  Štěrbová
28. 11. 2005 Když se loučí...
27. 11. 2005 Bylo vězení CIA v Kosovu? Simone  Radačičová
28. 11. 2005 Zpravodajství iráckého odboje za dny 1. - 15. listopadu 2005
28. 11. 2005 Bavme se, králové! Karel  Moudrý
28. 11. 2005 Ropný zlom: dojdeme k rozumným závěrům? Jindřich  Kalous
28. 11. 2005 Chavéz začal podporovat chudé Američany Miloš  Kaláb
28. 11. 2005 Má smysl hledat pravdu Boris  Cvek
9. 12. 2005
28. 11. 2005 Státní rozpočet: loupání perníčku Ivan  David
28. 11. 2005 Je to bezpečné...?!? Ladislav  Žák
27. 11. 2005 Mirek Topolánek: "Všem potřebným, nezaměstnaným a nemocným dokážeme, že skutečná solidarita má konzervativní, nikoli socialistické základy." Mirek  Topolánek
28. 11. 2005 Překvapení pana Topolánka Josef  Vít
27. 11. 2005 Václav Klaus - prezident všech
28. 11. 2005 Zachrání kulturu stipendia?
27. 11. 2005 Angela Merkelová jemně mění tóny německé zahraniční politiky Radek  Vogl
25. 11. 2005 Peter Drucker: Podniky fungují, dáte-li moc řadovým zaměstnancům a dáte-li přednost vzdělávání
25. 11. 2005 Jednání, které hraničí s mobbingem
25. 11. 2005 První debata z cyklu Zamyšlení nad Evropou Josef  Provazník
24. 11. 2005 Nepotřebnost literatury a bezprizornost spisovatele Michal  Černík
24. 11. 2005 CIA: Ředitel pro mučení
4. 11. 2005 Hospodaření OSBL za říjen 2005