25. 11. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
25. 11. 2005

Peter Drucker: Podniky fungují, dáte-li moc řadovým zaměstnancům a dáte-li přednost vzdělávání

11. listopadu 2005, několik dní před svými 96. narozeninami, zemřel Peter Drucker. Byl to nejvýznamnější filozof managementu za poslední století, argumentuje týdeník The Economist. Napsal 40 knih a bezpočet článků. Byl to guru pro světovou podnikatelskou elitu, nejen v Evropě a v Americe, ale také v Japonsku a v rozvojovém světě. "Management je orgán institucí. Je to orgán, který proměňuje chaos v organizaci a lidské úsilí ve výkon," napsal Peter Drucker.

Drucker měl celosvětově obrovský vliv. George Bush je stoupencem Druckerovy myšlenky "managementu prostřednictvím cílů". Newt Gingrich se o něm zmiňuje skoro v každém svém projevu. Drucker inspiroval privatizaci - a galvanizoval v osmdesátých letech britskou sklerotickou ekonomiku. Drucker radikálně změnil strukturu tisíců podniků. Vyvolal dvě obrovské revoluce v podniku General Electric - první, když GE přijala jeho radikální decentralizaci, kterou hlásal v padesátých letech, a pak podruhé v osmdesátých letech, kdy nový ředitel Jack Welch přijal Druckerovo diktum, že podnik by měl být ve svém podnikatelském sektoru první nebo druhý - a pokud se to nepodaří, měl by z tohoto druhu podníkání odejít.

Je fakt, že Drucker občas dělal i chyby - ale měl daleko častěji pravdu, než se mýlil.

Drucker se narodil v Rakousku roku 1909. Znal Sigmunda Freuda, Johna Maynarda Keynese i Ludwiga Wittgensteina. Na základě svých politováníhodných zkušeností s německým nacismem dospěl k názoru, že záchrana civilizace před barbarstvím spočívá v - nudné vědě - managementu. Skončil jako univerzitní učitel v USA.

Jeho druhá kniha The Future of Industrial Man (Budoucnost člověka průmyslu) 1942, zaujala firmu General Motors tvrzením, že soukromé podniky nemají jen hospodářský účel, ale i sociální dimenzi. Na základě iniciativy firmy General Motors napsal Drucker knihu The Concept of Corporation - stala se okamžitým bestellerem, v Japonsku i v Americe a stále se ještě hojně prodává. Okamžitě vytvořila módu decentralizace.

Avšak dva nejzajímavější argumenty z této knihy neměly příliš mnoho společného s decentralizací. Měly se stát dominantními rysy Druckerova díla.

První hlavní Druckerovou myšlenkou byl imperativ dát moc řadovým zaměstnancům. Drucker argumentoval, že zaměstnance je nutno považovat za zdroje, nikoliv jen za náklady. Byl ostrým kritikem práce na běžícím pásu - protože běžící pás běžel rychlostí nejpomalejšího pracovníka a ochromoval kreativitu jednotlivých zaměstnanců. Ostře kritický byl i vůči managerům, kteří považovali firmy jen za prostředek jak vytvořit krátkodobé zisky.

Druhý argument má souvislost s vzestupem tzv. knowledge workers, pracovníků, založených na znalostech. Drucker argumentoval, že svět přechází od ekonomiky zboží k ekonomice "znalostí" - od společnosti, jíž dominuje průmyslový proletariát, ke společnosti, jíž dominují lidé, užívající svého mozku. Varoval, že to bude mít obrovský dopad pro managery i pro politiky. Manageři musejí přestat zacházet s dělníky jako se zrnky v obrovském, nelidském ústrojí a musejí s nimi začít jednat jako s inteligentními lidmi. A politikové si musejí uvědomit, že znalosti, a tedy vzdělání, je nejdůležitějším zdrojem pro každou moderní společnost.

Drucker však také argumentoval, že tato nová ekonomika má dopad pro samotné zaměstnance, pracující mozkem. Musejí si ovědomit, že nejsou ani "šéfové", ani "dělníci", ale něco mezi tím: podnikatelé, kteří mají odpovědnost za to, aby rozvíjeli svůj nejdůležitější zdroj: mozek - a kteří musejí převzít odpovědnost za svou vlastní kariéru, včetně starobních důchodů.

Drucker zároveň vynalezl velmi tvrdý "management prostřednictvím cílů". Ve své důležité knize The Practice of Management (Praxe managementu), 1954, zdůraznil, že je velmi důležité, aby korporace a manageři určili jasné dlouhodobé cíle podniku a pak je interpretovali formou bezprostřednějších, krátkodobých cílů. Manageři musejí určit cíle, ale pak musí být umožněno zaměstnancům, aby prostřednictvím své kreativity těchto cílů dosáhli.

Drucker poukazoval také na to, že Amerika nemá nutně monopol na managerské znalosti. Dnes je to běžné, a Drucker vydal mnoho materiálů o japonských manažerských technikách

Drucker byl přesvědčen, že management je "definující orgán všech moderních institucí, nejen korporací".

Velmi plodně ovlivnil Drucker dobrovolné a náboženské organizace. Vštípil jim, že musejí uvažovat daleko více jako byznys - i když jsou to "podniky", jejichž cílem je měnit životy, nikoliv maximalizovat zisky. Finanční přispěvatelé, varoval Drucker, budou dobrovolné organizce posuzovat nikoliv podle idealismu jejich úmyslů, ale podle konkrétních výsledků jejich práce.

Kritikové poukazují na to, že Durcker nikdy nerozuměl malým organizacím - zejména začínajícím podnikům. Druhou kritikou jeho práce je to, že jeho důraz na management prostřednictvím cílů vedl podniky do slepé uličky. Většina moderních podniků tuto Druckerovu mechanistickou praxi opustila - dávají přednost tomu, aby nové myšlenky - včetně nápadů pro dlouhodobé strategie - vznikaly spontánně mezi řadovými a středně vysokými zaměstnanci. Odmítají vnucování myšlenkek firmě seshora.

Největším problémem s Druckerovým dědictvím jen to, že většina jeho myšlenek se stala součástí dnešního konvenčního myšlení moderního managementu - stal se obětí svého vlastního úspěchu. Jeho argumentace o tom, jak důležité jsou znalosti a jak důležité je dát řadovým zaměstnancům rozhodovací moc, znějí dnes poněkud banálně - aspoň na Západě.

I Bill Gates, na otázku, které knihy o managementu bere nejvíc vážně, odpověděl: "No, samozřejmě, Druckera." Teorie managementu není zrovna nejexaktnější vědeckou a intelektuální disciplínou. Avšak Peter Drucker je autor, kterého by měl číst každý vzdělanější člověk, uzavírá The Economist.

Podrobnosti v angličtině ZDE

                 
Obsah vydání       25. 11. 2005
27. 11. 2005 Aláví: Porušování lidských práv v Iráku je nyní horší než za Saddáma
27. 11. 2005 Bylo vězení CIA v Kosovu? Simone  Radačičová
27. 11. 2005 WTO: dva týdny před konferencí Ludmila  Štěrbová
27. 11. 2005 Mirek Topolánek: "Všem potřebným, nezaměstnaným a nemocným dokážeme, že skutečná solidarita má konzervativní, nikoli socialistické základy." Mirek  Topolánek
27. 11. 2005 Václav Klaus - prezident všech
25. 11. 2005 Peter Drucker: Podniky fungují, dáte-li moc řadovým zaměstnancům a dáte-li přednost vzdělávání
25. 11. 2005 Jednání, které hraničí s mobbingem
27. 11. 2005 Angela Merkelová jemně mění tóny německé zahraniční politiky Radek  Vogl
25. 11. 2005 Tajný britský vládní dokument obviňuje Izrael
25. 11. 2005 Počítačový virus předstírá, že je varováním od CIA a FBI
25. 11. 2005 Zemřela fotbalová legenda, George Best
25. 11. 2005 VI Ladislav  Novák
25. 11. 2005 Koncentrace CO2 je "nejvyšší za 650 000 let"
25. 11. 2005 Napraví premiér Paroubek svoji chybu? Michal  Rusek
9. 12. 2005
25. 11. 2005 Helsinki Human Rights Watch o lustračním zákonu:
25. 11. 2005 Co si myslí zahraniční odborníci o lustracích, II
25. 11. 2005 První debata z cyklu Zamyšlení nad Evropou Josef  Provazník
25. 11. 2005 Britský soudce: Opilé ženy jen těžko prokáží znásilnění
24. 11. 2005 Joseph Wilson: "Bushovi poradci Blaira podvedli"
25. 11. 2005 Jak spolupracuje "seriozní pravice" s Národním odporem
25. 11. 2005 Idealističtí novináři...
24. 11. 2005 Německo-americký konflikt kvůli válce v Iráku je minulostí Radek  Vogl
24. 11. 2005 Nepotřebnost literatury a bezprizornost spisovatele Michal  Černík
24. 11. 2005 Sexualizace hlouposti do každé rodiny Karel  Moudrý
24. 11. 2005 CIA: Ředitel pro mučení
24. 11. 2005 Monbiotem zmiňovaná hrozná zbraň vznikla  úpravou zastaralé pancéřovky Karel  Dolejší
24. 11. 2005 Profil vraha Zdeněk  Jemelík
24. 11. 2005 Proč se ženy nedívají na gay porno? Jan  Stern
23. 11. 2005 Monbiot: Američané užívali ve Fallúdži termobarických zbraní, jako Rusové v Čečně
23. 11. 2005 S Jožínem z bažin proti komunismu Karel  Moudrý
4. 11. 2005 Hospodaření OSBL za říjen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce