26. 8. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
26. 8. 2005

Aby paměť neklamala

CzechTek 2005: To není hudební nadšení, ale spíše se to podobá rizikovým adrenalinovým aktivitám

"Pokud mě paměť neklame, v roce 1969 publikovala Světová literatura v cyklu o patafyzice i Galerii slavných blbců. Kromě Červené Karkulky, která si pletla vlky s babičkami, tam byl zařazen i seržant obsluhující radar na základně v Pearl Harboru 7. 12. 1941, který si spletl japonské bombardovací letky s hejnem vlaštovek", napsal nám pedagog Janek Wagner v souvislosti s výroky, které z úst autoritativních osob, mnohdy představitelů politických stran či státních instiucí zazněly - v rozporu se zdravým rozumem i fakty - o mediálním fenoménu minulých dní, akci CzechTek 2005. Některé z těchto nejkřiklavějších výroků autor připomněl - snad proto, aby nezapadly.

monitor dalších výroků "slavných" v této kauze ZDE

Jiří Paroubek, předseda vlády ČR a místopředseda ČSSD

Na tom, že zákrok policie byl oprávněný, trvám. Účastníci CzechTeku pro akci zabrali desítky hektarů, přičemž souhlas majitelů měli jen na malou část této plochy (cca 90 hektarů zabrali neoprávněně). Je to zásah do cizích vlastnických práv, policie měla povinnost konat a řídila se jí. Pokud v některém konkrétním případě jednotliví policisté pochybili, bude to vyšetřeno, ale zásah jako celek oprávněný byl. Chci připomenout, že v okolních zemích by se pořadatelé o podobnou akci ani nepokusili, protože by riskovali daleko tvrdší postihy.

Pořádání CzechTeku, kdy pořadatelé tají místo až do poslední chvíle a brání korektnímu posouzení pořadatelského zajištění ze strany státu i obcí, má daleko k běžným postupům. A je v naprostém rozporu s jinými a ještě většími festivaly, jejichž pořadatelé postupují zcela transparentně. Na těchto festivalech k problémům nedochází. Počet policistů zraněných při zásahu na CzechTeku byl také mimořádně vysoký (téměř 90 osob). Můžeme se dnes samozřejmě přít o příčinu, ale policisté konali svou povinnost a vyvolat střet nebylo rozhodně v jejich zájmu. Pro mne i tento údaj potvrzuje, že agresivita účastníků akce byla velká. V tomto směru proto názor nijak neměním, zásah policie byl oprávněný a nebyl neúměrný. Nechci opakovat další závěry, které z toho vyplývají pro stát, protože už jsou obecně známé. Podle mne je nezbytné zapracovat do legislativy jasná pravidla pro pořádání těchto akcí atd. (…)

Jinou věcí je má role v této věci a poučení, které jsem z toho vyvodil pro sebe. Dopustil jsem se nepochybně chyby v tom, že jsem CzechTek jako zdroj možných problémů podcenil. Toho se týkalo mé vyjádření v nedělní televizní debatě. Měl jsem se lépe informovat o možných rizicích; pokud bych to udělal, byl bych odložil dovolenou, byl v té chvíli v republice a řešil věci doma na základě přímých informací. A byl bych nepochybně včas řešil i chybu, které se podle mne dopustilo vedení policie. Ta v podstatě pominula tu část své práce, která zahrnuje komunikaci s veřejností. Měla okamžitě a úplně informovat o nutnosti zásahu i jeho průběhu, a to velmi detailně včetně obrazového materiálu, který měla z akce k dispozici. Vyhnuli bychom se tak neproporcionálním informacím, kdy byl několik dní v televizích vysílán pouze záběr zasahujících policistů s komentáři účastníků CzechTeku. A záběry ilustrující agresi technařů se objevily až daleko později. V tomto směru měla být podle mne práce vedení policie daleko lepší. Tuto chybu jsem jí už vytkl a současně jsem si ujasnil i chybu, které jsem se dopustil naopak já. Není věcí premiéra, aby komentoval takovouto událost průběžně. Při teroristickém útoku v Londýně britský premiér vyslovil jedno zásadní stanovisko, zbytek dění komunikovala policie a bezpečnostní složky. Je to jejich role, jejich úkol a práce, a pokud mi média v minulých dnech vytkla, že jsem se této role nedržel, uznávám, že měla pravdu. A beru si z toho poučení. Ministra vnitra upozorním, aby se tomu přizpůsobila i práce police.

Server CSSD.CZ, 25.8.2005 ZDE

S tvrdým jádrem inspirátorů technoparty jsou trpké zkušenosti v celé Evropě. Žádné tančící děti to nejsou. Věci je nutno nazývat pravým jménem, tím spíše, že jsou mezinárodně, a také u nás, jak politologicky a sociologicky, tak policejně a zpravodajsky dokonale dokumentovány. Toto jádro tvoří nebezpečně posedlí lidé s anarchistickými sklony, přitom mezinárodně propojení. Provokují masivní, alkoholem a drogami přiživované silácké demonstrace proti pokojné společnosti (i když ty jsou spojené například i s emocemi vyznavačů tvrdého rocku). Logice těchto násilníků odpovídá i systém pořádání jejich party.

Přes internet a mobilní síť se informují tak, aby se jejich zahraniční skupiny i domácí organizátoři, křižující zemi ve velkých automobilech, dozvěděli o utajovaném místě konání v okamžiku, kdy jsou schopni velice rychle vyrazit.

A to tak, aby se jich po hodině shromažďovaly již tisíce a žádné pořádkové síly tomu nemohly zabránit. Samozřejmě, že to vše má obal romantického dobrodružství a hudebního nadšení, na které se nachytají tisíce noviců, kteří to chtějí zkusit.

Jak to potom probíhá, už přitom víme: to není hudební nadšení, ale spíše se to podobá rizikovým adrenalinovým aktivitám, které s pomocí alkoholu i drog dokáží vytvářet nebezpečné situace pro své okolí včetně dalších tisíců mladých, kteří přicházejí s nejlepší vůlí se bavit. K tomu připojme terorizování obyvatelstva hlukem, špínou a dalšími útrapami, a to v celém okruhu sousedících obcí, jimiž tyto karavany projíždějí, a o těch v přímém sousedství nemluvě. Přitom nutno také počítat s narušováním životního prostředí, i elementární hygieny, rizika šíření AIDS, žloutenky, salmonely atd. až po zamoření celých lokalit odpadky. Těchto zkušeností je v mnoha našich obcích více než dost.

Lidové noviny, 2. 8. 2005 ZDE

František Bublan, ministr vnitra ČR

Moderátor (Petr Šimůnek): Ale já pořád nechápu, proč se to musí ověřovat, prostě oni mají podepsanou smlouvu a je věcí jich a toho majitele, jestli je pravá nebo ne.

Host (František Bublan): Dobře, tak já vám to řeknu jinak. Měli podepsanou smlouvu na část nějakého pozemku, k tomu pozemku přímo nevedla žádná cesta, tak se muselo ověřovat, zda ti ostatní majitelé těch pozemků, souhlasí s tím, aby přes jejich pozemky se tam dopravovala nějaká těžká vozidla a podobně. (...)

Moderátor (Petr Šimůnek): Čili vy jste zasáhli proto, že oni neměli souhlas těch okolních majitelů pozemků?

Host (František Bublan): Nejdřív se, nejdřív se prověřovalo, zda skutečně mohou na ten pozemek vjet, zda ta smlouva je platná, zda ten majitel s tím souhlasí, potom samozřejmě už přišla ta trestní oznámení, protože ti lidé se tam dostávali po naprosto různých lesních cestách, káceli tam stromy a podobně, nakonec se umístili na jiném pozemku, než na tom, který měli pronajatý.

Press klub Frekvence 1 - 1. 8. 2005

Pavel Severa, místopředseda výboru pro obranu a bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za KDU-ČSL

Pořadatelé této akce byli buď naprostí diletanti, anebo podvodníci, kterým nešlo o zorganizování dobré akce, ale jen o to vybrat od účastníků poplatek. Není přece možné sdělit účastníkům místo konání akce až v den konání akce samé. Není možné je posílat na byť deklarované pronajaté pozemky přes soukromé pozemky jiných osob, které si tam tuto akci nepřejí. Neobstojí argument, že cesta je věcné břemeno a musí být umožněn průjezd - ano, ale za účelem obdělávání pozemku a péči o tento prostor. Není možné tam poslat stovky osobních a nákladních automobilů a tvářit se, že nic nepoškozují. Pořadatel by zasloužil pár facek za to, že pouze vyinkasoval peníze, nezajistil nic, neinformoval ani účastníky, ani policii, ani občany sousedních obcí a ani majitele sousedních pozemků. Proto byli účastníci rozhořčeni na policii v přesvědčení, že jsou na řádně pronajatém pozemku, řádně připravené akci a že je policie bezdůvodně šikanuje. Proto si zoufali zemědělci na sousedních pozemcích i občané okolních obcí.

Jak pořadatel zmlátil policii i účastníky technoparty, Právo 2. 8. 2005, str. 8 ZDE

Vladislav Husák, náměstek Ministra vnitra ČR, pověřený policejní prezident

Moderátor - Václav Moravec: Zeptám se jinak. Pokud byste měl nějak strukturovaně ve dvou, ve třech bodech odpovědět na otázku, jaké poučení by si policie měla vzít podle náměstka policejního prezidenta Vladislava Husáka z akce CzechTek 2005, které tři body by to byly?

Host - Vladislav Husák: V první řadě by to byla otázka přípravy. Myslím si, že ta letošní příprava ukázala, že se nám podařilo monitorovat zdroje, že se nám podařilo sledovat všechny otevřené sdělovací prostředky, že se nám podařilo sledovat Internet a z toho čerpat informace. To je pozitivní. Co se nám nepodařilo, tak to je komunikace s tím vlastním organizátorem. Nepodařilo se nám nijakým způsobem ovlivnit tu skupinu lidí, která se sjížděla na to vlastní místo a v tuhle chvíli nevím, jakým způsobem by se nám to budoucna mělo dařit.

Moderátor - Václav Moravec: Jestli se vám to nepodaří navíc po tom zákroku, tak tam ta vzájemná nevraživost bude taková, že ...

Host - Vladislav Husák: To je samozřejmě věc, která už jaksi je nevratná a s tou toho moc nenaděláme, ale budeme se muset asi dohadovat podstatně více s psychology, které bysme možná do celé té záležitosti měli podstatně více zaangažovat. Takže určitě podstatně více bychom do toho měli zaangažovat místní samosprávu, i když v tomto případě starosta pan Sobko vycházel polici všemožně vstříc. Vycházel vstříc i těm organizátorům nebo té skupině, která se tvářila jako organizátoři, ale bohužel se žádný velký výsledek v tomto jednání nepodařilo. (…)

Moderátor - Václav Moravec: Vy považujete ten současný právní rámec z pohledu technoparty CzechTeku také za nedostatečný?

Host - Vladislav Husák: Považuji ho za nedostatečný v jedné věci. Já se domnívám, že je tady určitý zákonný rámec, kterým se musí řídit policie. Zákonný rámec svolavatelů v podstatě je velice vážný. Myslím si, že svolat deset tisíc lidí jedním člověkem na místo, které svojí rozlohou tomu absolutně neodpovídá. Jestliže tento prostor není vymezen, jestliže ti lidé tam jedou jakoby, jak se říká lidově nablint, neví, zda tam budou zajištěny základní hygienické potřeby, jestli tam bude zajištěna voda, tak se domnívám, jestli vůči tomuto svolavateli měly být nastaveny určité povinnosti, za kterých by tento svolavatel té akce mohl tu akci provozovat legálně a legitimně.

Moderátor - Václav Moravec: Vy to nepovažujete za příliš velký zásah případně do lidských práv těch svolavatelů či účastníků takové akce, pokud by se zpřísnily ony podmínky tak jak byste si to přáli jako policie?

Host - Vladislav Husák: Já se domnívám, že ty podmínky se v žádném případě nezpřísní ve vztahu k těm vlastním návštěvníkům těch akcí. Tam já absolutně nemám žádný problém a vnímám to, co říká pan poslanec Vidím, že by nechtěl sešněrovávat v podstatě práva lidí, které v současné době ústava má a dává. Ale v každém případě se domnívám, že by se tady měla dát jasná pravidla pro toho jednoho, dva tři nebo skupinu lidí, kteří se staví do role toho svolavatele, protože bez toho se dostaneme příští rok do stejné situace jako jsme v letošním roce.

Interview BBC, 9.8.2005

Moderátor - Veronika Sedláčková, Michal Schuster: Ukončili byste tu akci, pokud by to bylo bez souhlasu majitele pozemku?

Vladislav Husák, náměstek policejního prezidenta: Pokud bychom měli informace od majitele pozemku, že nesouhlasí s tím, aby na tento pozemek kdokoliv vstupoval bez jeho povolení, tak samozřejmě ano.

Moderátor - Veronika Sedláčková, Michal Schuster: Jinak by party pokračovala?

Vladislav Husák, náměstek policejního prezidenta: Jinak by party pokračovala. (…)

Moderátor - Veronika Sedláčková, Michal Schuster: Na jaké trestné činy se budete zaměřovat? Už jsme slyšeli, že by to mohla být distribuce drog, i podle vašich minulých zkušeností.

Vladislav Husák, náměstek policejního prezidenta: To je ta sekundární trestná činnost, která se dá předpokládat v době konání té akce. My se budeme zaměřovat ale i na celou řadu ekologických trestných činů, protože jak už zaznělo v upoutávce relace, vznikla v tom loňském roce poměrně velká škoda, která dosáhla 1 milion korun, bylo tam poničeno několik hektarů porostu, takže to je pro nás určitý způsob, jak můžeme dokumentovat tuto trestnou činnost.

Moderátor - Veronika Sedláčková, Michal Schuster: Jak vám ztěžuje práci, že neznáte organizátory, protože oficiálně žádní neexistují?

Vladislav Husák, náměstek policejního prezidenta: Ztěžuje nám to práci velice. My, tak jak řekla paní doktorka, vůbec nemáme ambice, abychom zakazovali tyto akce nebo abychom je překazili, to v žádném případě ne. Ale my máme za úkol, abychom dodržovali zákon a abychom vymáhali na občanech dodržování zákona a v tomto případě mám takový dojem, že skupina lidí se nechce podřídit a nechce se podle zákona chovat. To samozřejmě bude vyvolávat určitá opatření ze strany policie.

Moderátor - Veronika Sedláčková, Michal Schuster: Budete to prostě monitorovat?

Vladislav Husák, náměstek policejního prezidenta: Budeme to z počátku monitorovat a v případě, že dojde k porušení zákona, tak bezesporu přerušíme celou akci.

ČT1, Události, komentáře z 28.7.2005 ZDE

Blanka Kosinová, tisková mluvčí Policejního prezidia ČR

Hodinu po půlnoci dne 29. července 2005 začínali na louku u obce Mlýnec na Tachovsku poblíž dálnice D5 najíždět účastníci avizované technoparty. V místě EXIT 136 začala vznikat kolona většího počtu vozidel snažících se najet na louku u Mlýnce, u které nebyl v tu dobu zjištěn majitel. Situaci navíc zkomplikoval kamion, který vezl zvukovou aparaturu a při vjíždění na louku zapadl a zablokoval tak průjezd ostatních vozidel. Dopravní policisté vyzvali účastníky silničního provozu, aby opatrně pokračovali v jízdě ve směru na Rozvadov. Řidiči vozidel nerespektovali pokyny policistů a zůstávali stát ve všech dálničních pruzích.

Zároveň probíhalo zjišťování majitelů pozemků, na kterých byla již některá vozidla zaparkována a účastníci začali vybalovat aparaturu. Z těchto důvodů policie vjezd na louku uzavřela. Velitel opatření informoval o tom, že byla podepsána smlouva o povolení ke vstupu na pozemky mezi nájemcem a pronajímatelem. Následně bylo prováděno ověřování předložené smlouvy.

Velitel opatření požádal o vyslání pořádkové jednotky na teritorium Policie ČR OŘ Tachov. Pořádková a zásahová jednotka správy Západočeského kraje byla vyslána v celkovém počtu 148 policistů. Kolona vozidel na dálnici neustále narůstala. Z tohoto důvodu byl proveden odklon dopravy po silnici číslo II/605 a současně byla o situaci informována veřejnost prostřednictvím médií.

Smlouva o povolení vstupu na uvedené pozemky byla ověřena s tím, že přístup na pronajaté území je možný pouze přes pozemky dalších vlastníků, kteří se vstupem ani přejezdem nesouhlasí. (…)

Od časných ranních hodin narůstala hudební produkce a účastníci se rozmisťovali i na pozemky, které neměli pronajaty. Účastníkům byla dána výzva k opuštění okolních pozemků a ukončení hudební produkce ve stanovené lhůtě. Během pronášení výzev opakovaně a na několika místech v prostoru louky účastníci fyzicky napadli policejní vozy s posádkami (došlo k poškození vozidel). Účastníci technoparty byli upozorněni, že bude proveden zákrok policie. Vzhledem k tomu, že se situace neustále zhoršovala, docházelo k páchání trestných činů poškozování cizí věci dle §257/1 trestního zákona ve stádiu pokusu a k nutnosti obnovení právního stavu ve vztahu k majitelům pozemků a k narušení veřejného pořádku, vydal velitel opatření v 16,30 hodin pokyn k provedení policejního zákroku. Při policejním zákroku byli policisté napadáni. Útoky účastníků byly velmi tvrdé a agresivní (baseballové pálky, dlouhé dřevěné tyče, klacky, pálky, kameny, střepy, zápalné lahve, bylo zapáleno několik kotoučových balíků slámy). Někteří účastníci dokonce vrhali proti policistům nože, nalezena byla i sekera a zápalné lahve. To svědčí o tom, že účastníci se na střet s policii připravovali dopředu.

Tisková zpráva MV ČR k akci CzechTek, 2. 8. 2005 ZDE

Policie ČR monitoruje v těchto dnech na našem území již větší počet cizinců, kteří se sjíždějí na CzechTek. V této souvislosti upozorňujeme občany, kteří vlastní větší pozemky - louky, aby dbali zvýšené pozornosti a v případě jakýchkoli poznatků neprodleně ve vlastním zájmu informovali Policii ČR. Také ostatní občané se mohou, pokud byla dotčena již nyní, tedy před konáním samotné akce, jejich práva - např. parkováním většího počtu vozů, nebo hlasitou reprodukcí hudby - obrátit o pomoc na Policii ČR.

Tisková zpráva k akci CzechTek, 26. 7. 2005 ZDE

Jaromír Kníže, ředitel Okresního ředitelství Policie ČR v Tachově

Redaktor Josef Vachuda: Nemohla policie použít mírnější prostředky, aby se předešlo zraněním?

Jaromír Kníže: Šli jsme do zákroku s tím, že policie zjevně nemá převahu. V době zákroku šlo dle mého názoru o poslední možnost, jak technoparty znemožnit. Do prostoru najížděli a docházeli další účastníci. Počet lidí v době zákroku se od rána takřka zdvojnásobil. Stejná situace byla i v okolí zákroku. Pokud by všechny tyto osoby vnikly na pozemek, nebylo by v našich silách s prostředky, které jsem měl k dispozici, už cokoliv ovlivnit. Jako policista mohu zahájit jen ten zákrok, o kterém jsem přesvědčen, že jej mohu úspěšně dokončit. Pokud by k zákroku nedošlo, dnes by tam bylo kolem 20-30 tisíc lidí, byla by zablokována veškerá doprava v okolí včetně dálnice. Byly by také stovky oprávněných stížností občanů na porušování práv. V této situaci bych se pak cítil jako nekompetentní člověk, který nemá ve své funkci co dělat. Mé pokyny k akci byly jinak jasné. Ten, kdo bude pod vlivem návykových látek nebo alkoholu, může zůstat na místě a bude upozorněn, že ráno musí prostor opustit. Policisté takové účastníky také nechávali projít. Bohužel se stávalo, že byli pak napadáni zezadu. Vzduchem létaly kameny, zápalné lahve i nože. Ze strany technařů šlo o útok na veřejného činitele a ne o obranu. Policisté ale při zákroku nebyli brutální, nevyvolávali osobní střety, jak bylo v některých médiích prezentováno. Pokud někoho překvapuje, že někteří technaři leželi v poutech na zemi, musí si uvědomit, že pokud někdo zaútočí na policistu po opakovaných výzvách, budou proti němu použity zákonné prostředky. Pokud se politikům tyto zákonné prostředky nelíbí, musí změnit zákon.

Redaktor Josef Vachuda: Co říkáte na výroky, že jste jednal na politickou objednávku?

Jaromír Kníže: To je nedůstojné. Zákrok byl nezbytný. Nemám žádnou radost z toho, že k zákroku došlo. Nemám nic proti technařům. Pokud by byla akce řádně zorganizována, policie by pouze dohlížela na její konání, tak jako na jiných kulturních akcích. Názor politiků mě překvapuje. Objektivní informace zcela jistě nemají. Jsem právník a budu vždy postupovat podle zjištěných faktů. Některá prohlášení politiků svědčí spíše o tom, že jde především o volební preference a hlasy. A to bez ohledu na realitu.

Redaktor Josef Vachuda: Je pravda, že policie sama iniciovala majitele okolních pozemků, aby podali trestní oznámení?

Jaromír Kníže: Není. Nutně jsme potřebovali znát konkrétní majitele pozemků, na nichž se účastníci akce soustřeďují, a potřebovali jsme vědět, zda k obsazení svých pozemků dali souhlas. S pomocí katastrálního úřadu jsme majitele zjistili a pochopitelně se jich ptali. Všichni nás ubezpečili, že žádný souhlas nedali, a žádali nás, abychom jejich majetek ochránili. Trestní oznámení byla jejich vlastní iniciativa. Je pochopitelné, že jako soukromé osoby svůj majetek chtějí chránit.

Plzeňský deník, 2.8.2005

Bohumil Doležal, politolog

Čtvrtek 28. července

Na ČR se chystá pohroma v podobě nájezdu tisíců milovníků nesnesitelné hudby, zvané techno. Nemytí a aspoň zčásti i zfetovaní nájezdníci z celé Evropy budou minimálně po víkend znepříjemňovat život náhodně vybrané české vesnice a při té příležitosti důkladně zpustoší její okolí. Poté, co se rozejdou, je policie rozežene. Můžeme se utěšovat tím, že je to přece jen lepší než teroristické atentáty. Jinak si myslím, že nejvhodnějším terénem pro pořádání akcí tohoto druhu je Sahara.

Denní komentáře politologa Bohumila Doležala k událostem v České republice i ve světě podle českého denního tisku ZDE

Petr Laušman, generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic a jeho tiskový mluvčí Jan Hoření

Jan Hoření: Věříme, že organizátoři splní svůj slib a půjdou smírčí cestou. Pokud se však nedohodnou, ŘSD bude ze zákona nuceno podat trestní oznámení a vymáhat náhradu škody na státním majetku.

Petr Laušman: Ze zákonného hlediska musíme důsledně využívat všechny právní prostředky při ochraně majetku před neoprávněnými zásahy a včas uplatňovat právo na náhradu škody. Vyzýváme proto organizátory CzechTeku k vyrovnání škod.

iDnes, 25. 8. 2005 ZDE

Petr Kukal, pracovník instituce zabývající se specificky zaměřeným vzděláváním dospělých

Policejní zásah je zneužíván k nejhorší manipulaci s obyvatelstvem, a teď dokonce prosakuje do pedagogické obce pod tou nejtrapnější záminkou vůbec, totiž že v Mlýnci „tančily děti“. V Mlýnci se sjíždělo drogami pár tisícovek dospělých a cokoli jiného je účelové překrucování faktů.

Slyšel jsem mimochodem srovnání Czechteku s listopadovou revolucí, kde „taky bili (ve smyslu tloukli, nevyjádřený podmět) děti“. Když jsem přemohl žaludeční nevolnost, napadla mě roztomilá analogie: Tehdejší děti byly ve školách vychovávány k myšlenkám socialismu, stádnosti, nesvobody. Byly ale tak silné, statečné, čestné a moudré, že dokázaly totalitní systém svrhnout a obrátit ho v jeho přesný opak. Dnešní děti jsou ve školách vychovávány k ideálům demokracie, liberalismu a lidských práv. A jsou tak egoistické, arogantní a zhovadilé, že se co chvíli pokoušejí o totéž co jejich předchůdci z Listopadu: Přeměnit tyto ideály v jejich opaky - anarchii, svévoli a utilitární individualismus. Analogie jsou zkrátka ošidné, všem zastáncům bitých dětí radím se do nich raději nepouštět.

Stolzová - web pro pedagogickou tradici a kontinuitu, článek Stolzová k Czechteku v pedagogických médiích, 14. 8. 2005 ZDE

                 
Obsah vydání       26. 8. 2005
28. 8. 2005 Británie: Ochranu proti smrtelné "ptačí chřipce" dostanou jen "příslušníci elit"
26. 8. 2005 Nákup transportérů pro armádu ČR: Ochrana životů, nebo kšeft? Karel  Dolejší
27. 8. 2005 Británie začíná deportovat Kurdy do Iráku
27. 8. 2005 Bývalý šéf BBC požaduje "pravdu a krásu" v televizním vysílání
27. 8. 2005 BBC zpřístupní své kompletní televizní vysílání na internetu
26. 8. 2005 Do de Menezese stříleli třicet vteřin
26. 8. 2005 Itálie: Právníci pro podezřelého londýnského atentátníka požadují, aby nebyl vydán do Británie
26. 8. 2005 Čína usiluje o stabilní vztahy se Spojenými státy
26. 8. 2005 Soudcova odpovědnost a právo na právní názor Zdeněk  Jemelík
26. 8. 2005 Seznam četby pro studenty Vysoké školy mlíkařské Tomáš  Koloc
26. 8. 2005 Podpořte Českou knižnici Jiří  Holý
26. 8. 2005 Pohádka O mladém stromku Alex  Koenigsmark
26. 8. 2005 Velvyslanec ČR v Austrálii nepravdivě informuje o Czechteku Bushka  Bryndová
26. 8. 2005 VyVolený Velký bratr, anebo kdo chce kam... Jiří  Mašek
26. 8. 2005 Ropný zlom -- velké dobro pro lidstvo? Michal  Mašín
26. 8. 2005 Proč? Odpověď je prostá: nehodilo se mu to do krámu Ivan  Brezina
26. 8. 2005 Taggartův pančovaný olej Jan  Rovenský
26. 8. 2005 Malé zamyšlení nejen nad houbami Petr  Vařeka
26. 8. 2005 CzechTek 2005: To není hudební nadšení, ale spíše se to podobá rizikovým adrenalinovým aktivitám
25. 8. 2005 OSN: Britské rozhodnutí vyhostit "extremisty" je protizákonné
25. 8. 2005 Koho hodlá britská vláda vyhostit za vyjadřování extremistických názorů
25. 8. 2005 George W. Bush se tak unavil na dovolené, že musel jet na druhou dovolenou
24. 8. 2005 Konzervatismus se stal lidovou ideologií, a tak přestal intelektuálně stimulovat
25. 8. 2005 Musíme se připůsobit terorismu
25. 8. 2005 Nakrmíme buď auta, nebo sebe
25. 8. 2005 Nejen piloti jsou pod tlakem Hynek  Hanke
19. 8. 2005 Hospodaření OSBL za červenec 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce