26. 8. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
26. 8. 2005

Malé zamyšlení nejen nad houbami

Představa Boha Stvořitele jakožto 3. osoby někde mimo nás, má svůj původ v odštěpení mysli od těla. Protože od nepaměti máme obsesivní pocit, ze pomo- cí své mysli ovládáme své tělo, myslíme si, ze stejně tak musí existovat někdo, kdo řídí běh kosmu a kdo je zároven mimo něj.

Myslím si, ze daleko přirozenější je představa Boha, jako někoho, či lépe něčeho, co je zároveň tím, co tvoří a řídí. V lese roste houba. Postupně mění tvar a strukturu a přitom je to nepochybně jen ona, která má svůj růst ve své moci. Představa, že někdo v pozadí "tahá za nitky" je umělá a nepřirozená.

Zůstanme však ještě u té houby. Zda se, ze je obtížné zjistit, co houba vlastně je, kde začíná, kde končí a kde má své hranice. Součástí houby je i rozsáhlé podhoubí, které mikroskopicky jemnými vlákny vrůstá do substrátu, takže je třeba zmobilizovat analyticky rozum, abychom rozlišili, co je houba a co hlína. Z teze hlíny však vyrůstá vegetace, na které je houba závislá (a naopak vegetace zas na ni). Houba samotná tak, nejenže nemůže existovat, ale dokonce ji bez onoho "pozadí" tvořeného substrátem a vegetaci ani nelze definovat.

Odpoledne jsem shodou okolnosti byl na houbách a byl jsem uspěšný - úlovek činil asi 20 suchohřibů a dva krásné hřiby - žel se ukázalo, ze jsou poněkud červivé. Mel jsem při houbaření pocit, jako by se skutečnost vysmála mému dopolednímu hloubání. Když jsem se zadíval na prvního z dvojice oněch hřibů, bylo mi hned nad slunce jasné co pojem houba obnáší i bez nějakých definic. Podobně i milenci vědí lépe, co je polibek, než třeba vědec studující reakce parasympatického a sympatického nervstva při teto formě pohlavního styku. Ale vraťme se k dopolednímu rozjímání.

Člověk, který však není vědcem a jen tak jde lesem, má podvědomý pocit, jako by houby byly novotvarem vyrůstajícím ze dna lesa, podobně jako bradavice z kůže. Zdá se mu, jako by doslova les rostl své houby.

Čím jdeme do tohoto problému hlouběji, tím je zřejmější, ze houby patří k lesu tak neodmyslitelně, ze definice lesa bez hub a hub bez lesa je dost povrchní. Hodí se asi jen houbařům. Spíše se zdá, ze les se vším, co v něm roste, pobíhá či létá, je jeden organismus, který jsme si analyticky rozdělili na jednotlivé části, ve klamné snaze mu lepe porozumět.

Les nejsou stromy, houby, mech, borůvčí, hmyz, zvěř, atd. Není to jejich prostý součet. Je něčím, co je mnohem víc. Každá z těchto částí je jen obdobou střípku holografického obrazu - v každé jeho části je obsažen celek. Řeknu-li slovo "mravenec", či "houba", či třeba "jezevec", každému se podvědomě vybaví les se vším všudy.

Kde začíná a kde končí les ? I toto rozlišení se při hlubším pohledu jeví poněkud umělým. Všechny různé typy životního prostředí, vyčleněné analytickým myšlením, lze integrovat pod pojem příroda.

A tato příroda (kterou si opět v iluzorní snaze ji porozumět dělíme na "živou" a "neživou") "roste" své lesy, oceány, stepi, atd., se vším, co v nich dýchá a raší.

A konečně, nedílnou součástí této přírody, jsme i my, kteří jsme se z ni vyč- lenili myšlením. Příroda, nebo "Bůh", či jak to nazveme, nás "roste" stejným způsobem, jako z hlavy vyrůstá vlas, či z dásně zub.

Význam řeči tkví v komunikaci. Pojmy v ni vystupující slouží jen a pouze k orientaci. Nelze je proto zevšeobecňovat ad absurdum, poněvadž jsou to jen pouhé pracovní koncepty, které si právě za účelem komunikace ze skutečnosti odštěpila mysl. Každý "ví" co je to houba. Pro účely, ke kterým houbu používáme, či pro drtivou většinu situací, při kterých s ni přicházíme do styku, tato vědomost o fenoménu "houba" bohatě postačuje.

Řeknu-li však slovo mysl, vzniká zvláštní pocit, jako by byla něčím zcela mimo tělo.

Praktické využití pojmu mysl či tělo vede jen k zavádějícím zmatkům; ke vzniku theosofie, astrologie a dalších pavěd vrhajících zdánlivé světlo na cosi, co osvětlovat ve skutečnosti vůbec nepotřebuje, poněvadž je nad slunce jasné, ze mysl i tělo jedno jsou.

Když Ježíš nabádal své učedníky, aby okusili jeho těla a napili se jeho krve, určitě je tím nevybízel ke kanibalské hostině, ale zřejmě jim chtěl vyjevit podobenství, že všechno a všichni jsou jedno tělo - tj. i chléb, který jíme, či víno, které pijeme. A víno skutečně zvláštní stávou je, protože pije-li se střídmě, může zostřovat vnímání a zbavovat tak to, čemu říkáme "mysl", zakořeněných předsudků.

                 
Obsah vydání       26. 8. 2005
28. 8. 2005 Británie: Ochranu proti smrtelné "ptačí chřipce" dostanou jen "příslušníci elit"
26. 8. 2005 Nákup transportérů pro armádu ČR: Ochrana životů, nebo kšeft? Karel  Dolejší
27. 8. 2005 Británie začíná deportovat Kurdy do Iráku
27. 8. 2005 Bývalý šéf BBC požaduje "pravdu a krásu" v televizním vysílání
27. 8. 2005 BBC zpřístupní své kompletní televizní vysílání na internetu
26. 8. 2005 Do de Menezese stříleli třicet vteřin
26. 8. 2005 Itálie: Právníci pro podezřelého londýnského atentátníka požadují, aby nebyl vydán do Británie
26. 8. 2005 Čína usiluje o stabilní vztahy se Spojenými státy
26. 8. 2005 Soudcova odpovědnost a právo na právní názor Zdeněk  Jemelík
26. 8. 2005 Seznam četby pro studenty Vysoké školy mlíkařské Tomáš  Koloc
26. 8. 2005 Podpořte Českou knižnici Jiří  Holý
26. 8. 2005 Pohádka O mladém stromku Alex  Koenigsmark
26. 8. 2005 Velvyslanec ČR v Austrálii nepravdivě informuje o Czechteku Bushka  Bryndová
26. 8. 2005 VyVolený Velký bratr, anebo kdo chce kam... Jiří  Mašek
26. 8. 2005 Ropný zlom -- velké dobro pro lidstvo? Michal  Mašín
26. 8. 2005 Proč? Odpověď je prostá: nehodilo se mu to do krámu Ivan  Brezina
26. 8. 2005 Taggartův pančovaný olej Jan  Rovenský
26. 8. 2005 Malé zamyšlení nejen nad houbami Petr  Vařeka
26. 8. 2005 CzechTek 2005: To není hudební nadšení, ale spíše se to podobá rizikovým adrenalinovým aktivitám
25. 8. 2005 OSN: Britské rozhodnutí vyhostit "extremisty" je protizákonné
25. 8. 2005 Koho hodlá britská vláda vyhostit za vyjadřování extremistických názorů
25. 8. 2005 George W. Bush se tak unavil na dovolené, že musel jet na druhou dovolenou
24. 8. 2005 Konzervatismus se stal lidovou ideologií, a tak přestal intelektuálně stimulovat
25. 8. 2005 Musíme se připůsobit terorismu
25. 8. 2005 Nakrmíme buď auta, nebo sebe
25. 8. 2005 Nejen piloti jsou pod tlakem Hynek  Hanke
19. 8. 2005 Hospodaření OSBL za červenec 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce