17. 8. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
17. 8. 2005

CzechTek 2005: Chucpe aneb malé věci řežte ruky mávnutím

Ivo Železný

Až donedávna jsem měl dojem, že popudem k "razantnímu" zákroku Policie České republiky proti teknařům bylo možná jen malé neporozumění, způsobené zapeklitým českým pravopisem. Starší velící důstojník policie, sloužící už za socialismu, na rozdíl od svých mladších podřízených, kteří podle mé zkušenosti ovládají češtinu na průměrné úrovni současného mladého Čecha, patrně nebyl v českém pravopise až tak honěný, a tak nešťastně pochopil doporučení policejních psychologů ze školení, aby se jeho muži zachovali podle veskrze rozumné rady Jiřího Suchého: "Malé věci řešte ruky mávnutím". Přišel nešťastný rozkaz: "Chlapi, řezat, řezat, řezat!"

Jinak celkem chápu, že soudruh Paroubek, (oslovení soudruh u sociálního demokrata není zlomyslnost, pokud vím, na západ a sever od našich hranic se za ně sociální demokraté dodnes nestydí a neskrývají je za oslovení příteli jako komunisté srpy a kladiva za třešničky, ba i Internacionálu si chutě na prvního máje sborově zapějí) zatlouká, zatlouká, zatlouká. Co má taky dělat, když se to tak ošklivě zvrtlo. Totéž pan (možná soudruh, nevím) zastupující a bohužel/nedejbože i budoucí policejní prezident Mgr. Vladislav Husák. Nechat se Novou natočit den před Czechtekem, jak opakovaně tvrdí, že když budou mít teknaři nájemní smlouvu, tak nemá policie důvod na místo konání teknoparty ani přijet, a nepřijede, to je trestuhodně lehkomyslné spoléhání na to, že se teknaři zachovají jako před rokem, nebo pech, když celá policejní akce takového rozsahu musela být dávno připravena a pracně s mnoha nákladnými přesčasy zhruba tisícovky mužů nazkoušena s ohledem na plánovaný výsledek. Taková nepředvídavost rozhodně není kvalifikací pro přislíbenou funkci. Docela by mě zajímalo, jestli vůbec někteří obrněnci zůstali doma, řekl bych, že na připravovaný zásah byli pár dní soustředěni všichni nebo téměř všichni.

Pan Václav Šroub magistra Husáka a policii parádně převezl, a za to musí být, jak každý zajisté pochopí, po zásluze vytrestán, aby si to příště nedovolil. Myslím Šroub. Vlastně jak se to vezme. Podle práva je sice šance na jeho pravoplatné definitivní odsouzení pramalá (doufejme, doufejme), ale před českými soudy se kauza podle zavedené praxe potáhne všemi instancemi tam a zpět a novinami takových šest až deset let, takže vláda (zůstane-li nedejbože u moci) bude moct za pomoci spolupracujících médií udržovat představu o nebezpečných padouších, feťácích a anarchistech tak dlouho, jak uzná za vhodné. Známe to z řady politických kauz z posledních sedmi let.

Právě před chvílí na ČT1 prohlásil člen vlády sociální demokracie, ministr vnitra Bublan, nestraník, že zpochybňování názoru policie je útok na naši demokracii. Že bych to už někde slyšel? Že by od Milouše? Jazyk je zrádný. Utkvívá v mysli mluvčího aneb co se v mládí naučíš... Policie se nemýlí, mýlí se jen výjimečně někteří její příslušníci. Strana... atd.) A dnes večer ve zprávách z úst soudruha Paroubka: "Dětská nemoc pravičáctví..." To jsem dlouho neslyšel ani od Grebeníčka. I když teď už se možná osmělí...

Když už mi pan Bublan připomněl události minulé (doufejme, doufejme)..., přišel mi v této souvislosti na mysl jeden snad nakonec vtipný a jeden zoufale ponižující moment. Jiří Štuchal v roce 1968 prohlásil o okupačních armádách, že "přišly řešit problémy, které by tu nebyly, kdyby ony tu nebyly..." Moment druhý: Až z filmu, snad to byl Vyšší princip, jsem se dozvěděl, že za protektorátu byly rodiny popravených nuceny zaplatit nemalý poplatek za vykonání popravy. Obludnost této zlomyslnosti nezapomenu do smrti jako největší ponížení českého člověka, jaké si dovedu představit.

Trestní oznámení policie na nájemce pozemku, kterému policie svým zásahem podle mého názoru protiprávně zabránila pronajatý pozemek použít, považuji za chucpe, které se vyrovná klasické definici: Chucpe je, když vrah otce a matky žádá o shovívavost soudu, protože je sirotek. Vedle toho je tvrzení policie a ministerského předsedy sociálních demokratů Paroubka, že policie rozehnala účastníky teknoparty mj. proto, že pořadatelé nezajistili vodu a toalety pro účastníky, když příslušným zařízením policie zabránila ve vjezdu na pronajatý pozemek, vlastně drobnost, pouhopouhá třešnička na dortu, absurdita, která testuje, kdo se proti tomuto tvrzení ohradí, aby se sám odhalil jako ztroskotanec, kterého je třeba po zásluze skřípnout. Však to známe. Ale nic nového pod sluncem, inspirace totalitními režimy (přeloženo do lidštiny: v našem okolí komunistickými a a nacistickým) je jasná. Pár dosud žijících majitelů továren znárodněných po "vítězném únoru", kteří samozřejmě museli splatit úvěry za znárodněné stroje, by mohlo povídat.

Tolik k (patrně) plánovaným cílům operace. Jenomže se vloudila jedna chybička:

Novináři jsou u nás ve velké většině mladí. Absurdní lži z prohlášení různých zástupců Policie České republiky, ministerského předsedy Paroubka a dalších představitelů sociální demokracie, měnící se hodinu od hodiny, si za peníze, které si vydělají (myslím ne zrovna velké), mnoho z nich nemusí dát líbit. A nedalo.

Co teď? Inu jako za stara.

Zatloukat, zatloukat, zatloukat.

Neodpovídat na otázky, mlít si svou.

Rozpoutat diskusi, co bylo dřív -- slepice, nebo vejce. Pak vypustit slepici aneb a vy bijete černochy. Pro mladší vysvětlivka: na jakýkoli poukaz USA na porušování lidských práv v zemích pod vládou komunistů se zásadně odpovídalo touto větou.

Zraněno bylo více policistů než teknařů.

Někteří policisté pochybili, policie se zachovala správně.

Kdyby si ta holka o to neříkala, tak by ji nikdo neznásilnil. Kdovíjak to bylo.

Jediný příklad z mnoha, kterým chci dokladovat, o čem tu mluvím:

Pan Karel Čermák, údajně zkušený advokát, byl chvíli dokonce ministrem spravedlnosti. V článku v Právu 9. srpna 2005 začal tím, že napsal "CzechTek je veřejné shromáždění", aniž se obtěžoval nějakým dokladováním, zda je to pravda, z čehož obratem vyvodil veškeré další závěry o oprávněnosti zásahu. Podobně postupuje premiér i policie. Policie tvrdí, že to bylo veřejné shromáždění a že svolavatel nevyhověl řadě požadavků ze zákona. Zároveň si stěžuje, že shromáždění nebylo veřejně ohlášené, bylo tak utajené, že se o něm dozvěděli pouze zvaní. Čili soukromé. Je svatba, na niž je pozváno 500 -- 1 000 účastníků, podle pana bývalého ministra a podle současného ministerského předsedy veřejné shromáždění, nebo není? Musím si vytvořit jmenný seznam zvaných a kontrolovat vstup podle občanských průkazů, nebo smím svým přátelům říct: jste zváni vy a vaši přátelé jsou zváni rovněž? Existuje někde v našich zákonech omezení počtu účastníků soukromého shromáždění? Nebo maximální počet? Pokud vím, neexistuje. Snad se, probůh, nemýlím. Pak se však veřejně mýlí pan premiér i bývalý pan ministr spravedlnosti. Nebo se nemýlí, je mu to šumafuk, a to je secsakramentsky větší průšvih.

Docela jsem zvědav, zda česká policie alespoň jednou analogicky preventivně vystoupí proti srazu skinheadů na soukromé oslavě. Nebo zda opět uslyším jako v květnu před několika lety při nepovoleném, policií tehdy vedenou panem Antonínem Fedorkem vynuceném pochodu fašistů Prahou, příslušníka, možná velitele, nevím, jízdní jednotky policie na náměstí Míru, jak vystrašené důchodkyni na lavičce vedle mě vysvětluje, že holé lebky řečnící na schodech kostela "jsou slušní hoši, s těmi se vždycky dobře domluvíme."

Právě jsem si přehrál rozhovor soudruha Paroubka na Frekvenci 1. To je síla! Právní vědomí minus 100%, logika minus 100%. Adolfovská demagogie, uřvání, výhružky plus 100%. Myslím, že Milouš byl proti němu trapný měkkýš, břídil a demokrat. To je Výmarská republika rok 1933. Se "spořádanými občany", kteří si mysleli, že jich se to přece netýká, že nechají Adolfa jen zavést pořádek a pak se ho zbaví. Zmýlili se. Opakovat minulé chyby není luxus, to je trestuhodná tupost, která bývá po zásluze potrestána! Naprosto neuvěřitelná Paroubkova arogance a bolševická omezenost je tak bezelstná, že tento záznam doporučuji vyslechnout každé romantičce či romantikovi, kteří by mohli mít zbytkovou náboženskou iluzi o lidumilné úloze sociální demokracie.

Včera se podle televize konala další soukromá skinheadská oslava narozenin za účasti kapel z několika evropských zemí. V hospodě uprostřed obce. Ven patrně nebylo nic slyšet. K zásahu nebyl důvod. Dvakrát měř, jednou řež. Ach, ta čeština. Dvakrát měřili, jednou řezali, podruhé tudíž řezat nebyl důvod.

Autor je vydavatel a nakladatel

                 
Obsah vydání       17. 8. 2005
17. 8. 2005 Velmi nepodařené Otázky Václava Moravce o neparlamentních stranách Petr  Šafařík
17. 8. 2005 CzechTek 2005: Kdo už nechce slyšet opakovanou lež Štěpán  Kotrba
16. 8. 2005 Evoluce nebo kreacionismus?
17. 8. 2005 Sedm rudozelených let Německa Richard  Seemann
17. 8. 2005 CzechTek 2005: Chucpe aneb malé věci řežte ruky mávnutím Ivo  Železný
17. 8. 2005 Woodstock 1969 a dnešek: Zpátky dopředu, anebo úplně jinam? Lubomír  Brožek
17. 8. 2005 Třeba jen za půlku Bohumil  Kartous
17. 8. 2005 Jak "dopadnem" ve Štrasburku Stanislav  Křeček
16. 8. 2005 Muži jsou nyní "nezaměstnatelní dárci spermií"
16. 8. 2005 Naše noční teroristické můry Jan  Čulík
17. 8. 2005 Zpravodajství iráckého odboje za dny 26. července - 3. srpna 2005
16. 8. 2005 Co je to svoboda a demokracie?
17. 8. 2005 CzechTek 2005: policejní náklady 31 milionů
17. 8. 2005 Angličtina ztratí prvenství na internetu, zanedlouho převáží čínština
17. 8. 2005 Terazky som majorom a za melouna se svlíknu Ivan  Sosna
16. 8. 2005 Šokují mě vulgarismy Štěpána Kotrby
17. 8. 2005 Vítám upřímnost výpovědí Štěpána Kotrby Tomáš  Gawron
15. 8. 2005 Američtí konzervativci jsou nadšeni z Blaira a kritizují Bushe
16. 8. 2005 Globalizace podle Ulricha Becka Martin  Škabraha
16. 8. 2005 Dvojí metr v exekučním řízení u českých soudů Aleš  Uhlíř
15. 8. 2005 Jak se Britové neučí jazyky
16. 8. 2005 Topol.doc Jiří  Paroubek
15. 8. 2005 Proč přijímají "malé strany" vnucovaný status quo? Ondřej  Slačálek
15. 8. 2005 "Už zase bijou děti... Ondřej  Slačálek
15. 8. 2005 Scénáře ropného šoku - mediální odezva Jindřich  Kalous
15. 8. 2005 Uniformovaná zvůle je následkem infiltrace deprivantů mezi policisty Jan  Paul
15. 8. 2005 Smrt v Stockwellu: Nezodpovězené otázky
15. 8. 2005 Máte zajímavé fotografie, videozáběry, audiodokumentaci?
15. 8. 2005 Nežijeme v policejním státě... Ondřej  Slačálek
4. 7. 2005 Hospodaření OSBL za červen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce